AAA

Netd@ys Europe

- inicjatywa Komisji Europejskiej

Co to jest inicjatywa Netd@ys?

Program Netd@ys jest inicjatywą Komisji Europejskiej, realizowaną przez Dyrekcję ds. Edukacji i Kultury. Głównym celem inicjatywy Netd@ys jest promowanie kreatywnego zastosowania nowych technologii w codziennej praktyce nauczania.

Program Netd@ys organizowany jest od 1997 r. i ma na celu promocję zastosowania nowych mediów, szczególnie internetu w obszarze edukacji i kultury oraz dostarczenie uczestnikom szerokich możliwości wymiany informacji w różnych zakresach tematycznych. W programie Netd@ys uczestniczy młodzież z całego świata, dzięki czemu stanowi on twórcze forum dla wymiany informacji o swoim środowisku, regionie, kraju. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: http://www.netdayseurope.org. Wielu młodych ludzi posiada imponujące umiejętności z zakresu ICT, które z powodzeniem może zaprezentować w projektach Netd@ys, a jednocześnie podzielić się swoją wiedzą z innymi. Program Netd@ys posiada duże walory edukacyjne, jest formą praktycznego zastosowania internetu w edukacji. Inicjatywa Netd@ys stanowi wyzwanie dla nauczycieli i uczniów. Pozwala na wykorzystanie internetu do opracowywania i promowania materiałów dydaktycznych oraz daje możliwość wymiany doświadczeń. Sprzyja także rozwojowi kreatywności, umiejętności wyszukiwania informacji, nawiązywania kontaktów oraz prezentacji własnych osiągnięć na forum międzynarodowym. Wszystkie te aktywności wspierają rozwój samokształcącego się społeczeństwa opartego na wiedzy, którego budowa jest wyzwaniem współczesności.

Jakie są kluczowe cele Netd@ys?

Początkowo celem Netd@ys było zwiększenie świadomości, związanej z możliwościami zastosowania nowych mediów - technik dźwiękowych, audiowizualnych - w edukacji oraz jako środka do zdobywania wiedzy. Netd@ys dzisiaj to działania na rzecz jakości treści edukacyjnych oraz promowanie technologii online w uczeniu i nauczaniu z jednej strony, z drugiej zaś promowanie partnerstwa między różnymi organizacjami. Projekt Netd@ys daje możliwość wymiany doświadczeń w edukacji i kulturze w zakresie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Program Netd@ys preferuje wykorzystywanie takich środków prezentacji jak: muzyka, film, fotografia, wideo, umożliwiają one bowiem przełamywanie barier językowych.

Jaka jest organizacja Netd@ys?

Inicjatywa Netd@ys jest otwarta dla krajów z całego świata. W poszczególnych krajach program jest firmowany przez ministerstwa odpowiedzialne za edukację i kulturę. W roku 2003 kraje kandydujące do Unii Europejskiej zostały również poproszone o wyznaczenie narodowych korespondentów Netd@ys. Program Netd@ys Europe jest otwarty dla wszystkich organizacji, chcących promować korzyści używania nowych technologii jako dobrego narzędzia do tworzenia wysokich jakościowo materiałów edukacyjnych.

W ramach Netd@ys zgłaszane są indywidualne projekty, które rejestruje się na stronie Netd@ys: http://www.netdayseurope.org. Inicjatorami projektów mogą być szkoły, koła naukowe, międzyszkolne kluby, centra młodzieżowe, muzea, biblioteki, uniwersytety, teatry, kina. Temat projektu, który jest realizowany w ramach w programu Netd@ys, każdego roku koncentruje się na innym problemie.

Netd@ys 2003 to dialog pomiędzy kulturami. Corocznie również ogłaszany jest tydzień Netdays, zwykle odbywa się on w listopadzie. Podczas tego tygodnia prezentowane są wszystkie zgłoszone projekty, chociaż realizacja danego projektu może odbywać się w dowolnym czasie w ciągu roku.

Przewodnią myślą programu Netd@ys w 2003 r. był dialog. Temat ten jest szczególnie istotny dla zrozumienia kultur i tradycji różnych środowisk. Dzięki temu umożliwia skuteczniejszą walkę z uprzedzeniami i dyskryminacją. Dialog pomiędzy kulturami ujęty jest w trzech hasłach:

 • odkryj (discover it),
 • zrozum (understand it),
 • doceń (appreciate it).

Jakie są korzyści z uczestnictwa Netd@ys?

 • promocja projektu na poziomie europejskim, światowym,
 • otrzymanie certyfikatu z Komisji Europejskiej za zgłoszony projekt,
 • możliwość uczenie się od innych,
 • promocja środowiska, szkoły regionu, kraju,
 • wzbogacenie wiedzy o innych kulturach,
 • możliwość wspólnej pracy i wymiany doświadczeń.

Jaka jest rola Komisji Europejskiej?

Komisja Europejska jest generalnym koordynatorem programu Netd@ys, jej główna rola polega na:

 • dostarczeniu platformy dla międzynarodowej współpracy,
 • stymulowaniu partnerstwa pomiędzy krajami, organizacjami,
 • promowaniu programu Netd@ys na poziomie międzynarodowym.

Komisję Europejską wspiera grupa narodowych koordynatorów w poszczególnych krajach.

Jaka jest rola narodowych koordynatorów?

Narodowi korespondenci, których lista znajduje się na stronie internetowej Netd@ys http://www.netdayseurope.org zajmują się między innymi:

 • organizacją i promocją narodowych programów Netd@ys,
 • informowaniem opinii publicznej o programie Netd@ys,
 • wspieranie pozyskiwania funduszy od potencjalnych partnerów,
 • nawiązywaniem kontaktów z innymi krajami.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w programie Netd@ys oraz nawiązywania międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń w zastosowaniach nowych technologii w edukacji.

Narodowym Korespondentem w Polsce jest:
Lidia Nejkauf
Główny Specjalista
MENiS, Wydział Informatyzacji
e-mail: lidia.nejkauf@menis.gov.pl