AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora", 

Miło mi zaprezentować kolejne, choć już ostatnie w tym roku kalendarzowym, wydanie dwumiesięcznika. Mam nadzieję, iż nadchodzący okres będzie dla Państwa dobrym czasem na lekturę i rozważanie zagadnień podejmowanych w bieżącym numerze. A jest w czym wybierać - zarówno na gruncie problematyki dotyczącej organizacji szkolnictwa wyższego czy dydaktyki akademickiej i programów kształcenia w uczelniach, jak również zarządzania wiedzą oraz organizacji procesów biznesowych. Jestem przekonany, iż każdy Czytelnik odnajdzie w niniejszym wydaniu interesujące dla siebie treści.

Chciałbym zwrócić uwagę Czytelników "e-mentora" na fakt uruchomienia Bazy aktywności e-learningowej uczelni - środowiskowego projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA). Zachęcam serdecznie wszystkich do wspólnej budowy bazy poprzez wypełnianie wizytówek uczelni oraz prezentację aktywności e-learningowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych. W imieniu SEA zapraszam do udziału w tym projekcie. Szczegóły znajdują się na stronie: www.sea.edu.pl/baza/.

Pragnę również zachęcić do odwiedzenia strony internetowej www.e-edukacja.net, gdzie zostały opublikowane referaty i filmy z VI ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Tym razem została ona zorganizowana w Katowicach, w dniu 19 listopada br. jak zawsze, przez środowisko uczelni ekonomicznych - Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH, Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, w Poznaniu i we Wrocławiu.