AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora", 

z dużą satysfakcją przekazuję na Państwa ręce szczególne, gdyż już 30. wydanie naszego dwumiesięcznika. Trzydzieści numerów pisma to efekt współpracy, prowadzonej od października 2003 roku, zarówno z ekspertami, jak i przedstawicielami środowiska, których intencją jest dzielenie się swoimi doświadczeniami. Jest to już ponad 350-osobowy zespół, do którego z każdym numerem dołączają nowi autorzy. Chciałbym serdecznie im podziękować, jak również zachęcić wszystkich do udziału w tworzeniu kolejnych numerów pisma.

Niezwykle miło jest mi polecić wybrane artykuły bieżącego wydania. Numer rozpoczynamy od kompleksowej prezentacji problematyki kultury organizacyjnej - artykuł otwierający został przygotowany przez prof. Andrzeja K. Koźmińskiego wraz z zespołem. Zachęcam również do lektury wnikliwej recenzji publikacji zatytułowanej Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, która bardzo udanie wprowadza Czytelnika w zagadnienia szeroko opisywane w samej książce. Prezentację problematyki kształcenia i szkolnictwa wyższego w tym wydaniu uzupełniają opracowania nt. Procesu Bolońskiego oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Dużo miejsca poświęcamy programom i formom kształcenia. Niemniej jednak nie zabrakło tematów podejmujących zagadnienia technologiczne i organizacyjne, zarówno na płaszczyźnie działań w obszarze edukacji, jak i biznesu. Na zakończenie rekomenduję również lekturę opracowania nt. alfabetyzacji wizualnej, czyli komunikacji wizualnej oraz tworzenia struktur informacyjnych w multimedialnych materiałach dydaktycznych.

Chciałbym również gorąco zachęcić do sięgnięcia po wydaną właśnie publikację pt. E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju (dostępną również w wersji PDF na stronie e-edukacja.net), nawiązującą do zagadnień omawianych podczas V ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym (organizowanej co roku przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie). To środowiskowe spotkanie, które odbyło się 13 listopada 2008 roku w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wówczas jeszcze Akademii Ekonomicznej), zgromadziło ponad 230 osób szczególnie zainteresowanych tematyką e-learningu - zarówno spośród społeczności akademickiej, jak i placówek oświatowych, administracji publicznej oraz instytucji gospodarczych.

Jest to również dobry moment, aby ogłosić, iż kolejna konferencja e-edukacja.net zostanie zorganizowana 19 listopada br., a jej gospodarzem będzie tym razem Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Namawiam wszystkich do rezerwacji terminu, jak i przemyśleń w zakresie propozycji tematów wystąpień.

Czytelnikom "e-mentora" życzę wszystkiego dobrego na letni czas i okres urlopów, jak również entuzjazmu w nowym roku akademickim.