AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Mam przyjemność zaprezentować Państwu 3 numer dwumiesięcznika e-mentor. Nasze pismo rozwija się. Zakres tematyczny e-mentora - nauczanie przez internet, kształcenie ustawiczne, metody, formy i programy kształcenia - został wzbogacony o problematykę e-biznesu oraz zarządzania wiedzą. Mam nadzieję, iż tak rozbudowany tematycznie e-mentor spotka się z jeszcze lepszym odbiorem i zainteresowaniem. Początek 2004 roku przyniósł nam również zmiany organizacyjne. Istotną nowością dla autorów i czytelników pisma jest wprowadzenie procedury recenzowania artykułów. Wszystkie artykuły, począwszy od zawartych w tym wydaniu, są recenzowane przez członków Rady Programowej e-mentora, a także przez ekspertów spoza tego grona. W styczniu br. współwydawcą naszego pisma została Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zajmująca się m.in. promocją wysokiej jakości kształcenia na kierunkach ekonomicznych, standardów nauczania oraz prowadzeniem środowiskowych postępowań akredytacyjnych. Współpraca ta, jak również międzynarodowy i międzyinstytucjonalny charakter Rady Programowej, recenzowanie artykułów, rozszerzenie zakresu tematycznego e-mentora, to kolejny krok w budowie profesjonalnego pisma o szerokim zasięgu. Materiały zawarte w bieżącym numerze e-mentora kompleksowo ujmują problematykę kształcenia. Pozwalają się z nią zapoznać już pierwsze artykuły dotyczące perspektyw rozwoju rynku edukacji oraz wyzwań, jakie w XXI wieku stoją przed edukacją menedżerską. Również dalsze teksty, podejmujące zagadnienia związane z asertywnością, analizą funkcjonowania formalnych i nieformalnych grup studenckich, a także aktywnością w grupach rówieśniczych prezentują aktualne problemy związane z tą dziedziną.

Premiera dwóch nowych działów w e-mentorze to artykuły wprowadzające w zagadnienia e-biznesu oraz zarządzania wiedzą. Praktyczną stronę stosowania rozwiązań charakterystycznych dla biznesu elektronicznego prezentuje Michał Macierzyński, doktorant SGH. Jest to materiał relacjonujący historię powstania pierwszego internetowego banku w Polsce. Gorąco polecam liczne artykuły z zakresu e-learningu, działalności krajowych i zagranicznych ośrodków, a także doświadczeń ekspertów na tym polu. Dr Maria Zając z Akademii Pedagogicznej w Krakowie przedstawia koncepcję bardzo efektywnego przygotowywania materiałów do kształcenia online poprzez tworzenie Obiektów Wiedzy (Reusable Learning Objects), które mogą być wielokrotnie użyte w różnych kursach. Kolejny raz mamy możliwość zapoznania z działalnością Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, swoimi doświadczeniami z ponad rocznej pracy nad rozwojem PUW dzieli się Wojciech Zieliński. Zaprezentowane zostały również relacje i doświadczenia dwóch uczelni w zakresie wykorzystania technologii internetowej w kształceniu, także na kierunku humanistycznym.

Numer zamyka dział e-learning na świecie, w którym można znaleźć artykuły przedstawiające dwa bardzo wartościowe projekty realizowane w Europie oraz opis procesu wdrażania systemu nauczania przez internet, na przykładzie prac Szwajcarskiego Centrum Innowacji w Nauczaniu. Bardzo ważną grupą czytelników są dla nas studenci. Otwieramy się również na działalność publikacyjną tej grupy. Serdecznie zapraszamy studentów, koła naukowe i organizacje studenckie do współpracy. W tym numerze mogą Państwo zapoznać się z opiniami studentów na temat zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Zbigniew Misiak, student SGH, dzieli się swoimi, oraz zebranymi poprzez ankietę, doświadczeniami innych studentów, którzy brali udział w pełnym wykładzie online, prowadzonym na platformie e-sgh.pl. Publikujemy również wyniki ankiety przeprowadzonej przez dr. Janusza Kurowskiego wśród studentów studiów zaocznych SGH. Studenci oceniali możliwości, jakie daje uzupełnianie zajęć z makroekonomii materiałami i interaktywnymi zadaniami umieszczonymi na platformie e-sgh. Zamieszczamy także wyniki kolejnej sondy e-sgh, badającej chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych organizowanych przez internet. Chciałbym zachęcić wszystkich do dyskusji na temat problematyki poruszanej na łamach e-mentora na forum znajdującym się na stronie www.e-mentor.edu.pl, a także na forum dyskusyjnym platformy e-sgh.pl, gdzie powstał specjalny pokój: e-learning.

Dziękuję czytelnikom za opinie dotyczące pisma oraz liczne wizyty na stronie internetowej e-mentora. Internetową wersję czasopisma od 14 października 2003 r. do 10 lutego br. odwiedziło ponad 5400 osób.

redaktor naczelny
Marcin Dąbrowski