AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora" 

Niezmiernie miło mi polecić lekturę nowego, kwietniowego numeru pisma. Bieżące wydanie "e-mentora" rozpoczynamy od bardzo istotnych, a zarazem nowatorskich zagadnień. Artykuł otwierający został poświęcony nowej dyscyplinie naukowej - infonomice. Termin ten jeszcze nie występuje w krajowej literaturze i zasobach sieciowych, a oznacza m.in. badanie relacji między ludźmi i informacjami, czy też analizę procesów digitalizacji społeczeństwa. Opracowanie przedstawione na łamach pisma stanowi próbę wprowadzenia do tej problematyki.

Drugi artykuł bieżącego wydania "e-mentora" prezentuje systemy studiów i programy kształcenia w najlepszych europejskich szkołach wyższych. Analizie poddane zostały rozwiązania stosowane w uczelniach brytyjskich: University of Cambridge, University of Oxford, University College London, LSE oraz francuskiej HEC. Ma to na celu przedstawienie dobrych praktyk, które powinny pomóc w wypracowaniu rekomendacji dla polskich uczelni. Wśród kluczowych czynników sukcesu trzeba wymienić nie tylko programy kształcenia i zakres treści nauczanych przedmiotów, ale również m.in. odpowiednio przygotowaną kadrę, system rekrutacji czy właściwe postawy studentów.

Czytelnikom pisma rekomenduję również lekturę opracowania pt. Modele kompetencji w zarządzaniu projektami, koncentrującego się na analizie kwalifikacji kadr menedżerskich przy realizacji projektów. Modele kompetencji w tym zakresie stanowią ramy odniesienia dla definiowania zakresu oraz oceny wiedzy, umiejętności i postaw kadr angażowanych w zarządzanie projektami.

Na zakończenie chciałbym zaproponować artykuł pt. Edukacja w społeczeństwie opartym na wiedzy w kontekście rozwoju osobowości ucznia. Autor materiału podjął się próby analizy trudnego, a zarazem bardzo istotnego obecnie zagadnienia. Ocenę, w jakim stopniu udała się ta sztuka, pozostawiam już Czytelnikom "e-mentora".

 

Komentarze

...
autor: [url]https://megatool.pl/blog-motoryzacyjny-porady-nowosci/[/url],

<a...
autor: <a href="https://megatool.pl/blog-motoryzacyjny-porady-nowosci/">blog motoryzacyjny</a>,

super
autor: tak,

więcej »

dodaj komentarz dodaj komentarz