AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora" 

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w nowym roku akademickim i zachęcić, bez zbędnej zwłoki, do lektury najnowszego wydania pisma.

Nieprostym zadaniem okazuje się wybór i polecenie kilku opracowań spośród wielu bardzo wartościowych i interesujących artykułów, które wchodzą w skład numeru. Szczególnej uwadze chciałbym polecić przede wszystkim artykuł pani Urszuli Świerczyńskiej-Kaczor nt. przyszłości handlu internetowego, tj. virtual world-commerce (vw-commerce), jak również znakomite opracowanie nt. rozwoju zawodowego, autorstwa dr Anny Wach-Kąkolewicz. Zachęcam także do lektury artykułów poświęconych działalności ośrodków akademickich - w zakresie budowy konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz roli uczelni w rozwoju oferty kształcenia ustawicznego dla osób powyżej 50. roku życia.

Warto zwrócić uwagę na prace wchodzące w skład działu e-edukacja w kraju. Prezentowane tam dobre praktyki, zarówno na poziomie uczelni, jak i indywidualnych zajęć, mogą stanowić bardzo cenne źródło informacji, benchmarkingu oraz inspiracji dla nas wszystkich. Polecam również tekst na temat sztuki motywowania w nauczaniu zdalnym.

Życzę Państwu inspirującej lektury!