AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Roman Przybyszewski, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007

Publikacja ta to refleksje oraz wyniki badań ekonomisty, przekonującego, że tempo wzrostu gospodarczego determinowane jest przez postęp technologiczny (czyli - upraszczając - wydatkami na edukację). I słusznie. Mylącym jednak pozostaje tytuł tej książki. W rzeczywistości poświęcona jest ona przede wszystkim relacjom pomiędzy edukacją a gospodarką. Autor szczególnie dużo miejsca poświęca opisowi zmian w gospodarce, wyzwaniom nowej ekonomii, gospodarki opartej na wiedzy, kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Drugim, istotnym obszarem tematycznym poruszanym w publikacji jest edukacja, analizowana zarówno z punktu widzenia procesu jej transformacji w Polsce, jak też w kontekście jej powiązań z rynkiem pracy. Na uwagę zasługują ponadto wyniki badań autora oraz proponowany przez niego model prognostyczno - planistyczny. Choć myśl przewodnia tej publikacji zdaje się być nieco rozmyta, a naukowy język nie pozwala jej studiować bez należytego skupienia, można w niej znaleźć interesujące badania oraz refleksje.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=791


Kluczowe dane o szkolnictwie wyższym

Eurydice udostępniła na swoich stronach internetowych nową publikację Kluczowe dane o szkolnictwie wyższym - wydanie 2007, zawierającą szereg informacji dotyczących powszechności dostępu i zasad finansowania szkolnictwa wyższego, a także strategii wdrażanych w poszczególnych krajach Europy. Autorzy przedstawiają również wymiar społeczny zagadnienia i zwracają uwagę na problemy dotyczące mobilności studentów. Publikacja została sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Prezentowane dane pochodzą z roku 2005-2006 (Eurydice) oraz 2003-2004 (Eurostat).

Więcej informacji na:
http://www.eurydice.org/

Andrew Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

W dobie zachwytu nad fenomenem Web 2.0 warto sięgnąć po książkę Andrew Keena Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, wydaną w ramach serii "Cyberkultura, internet, społeczeństwo" przez Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Może ona podziałać na czytelnika, jak zimny prysznic, z pewnością jednak przyczyni się w wielu przypadkach do nieco bardziej wnikliwego przyjrzenia się zawartości internetu i zastanowienia się nad tym, na ile autor ma rację nazywając go m.in. cyfrowym zbiorem miernoty.

Publikowanie w sieci milionów domowych filmów wideo na YouTube, amatorska muzyka, płytkie powieści i kiepskie wiersze, alternatywne życie w Second Life, a także pozbawiona redakcji Wikipedia, to nie jedyne zagadnienia, na które zwraca uwagę autor. Rozprawia się on również z najgorętszym obecnie tematem serwisów społecznościowych, jak MySpace, Facebook czy Bebo, twierdząc, że są one jedynie odbiciem naszych pragnień autoprezentacji i rozreklamowania się. Co więcej, nie jesteśmy w stanie w wielu przypadkach stwierdzić, czy informacje, które do nas docierają są w ogóle prawdziwe, czy też jest to wytwór pacynek (pacynka to nasze alter ego w internecie - fałszywe tożsamości są obecnie tak popularne, że zjawisku temu nadano odrębną nazwę).

Zmiana relacji twórca - odbiorca, w taką, w której wszyscy jesteśmy jednocześnie twórcami, oceniającymi i odbiorcami doprowadza do znacznego obniżenia poziomu prezentowanych treści (jednym z flagowych przykładów jest tu wciąż Wikipedia uprawiająca w gruncie rzeczy kult amatora). Pośród fali zalewającej nas internetowej tandety coraz trudniej odnaleźć prawdziwie wartościowe elementy kultury. Również nasza wiedza, kształtowana w dużym stopniu przez zbiór najczęstszych odpowiedzi pojawiających się w wyszukiwarce Google, staje się nie wiedzą ekspercką, lecz wiedzą tłumu decydującego o tym, co jest prawdziwe i wartościowe.

Odrębnym zagadnieniem są ekonomiczne konsekwencje rewolucji internetowej, szczególnie w kontekście sprzedaży książek i muzyki oraz filmów. Przewiduje się, że do roku 2010 liczba osób ściągających filmy z internetu wzrośnie (z 660 tysięcy obecnie) do 50 milionów. Tymczasem przychody z biletów maleją, w kinach i wypożyczalniach kaset wideo narasta kryzys, a 77% studentów nie uważa piractwa internetowego za poważny problem.

Książkę Andrew Keena polecamy wszystkim, którzy interesują się rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz wpływem rewolucji internetowej na nasze życie. Dowiedzą się z niej m.in. czym są PVA i UCC, jak działają flogerzy i czy można wypożyczyć cyfrowo czyjąś tożsamość. A przede wszystkim, skłoni ona do zastanowienia się nad pytaniem, czy nasza przyszłość to MySpace, czy iAmplify?

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.waip.com.pl/

Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007

Manuel Castells, autor Społeczeństwa sieci wydanego przez PWN jako pierwszą część trylogii "Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura", formułuje hipotezę, że wszystkie najważniejsze trendy zmiany tworzącej nasz nowy, zagmatwany świat są ze sobą powiązane i możemy nadać sens tym wzajemnym powiązaniom. Za cel swojej publikacji przyjmuje więc wkład w zbiorowy wysiłek, zmierzający do zrozumienia nowej rzeczywistości, w której przyszło nam egzystować.

Książka dostarcza nam szczegółowych informacji na temat przebiegu rewolucji technologii informacyjnych i powstania internetu, a także struktury, dynamiki i genezy gospodarki globalnej, rozważając m.in. umiędzynarodowienie produkcji i globalizację pracy. Charakterystyce poddane zostało przedsiębiorstwo sieciowe oraz transformacja pracy i zatrudnienia. Oddzielny rozdział poświęcono na omówienie kwestii kultury w dobie internetu, w szczególności nowych mediów oraz komunikacji w ramach wspólnot wirtualnych.

Autor zwraca również uwagę na nowe zjawiska, charakterystyczne dla społeczeństwa sieciowego, w tym m.in. nową przestrzeń przemysłową, przeobrażanie się czasu pracy, załamanie rytmów biologicznych i społecznych cyklu życia, informacyjne miasto czy nowe strategie militarne.

Książka polecana jest osobom zainteresowanym historią i rozwojem społeczeństwa sieciowego. Dodatkowym jej atutem są rysunki i tabele obrazujące statystyczne dane dotyczące omawianych zjawisk. Jest ona również podręcznikiem akademickim uznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.pwn.pl/5191_pozycja.html


Wojciech Kryciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz, Allegro.pl. Jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych, Helion, Gliwice 2007

Osobom zainteresowanym aukcjami internetowymi polecamy książkę Allegro.pl. Jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych autorstwa Wojciecha Kryciaka, Beniamina Krupowicza i Błażeja Łukjanowicza. Jest to pierwsza publikacja, która w szczegółowy sposób wyjaśnia, jak rozpocząć zarabianie w internecie, stworzyć dobrą strategię cenową dla swoich produktów oraz przygotować własną stronę na Allegro.pl. Autorzy uczą również technik obsługi klienta (nie tylko online), radzą, jakie wybrać rodzaje płatności, a nawet prezentują sposoby wykreowania własnej marki. Teorię przeplatają z przykładami z codziennej działalności własnej firmy, zarejestrowanej na Allegro w marcu 2003 r.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://onepress.pl/ksiazki/aukcin.htm

Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju, red. Agnieszka Szewczyk, Difin, Warszawa 2007

Zagadnienia, związane z biznesem elektronicznym realizowanym przez przedsiębiorstwa, należy postrzegać w szerszym kontekście gospodarki elektronicznej. Nie są to tylko pojedyncze przedsięwzięcia, lecz szereg złożonych procesów, zmieniających sposób funkcjonowania całej gospodarki oraz społeczeństwa. Jednym z kluczowych elementów otoczenia społeczno-gospodarczego, w jakim funkcjonuje firma w cyberprzestrzeni, jest wysoko rozwinięte społeczeństwo wiedzy, w którym zdobywanie, przepływ i użytkowanie informacji ma duże znaczenie. Natomiast realizacja obiegu informacji odbywa się, podobnie jak w e-przedsiębiorstwie, głównie przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych.

W identyczny sposób zostało scharakteryzowane społeczeństwo informacyjne w prezentowanej książce. Jest to, zgodnie z przytoczoną w książce definicją, "społeczność znajdująca się na odpowiednio wysokim poziomie rozwoju technologicznego, dla której informacja jest najcenniejszym i powszechnie wymienianym dobrem".

Opracowanie omawia kluczowe kwestie związane z powstawaniem i budową społeczeństwa informacyjnego. Praca podzielona jest na rozdziały, w których autorzy omawiają następujące zagadnienia: najważniejsze cechy i miary poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, administracja elektroniczna w kontekście społeczeństwa wiedzy, przykłady praktycznych zastosowań e-biznesu, zagadnienia e-zdrowia i rola prawa w społeczeństwie informacyjnym, zarządzanie wiedzą oraz nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja w internecie.

Książka opisująca problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest nieocenionym źródłem wiedzy wzbogacającym znajomość problematyki e-biznesu. Pozycja ta może być traktowana jako literatura uzupełniająca dla studentów uczelni wyższych, na których wykładane są rzedmioty z zakresu biznesu elektronicznego. Publikację można również polecić osobom zajmującym się teorią lub praktyką budowy społeczeństwa wiedzy.

Książka dostępna na stronach wydawcy:
http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=856


Stefan M. Kwiatkowski, Andrzej Bogaj, Barbara Baraniak, Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

Niniejsza książka, będąca nowoczesnym podręcznikiem akademickim, otwiera nową serię "Pedagogika wobec współczesności". Adresowana jest w szczególności do studentów pedagogiki, a także kierunków pokrewnych, które przygotowują do pracy nauczycielskiej w systemie szkolnym i pozaszkolnym - zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z dorosłymi.

Publikacja zawiera w sumie siedem rozdziałów - w tym cztery (3., 4., 5. i 6.) prezentujące kolejne elementy pedagogiki pracy, związane z poszczególnymi etapami życia szkolnego i zawodowego: edukację przedzawodową, prozawodową, zawodową czy wreszcie edukację dorosłych, rozpatrywaną przez pryzmat idei kształcenia ustawicznego. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzenia w tematykę pedagogiki pracy jako subdyscypliny pedagogicznej. Opisano w nich sytuację człowieka w środowisku pracy, akcentując wpływ globalizacji na przemiany gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. Na uwagę niewątpliwie zasługuje rozdział siódmy, w którym omówiono problemy współczesnego rynku pracy, skupiając się m.in. na oczekiwanych przez pracodawców standardach kwalifikacji zawodowych, a także europejskich ramach kwalifikacji.

Publikacja w pełny sposób charakteryzuje tytułową subdyscyplinę pedagogiczną, a także jej obszary problemowe, ukazując tym samym złożoność zjawiska pracy i umiejscowienia w nim człowieka, jednocześnie nie pomijając uwarunkowań specyficznych dla współczesnego rynku pracy. Książka ta jest tym bardziej cenna, gdyż teoretyczne rozważania poparte są wynikami analiz, przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektów statutowych oraz grantów krajowych i międzynarodowych.

Publikacja dostępna jest na stronach wydawcy:
http://www.waip.com.pl/

Bolesław Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

Jest to nowy podręcznik wybitnego polskiego dydaktyka, autorytetu w dziedzinie pomiaru dydaktycznego, w którym w przystępny sposób ukazano proces nabywania wiedzy i kompetencji dydaktycznych przez nauczyciela.

Autor, w trzech głównych częściach publikacji, umiejętnie łączy teorię i praktykę, opisując następujące zagadnienia: uczenie się jako czynność, kierowanie procesem uczenia się oraz wyniki uczenia się. W każdym rozdziale ksiązki (a jest ich w sumie 12) zamieszczono tekst główny wzbogacony o przykłady, podsumowanie, wykaz pojęć oraz zbiór ćwiczeń, dodatkowo uzupełniając wszystko licznymi zaleceniami do zastosowania w praktyce dydaktycznej, popartymi (jak zaznacza sam autor) sześćdziesięcioletnim doświadczeniem uczniowskim i nauczycielskim. Ponadto podręcznik cechuje się niezwykłą płynnością, jasnością, porządkiem i użytecznością przekazu.

Lektura opisywanej pozycji z pewnością dostarczy odpowiedzi na pytania:

  • Czego uczy szkoła?
  • Jak kierować procesem uczenia się?
  • Jak poznać i ocenić osiągnięcia szkolne ucznia?
Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach pedagogiki, ale może stanowić równie przydatne źródło wiedzy dla młodych nauczycieli oraz doświadczonych pedagogów - dydaktyków badaczy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.waip.com.pl/