AAA

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce (cz. V)

Polska

W bieżącym numerze kontynuujemy prezentację polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tym razem opisano uniwersytety w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.To piąta część Repozytorium. Zachęcamy Czytelników "e-mentora" do pomocy w pozyskiwaniu aktualnych informacji nt. działalności poszczególnych uniwersytetów trzeciego wieku. Kontakt: redakcja@e-mentor.edu.pl

Województwo lubuskie1. Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1992, liczba słuchaczy: 632
Kontakt: Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, , tel. (068) 453 26 51, e-mail: utw@sdk.swiebodzin.pl
Kierunki kształcenia: działalność w ramach klubów: astronomicznego, plastycznego, brydżowego, krajoznawczo-turystycznego, fotograficznego, haftu, tkaniny artystycznej, literackiego, zespołu teatralnego oraz pomocy koleżeńskiej, chóru; poza zajęciami klubowymi słuchacze uczestniczą też w różnych wykładach, konferencjach i prelekcjach dotyczących literatury, historii, sztuki, muzyki, psychologii, zdrowia, chodzą na koncerty, oglądają sztuki teatralne, uczą się języków: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego i esperanto, uczestniczą w zajęciach ruchowych (basen, gimnastyka rehabilitacyjna, aerobik, joga i chińska gimnastyka zdrowotna); na uwagę zasługuje fakt pozyskania przez zielonogórski UTW środków unijnych w ramach programu Socrates - przy tej okazji placówka nawiązała współpracę z podobnymi instytucjami z Litwy, Turcji i Cypru.

Więcej informacji na: http://www.utw.zgora.pl/


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świebodzinie
Rok powstania: 1999, liczba słuchaczy: 215
Kontakt: Świebodziński Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin, tel. (068) 475 08 08
Kierunki kształcenia: wykłady o różnorodnej tematyce, lektoraty języków obcych, działalność w ramach sekcji: kronikarskiej, literackiej, szachowej; możliwość uczestniczenia w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, kabaretu, chóru, w zajęciach z zakresu obsługi komputera, nauce tańca, organizacja imprez okolicznościowych i wyjazdów (np. bal Seniora, Dni Seniora w Neuenhagen).

Więcej informacji na: http://www.sdk.swiebodzin.pl/html/utw_informacje.html


3. Żarski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1998, liczba słuchaczy: 182
Kontakt: ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, tel. (068) 374 24 13
Kierunki kształcenia: wykłady powszechne z historii regionu, ogólnej i historii kościołów chrześcijańskich, medycyny, III wiek - radość i piękno, zajęcia ruchowe (gimnastyka relaksacyjno-ruchowa, aerobik, chińska gimnastyka zdrowotna, zajęcia na pływalni), spotkania z przedstawicielami nauki, polityki, gospodarki oraz władz samorządowych raz w miesiącu, wyjazdy do Teatrów Muzycznych Poznania i Wrocławia, działalność w zespołach i sekcjach zainteresowań.

Więcej informacji na: http://www.dkzary.pl


4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: ok. 420
Kontakt: ul. Jagiełły 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.722-48-75, e-mail: bpopiela@wp.pl, utw-gorzow@wp.pl
Kierunki kształcenia: placówka daje możliwość uczestnictwa w następujących sekcjach: medycyny ogólnej i niekonwencjonalnej, psychologicznej, edukacji muzycznej, historii sztuki, plastycznej, wokalnej, rehabilitacyjnej w Centrum Słowianka, jogi, turystycznej, literackiej, tańca terapeutycznego, pracy z komputerem oraz lektoratów językowych z niemieckiego, angielskiego, francuskiego i esperanto; wykłady z psychologii, medycyny ogólnej, historii sztuki, edukacja muzyczna itp. Dużą wagę przywiązuje się do współpracy zagranicznej z Niemcami (Stowarzyszenie posiada opracowane programy działania z organizacjami seniorów Urania we Frankfurcie n/Odrą i Jahresringe w Berlinie).

4a. Filia w Sulęcinie
Rok powstania: 1997, liczba słuchaczy: 60
Kontakt: ul. Żeromskiego 71, 69-200 Sulęcin, tel. (095) 755 20 82
Kierunki kształcenia: zajęcia językowe z angielskiego i niemieckiego oraz w sekcjach

4b. Filia w Strzelcach Krajeńskich
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. Chrobrego 10, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (095) 763 24 87
Kierunki kształcenia: wykłady, spotkania z ciekawymi osobowościami, lektoraty językowe (j. angielski i niemiecki), zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowo-rekreacyjne oraz piesze i rowerowe wycieczki po ziemi strzeleckiej.

4c. Filia w Skwierzynie
Rok powstania: 1997, liczba słuchaczy: 54
Kontakt: ul. Piłsudskiego 25/15, 66-440 Skwierzyna, tel. (095) 717 17 33
Kierunki kształcenia: wykłady m.in. z psychologii, literatury, historii, zajęcia manualne, gimnastyka, kabaret.

Więcej informacji na: http://www.skwierzyna.eu/utw

Województwo wielkopolskie1. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie
Rok powstania: 1998 Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. Gen. St. Grota-Rowieckiego 5, 64-100 Leszno, tel. (065) 529 63 37, e-mail: utw.leszno@interia.pl
Kierunki kształcenia: medycyna i zdrowie, medycyna naturalna, historia sztuki, literatura, ekologia i ekonomia, lektoraty języków obcych: angielskiego i niemieckiego.


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 162
Kontakt: Pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód, tel. (095) 748 26 02, e-mail: miedzychodzychodzkidomkultury@neostrada.pl
Kierunki kształcenia: UTW w Międzychodzie przygotował swoim studentom bogatą ofertę zajęć w zakresie: działalności edukacyjnej (lektoraty języków niemieckiego i angielskiego na 2 poziomach zaawansowania, lekcje obsługi komputera), aktywizacji intelektualnej słuchaczy (cykle wykładów na temat: problemów współczesnego świata, historii, religii świata, psychologii "trzeciego wieku", pielęgnacji zdrowia, literatury i sztuki, geografii, historii, gospodarki i kultury regionu), aktywizacji kulturalnej (warsztaty malarskie, rękodzieła artystycznego, zajęcia w klubach: dyskusyjnym, literacko-poetyckim, krajoznawczo-turystycznym, zajęcia w kołach zainteresowań. Dodatkowo prowadzone są zajęcia społeczno-kulturalno-integracyjne dla studentów UTW.

Więcej informacji na: http://www.utw.miedzychod.pl


3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
Rok powstania: 2002, liczba słuchaczy: 280
Kontakt: Al. Niepodległości 2, 64-920 Piła, tel. (067) 212 51 95 w.12
Kierunki kształcenia: zajęcia z informatyki, poezji, rysunku, plastyki, muzyki, turystyki, przyrody, zajęcia sportowe oraz dotyczące profilaktyki i zdrowia, lektoraty języka obcego (do wyboru angielski lub niemiecki). Przy SUTW w Pile działa również redakcja "Dzienniczka Studenckiego", klub dyskusyjny oraz grupa "Razem", której celem jest integracja pokoleń.

Więcej informacji na: http://www.wsb.utw.pila.pl


4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Ostrzeszów
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy:154
Kontakt: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, tel. (062) 732 01 03
Kierunki kształcenia: wykłady m.in. z takich dziedzin, jak: medycyna, prawo, biologia.


5. Uniwersytet Każdego Wieku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 270
Kontakt: Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, tel. (061) 655 33 46, e-mail: ukw@wsb.poznan.pl
Kierunki kształcenia: UKW oferuje dwa razy w miesiącu wykłady z szerokiej problematyki, m.in. dotyczące profilaktyki zdrowotnej, psychologii, historii i kultury. Dodatkowo zajęcia w sesjach raz w tygodniu lektoraty (angielski, niemiecki, francuski, włoski), informatyka dla początkujących, zajęcia taneczno-rehabilitacyjne, salsa, sztuka - warsztaty plastyczne, florystyka, pływanie, aerobik, Tai-chi oraz ćwiczenia siłowe.

Więcej informacji na: http://www.wsb.poznan.pl


6. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu
Rok powstania: 1979, Liczba słuchaczy: 1300
Kontakt: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań, tel. (061) 851 00 36, e-mail: utw.poznan@vp.pl
Kierunki kształcenia: Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu w ramach cyklu pt. "Uczmy się razem - przez całe życie", prezentowana tematyka wykładów jest bardzo różnorodna. Oferta obejmuje sekcje tematyczne, z następujących zakresów: zajęcia fizyczno - ruchowe (turystyka piesza, Hatha joga, Qi gong, sekcja pływacka, ćw. rehabilitacyjne na basenie, sekcja gimnastyczna, taniec terapeutyczny), nauka języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański), kultura i sztuka (historia sztuki, historia architektury, chór "Camerata di Musica", sekcja plastyczna) oraz sekcja komputerowa, astronomia i inne. Dodatkowe zajęcia prowadzone są również w ramach kół zainteresowań, m.in. takich jak: duszpasterstwo akademickie, obieżyświatów, miłośników teatru, gry w kręgle, miłośników historii, brydżowe, literackie, rowerowe i kwiatowe.

Więcej informacji na: http://www.utw.poznan.pl

Województwo dolnośląskie1. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Bielawie
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 124
Kontakt: ul. 3 maja 20, 58-260 Bielawa, tel. (074) 833 47 93, 0-508 204 409
Kierunki kształcenia: zajęcia z psychologii, pedagogiki, religioznawstwa, języków obcych, rehabilitacji.


2. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2002, liczba słuchaczy: ok. 220
Kontakt: ul. Słowiańska 28, 67-200 Głogów, tel. (076) 835 75 74
Kierunki kształcenia: lektoraty językowe, gimnastyka usprawniająco-ruchowa, duszpasterstwo akademickie, wyjazdy leczniczo-wypoczynkowe, kulturalno-oświatowe oraz rekreacyjne, poetyckie prezentacje, spotkania autorskie, wykłady z psychologii, teorii literatury, historii sztuki i kultury, medycyny, filozofii, religioznawstwa, wiedzy o regionie, socjologii.

Więcej informacji na: http://gutw.free.ngo.pl/


3. Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Kolegium Karkonoskim
Rok powstania: 2000, liczba słuchaczy: 150
Kontakt: ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra, tel. (075) 645 33 44
Kierunki kształcenia: wykłady z medycyny, psychologii, historii, kultury, geografii, etyki, kosmologii, praw obywatelskich, integracji z Unią Europejską, seminaria z: historii sztuki i psychologii, warsztaty komunikacji społecznej, klub dyskusyjny, warsztaty samorealizacji, salon muzyczny, sekcja fotograficzna, lektoraty z języków obcych, pracownia malarska, zespół wokalny, zespół kabaretowy, gimnastyka usprawniająca, gimnastyka chińska tai-chi, joga, pływanie, sekcja taneczna.

Więcej informacji na: http://www.kk.jgora.pl/kutw/kutw.php


4. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. 1-go Maja 131, 58-305 Wałbrzych, tel. (074) 847 70 00
Kierunki kształcenia: zajęcia z języków obcych, warsztaty komputerowe, artystyczne, wykłady o różnorodnej tematyce z zakresu ekonomii, socjologii i kultury, zajęcia integracyjne z dziećmi i młodzieżą.

Więcej informacji na: http://www.wwszip.pl/utw/onas.php


5. Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: 120
Kontakt: ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych, tel. (074) 840 20 07
Kierunki kształcenia: wykłady z dziedziny literatury, zdrowia, psychologii, ekologii, filozofii, historii, prawa i integracji z Unią Europejską, zajęcia z muzykoterapii, kinezjologii edukacyjnej oraz sztuki, gimnastyka rehabilitacyjna z pływaniem, warsztaty poetyckie, Literacki Klub Dyskusyjny, działalność w ramach sekcji fotograficznej, kronikarskiej i kulturalnej.

Więcej informacji na: http://www.republika.pl/sudecki_utw/


6. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim
Rok powstania: 1976, liczba słuchaczy: 651
Kontakt: ul. Dawida 1/3, 50-527 Wrocław, tel. (071) 367 20 01 w. 147
Kierunki kształcenia: oferta programowa obejmuje wykłady audytoryjne i otwarte, seminaria, lektoraty z języków obcych, zajęcia aktywizujące (gimnastyka rehabilitacyjna mózgu oraz ogólno-ruchowa, szkoła pleców, pływanie, turystyka), zajęcia w ramach Teatrzyku Poezji, kabaretu, warsztaty malarskie i taneczne. Organizowane są spotkania z osobami "znaczącymi" w życiu kulturalnym i społecznym miasta Wrocławia, a także działania mające na celu inspirowanie twórczości słuchaczy np. możliwość jej zaprezentowania w Kurierze UTW.

Więcej informacji na: http://www.utw.uni.wroc.pl/


7. Akademia Trzeciego Wieku QUERCUS przy Wrocławskich Szkołach Fotograficznych
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 30
Kontakt: ul. Drobnera 5, 50-257 Wrocław, tel. (071) 327 66 91, 327 66 92
Kierunki kształcenia: zajęcia komputerowo-internetowe, z tworzenia i analizy reklam, języka francuskiego, fotografii, historii sztuki, podstaw projektowania graficznego, muzyczno-literackie, z grafiki artystycznej, rysunku, rzeźby, malarstwa, filozofii historii, działalność w ramach dyskusyjnego klubu filmowego, zespołów instrumentalnych, zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, stretching, elementy jogi), warsztaty otwartości i rozwoju osobistego, chór.

Więcej informacji na: http://www.afa.com.pl


8. Akademia Sztuki Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Edukacji Otwartej
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 60
Kontakt: ul. Robotnicza 36-38, 53-226 Wrocław, tel. 0 661 12 22 66, 0 659 30 60 59, e-mail: astw@op.pl
Kierunki kształcenia: zajęcia artystyczne w zakresie: malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki warsztatowej, tkaniny unikatowej i papieru czerpanego, plenery twórcze, wykłady z historii sztuki, zajęcia gimnastyczne, wizyty w galeriach w Polsce i za granicą, warsztaty czerpania papieru i grafiki warsztatowej w Muzeum Papiernictwa, zajęcia komputerowe oraz z języka niemieckiego.

Więcej informacji na: http://www.astw.art.pl/


9. Stowarzyszenie UTW "ATENA" w Obornikach Śląskich
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 157
Kontakt: ul. Dworcowa 26, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. (071) 310 35 19 w. 426
Kierunki kształcenia: wykłady na poziomie uniwersyteckim, seminaria, dyskusje, spotkania z ludźmi nauki i kultury działającymi w regionie, różne formy działalności turystycznej, aktywności fizycznej, kulturalnej (wycieczki piesze, autokarowe, turnusy rehabilitacyjne, gimnastyka usprawniająca, spotkania towarzyskie), działalność sekcji wzajemnej pomocy koleżeńskiej, lektorat języków obcych, działalność chóru.

Więcej informacji na: http://www.oborniki-slaskie.pl/instytucje_kulturalne/stow3wieku.htm


10. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, tel. (071) 392 19 71
Kierunki kształcenia: zajęcia z języków obcych, psychologii, literatury, historii, malarstwa, zdrowego żywienia, ćwiczenia ruchowe, organizacja wieczorów poezji, wystaw artystycznych, działalność w ramach kabaretu, wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, spotkania z działającymi w regionie ludźmi nauki i kultury.

Więcej informacji na: http://www.utw.regionstrzelin.pl/


11. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie przy Polsko-Czeskiej Wyższej Szkole Biznesu i Sportu "Collegium Glacense"
Rok powstania: 2007, liczba słuchaczy: 44
Kontakt: ul. Kłodzka 31, 57-402 Nowa Ruda, tel. (074) 872 65 65, e-mail: dziekanat@cg.edu.pl
Kierunki kształcenia: wykłady specjalistyczne i audytoryjne z zakresu nauk medycznych i profilaktyki zdrowia, społeczno-ekonomicznych i prawnych, humanistyczno-kulturoznawczych, przyrodniczych, zajęcia warsztatowe w grupach (zajęcia gimnastyczne, artretoterapia, lektoraty językowe) zajęcia w sekcjach m.in. piosenki i tańca towarzyskiego, turystyczno-kronikarskiej, komputerowej, haftu i innych prac rękodzielniczych, kulinarnej, jak również dla słuchaczy organizowane są wyjazdy turystyczne i spotkania z autorytetami w danej dziedzinie.

Więcej informacji na: http://cg.edu.pl/index2.php?view=uni


12. Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 96
Kontakt: ul. Skalników 6B, 59-101 Polkowice, tel. (076) 746 53 51, 746 53 42
Kierunki kształcenia: wykłady specjalistów z różnych dziedzin: nauk ekonomiczno-gospodarczych, humanistycznych, ścisłych, medycyny i psychologii; lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski); sekcje zainteresowań: kulturalna, turystyczna, informatyczna; zajęcia z gimnastyki (szkoła pleców, joga, gimnastyka w basenie, ćwiczenia siłowe, ćwiczenia aerobowe).

Więcej informacji na: http://www.putw.dwspit.pl

Województwo opolskie1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
Rok powstania: 1977, Liczba słuchaczy: 721
Kontakt: ul. Oleska 31, 45-052 Opole, tel. (077) 453 01 03 w. 13
Kierunki kształcenia: tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia: medycynę, psychologię, gerontologię, kulturę fizyczną, historię oraz wybrane zagadnienia z kultury i sztuki, a także lektoraty języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, esperanto). Swoje zainteresowania, pasje i możliwości twórcze słuchacze Opolskiego UTW realizują w zespołach zainteresowań. Bardzo rozwinęły się koła zainteresowań, takie jak: sekcja plastyczna, literacka, gimnastyczna, pływacka, robótek ręcznych, działkowa, brydżowa, wzajemnej pomocy oraz chór.


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 60
Kontakt: ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg, tel. (077) 416 00 70
Kierunki kształcenia: comiesięczne zajęcia propagujące wśród osób starszych wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnianie czy też aktualizowanie wiedzy, poznanie współczesnych osiągnięć nauki, sprzyjają również kontaktom towarzyskim, wspierając oraz włączając do pracy na rzecz drugiego człowieka.

Więcej informacji na: http://www.wshe.edu.pl/uniwersytet_iii_wieku.php


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu
Rok powstania: 2006, Liczba słuchaczy: 156
Kontakt: ul. Kościuszki 43a 47-224 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 481 18 80, e-mail: danuta_ceglarek@interia.pl
Kierunki kształcenia: wykłady audytoryjne, pracownie i warsztaty malarskie, warsztaty historyczne, gimnastyka usprawniająca, joga, turnusy rehabilitacyjne.


4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kluczborku
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 244
Kontakt: ul. Rynek 1, 42-200 Kluczbork, tel. (077) 418 73 66
Kierunki kształcenia: wykłady z m.in. następującej tematyki: psychologia, literatura, weterynaria, historia, oferowane są dodatkowe zajęcia w mniejszych grupach tj. kurs obsługi komputera i internetu czy lektoraty.


5. Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa, e-mail: biuro@utwnysa.pl
Kierunki kształcenia: wykłady odbywają się raz w tygodniu, warsztaty i ćwiczenia według planu zajęć. Spotkania integracyjne i wycieczki raz w miesiącu. Wszystkie formy są prowadzone cyklicznie. Wykłady z różnych dziedzin nauki prowadzone są przez specjalistów (medycyna, historia sztuki, dzieje Polski, literatura, itp.). Warsztaty dotyczące np. zagadnień psychologicznych, ratownictwa medycznego, obsługi komputera. Spotkania o tematyce społeczno - obywatelskiej z cyklu "Bliżej współczesności". Lektoraty języków obcych (język angielski, język niemiecki). Zajęcia rekreacyjne - gimnastyka, spacery, wycieczki. Zajęcia artystyczne - wyjazdy na spektakle teatralne, wyjścia na imprezy artystyczne, prezentacja własnej twórczości artystycznej (zespół wokalny, próby literackie i plastyczne).

Więcej informacji na: http://www.utwnysa.pl/

Województwo świętokrzyskie1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach przy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
Rok powstania: 1992, liczba słuchaczy: 420
Kontakt: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel. (041) 344 20 11 w. 201, e-mail: utwkielce@poczta.onet.pl
Kierunki kształcenia: prowadzi systematyczne i atrakcyjne zajęcia, których głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin życia. Słuchacze Uniwersytetu uczestniczą w zespołach rekreacji ruchowej, grupach artystycznych, sekcjach samopomocy koleżeńskiej, kronikarskiej, ogrodniczo-kwiaciarskiej, antystresowej, rękodzieła artystycznego. Prowadzone są lektoraty z języków obcych. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. W programie również wykłady o różnorodnej tematyce, imprezy okolicznościowe, wyjazdy rekracyjno-santoryjne, a także wycieczki krajowe i zagraniczne.

Więcej informacji na: http://www.pu.kielce.pl/utw/


2. Sandomierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1996, liczba słuchaczy: 127
Kontakt: ul. Krzyżewskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. (015) 832 60 81 w. 301, e-mail: sutw@wshp.sandomierz.pl
Kierunki kształcenia: wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu i dotyczą m.in. następującej problematyki: literatury polskiej, psychologii poznawczej czy etnografii. Oprócz wykładów słuchacze uczestniczą w konferencjach naukowych oraz odczytach. Pomagają sobie nawzajem w trudnych życiowych sprawach.

Więcej informacji na: http://www.wshp.sandomierz.pl