AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora" 

W ostatnim okresie istotną pozycję w środowiskowych dyskusjach nad rozwojem form i metod kształcenia zajmują wirtualne światy, w szczególności Second Life (SL). Jednakże duża popularność SL jako platformy społecznościowej oraz dość liczne przykłady wirtualnych odpowiedników tradycyjnych placówek edukacyjnych nie przekładają się na spektakularne innowacje w e-dydaktyce. Coraz częściej można spotkać się z opinią, iż jest to środowisko odpowiednie dla symulacji i ich prezentacji, jednak zdecydowanie mniej nadające się do przekazu samych treści wykładowych. Z drugiej strony różne ośrodki edukacyjne zaczynają gromadzić wartościowe doświadczenia, które mogą zmienić ten stan. Dobrym praktykom w edukacji z wykorzystaniem Second Life poświęcone zostały dwa artykuły zaprezentowane w bieżącym numerze "e-mentora". Pomimo iż nie jest to pierwsze spotkanie z SL na łamach pisma, szczególnie polecam lekturę tych opracowań. Przedstawione w nich przykłady oraz poddane pod rozwagę rozwiązania mogą stanowić cenną lekturę nie tylko dla użytkowników SL.

Wykraczając poza treść wspomnianych artykułów, warto polecić Czytelnikom zainteresowanym edukacyjnym zastosowaniem wirtualnych światów platformę OpenSimulator. Jest ona konstrukcyjnie zbliżona do Second Life, jednak rozpoczęcie i prowadzenie w oparciu o nią działań edukacyjnych możliwe jest przy znacznie mniejszych nakładach finansowych.

Pozostając w obszarze trendów w zakresie technologii i nowoczesnej edukacji, zachęcam także do lektury opracowań nt. społecznych uwarunkowań marketingu w internecie, wykorzystania metody analizy sieci społecznych do budowy organizacji, projektów powszechnego e-learningu w nauczaniu szkolnym oraz środowiska tworzenia personalizowanych kursów online.

W podsumowaniu chciałbym, podobnie jak w poprzednim numerze "e-mentora", zainteresować Czytelników Kryteriami oceny kursu internetowego, przygotowanymi przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA). Jest to rozbudowany zbiór warunków, dzięki którym każda zainteresowana osoba może kompleksowo i nieodpłatnie oceniać kursy internetowe. Kryteria prezentowane są w czterech kluczowych obszarach: organizacji, opracowania, prowadzenia i ewaluacji kursu. Elektroniczny kwestionariusz dostępny jest pod adresem: www.sea.edu.pl/kryteria.