AAA

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce (cz. IV)

Polska

W bieżącym numerze kontynuujemy prezentację polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tym razem opisano uniwersytety w województwach małopolskim i śląskim.To czwarta część Repozytorium. Zachęcamy Czytelników "e-mentora" do pomocy w pozyskiwaniu aktualnych informacji nt. działalności poszczególnych uniwersytetów trzeciego wieku. Kontakt: redakcja@e-mentor.edu.pl

Województwo śląskie1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku-Białej Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok powstania: 1996, liczba słuchaczy: 460
Kontakt: ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 827 93 50, utw@ath.bielsko.pl
Kierunki kształcenia: prowadzone są wykłady, seminaria, nauka języków obcych; gimnastyka i ćwiczenia w basenie, turystyka piesza i wycieczki autokarowe; koła zainteresowań: literackie, wokalno-muzyczne, plastyczne, narciarskie, brydżowe. Słuchacze wspólnie uczestniczą w spektaklach teatralnych. Organizowane są wspólne wczasy wypoczynkowo-lecznicze oraz wspólne imprezy artystyczne i spotkania organizowane przez samych słuchaczy. Koło wokalno-muzyczne, w ramach którego działa chór, występuje w Domach Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i okolicy.

Więcej informacji na: http://www.ath.bielsko.pl


2. Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 204
Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom, tel. (032) 282 87 10, 0500 082 886, uniwersytet@cku.bytom.pl
Kierunki kształcenia: wykłady z historii, literatury, sztuki, medycyny, psychologii i socjologii, ekonomii, politologii; zajęcia ruchowe (gimnastyka, pływanie, taniec towarzyski), turystyka, zajęcia z nowoczesnych technik komunikacyjnych (obsługa komputera i korzystanie z internetu), lektoraty z języków obcych, zajęcia w kołach zainteresowań artystycznych.

Więcej informacji na: http://cku.bytom.pl/uniwersytet


3. Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego w Chorzowie
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. dr Urbanowicza 2, 41-500 Chorzów, tel. (032) 241 17 37, (32) 241 26 23, ckue@cku.bmj.net.pl
Kierunki kształcenia: wykłady audytoryjne z zakresu interesującej słuchaczy tematyki, języki obce, kursy komputerowe, gimnastyka rehabilitacyjna, basen.

Więcej informacji na: http://www.ckue.pl


4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: 335
Kontakt: ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice, tel. 603 976 172, utw.gliwice@wp.pl
Kierunki kształcenia: spotkania raz w tygodniu w różnych miejscach, dotyczące różnorodnej tematyki m.in. gerontologii, profilaktyki zdrowia, historia sztuki i regionu, psychologii. Zajęcia w grupach zainteresowań: gimnastyka, choreoterapia, tańce, basen - pływanie (aerobik wodny), spotkania brydżowe, warsztaty malarskie, warsztaty florystyczne, warsztaty zdrowia, spotkania wzajemnej pomocy, spotkania poetycko-literackie i koncerty, spotkania teatralne, lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański).

Więcej informacji na: http://www.utw.gliwice.of.pl


5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach

Rok powstania: 1982, liczba słuchaczy: 500
Kontakt: ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, tel. (032) 359 14 50, hrapkiew@us.edu.pl
Kierunki kształcenia: tematyka wykładów jest bardzo zróżnicowana, zaś ćwiczenia obejmują języki obce (angielski, francuski, niemiecki), psychologię, literaturę, historię sztuki, malarstwo, historię kościoła, zdrowe żywienie, studium wiedzy o zielarstwie, ziołolecznictwie i racjonalnym żywieniu, a także tak ważne w każdym wieku ćwiczenia ruchowe, tj. gimnastykę, zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz pływanie i gimnastykę w wodzie.

Więcej informacji na: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/UTW/katowice.php


6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jastrzębiu Zdroju
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 200
Kontakt: Ośrodek Działalności Dydaktycznej, ul.Witczaka 4, 44-335 Jastrzębie Zdrój, tel./fax (0 32) 476 43 92
Kierunki kształcenia: wykłady z zakresu nauk humanistycznych (np.: psychologia, socjologia, literatura, pedagogika), nauk ścisłych (np. fizyka, chemia, nauk medycznych), jak i z dziedzin wybiegających poza obszar nauki akademickiej (robótki ręczne, hafty, podstawy szycia itp.). Zajęcia w sekcjach: naukowej, turystycznej, teatralnej, kulturalno-rozrywkowej, chóralnej, kulinarnej, krawieckej, a także lektoraty językowe (angielski i niemiecki dla początkujących i średnio zaawansowanych). Dodatkowe działania obejmują wyjazdy rekreacyjne w celach poznawczych i integracyjnych.

Więcej informacji na:
http://www.us.edu.pl/uniwersytet/UTW/jastrzebie.php
http://www.jas.us.edu.pl/UTW/UTW.html


7. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sosnowcu
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 400
Kontakt: ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, tel. (032) 359 14 50, mari@adm.us.edu.pl
Kierunki kształcenia: Zajęcia obejmują wykłady ogólne z zakresu m.in. historii, literatury, matematyki, medycyny i polityki. Zajęcia dodatkowe na Wydziale Farmacji m.in. z zakresu wiedzy o zielarstwie, ziołolecznictwie i racjonalnym żywieniu. Zajęcia według zainteresowań obejmują lektoraty z języków: niemieckiego, francuskiego, angielskiego, zajęcia sekcji: historii sztuki, literacko-muzycznej, psychologii i turystycznej, a także kursy obsługi komputera, taniec, rytmikę i basen.

Więcej informacji na: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/UTW/sosnowiec.php


8. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 350
Kontakt: ul. P. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska, tel. (32) 244 20 80, 603 928 105, utwrudasl@tlen.pl
Kierunki kształcenia: Bloki tematyczne realizowane są w formie wykładów z różnych dziedzin nauki, seminariów z psychologii i socjologii i lektoratów języków obcych (jęz. niemiecki, angielski i rosyjski). Dodatkowo zajęcia ruchowe - gimnastyka, basen, wieczorki taneczne, wycieczki turystyczne.

Więcej informacji na: http://www.utwrudasl.pl


9. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku
Rok powstania: 2002, liczba słuchaczy: 340
Kontakt: ul. Sobieskiego 15, 44-200 Rybnik, tel. (032) 755 79 90, rybnikutw@wp.pl
Kierunki kształcenia: wykłady audytoryjne m.in. z medycyny, literatury, historii. Prowadzone są zajęcia z języków obcych (niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego), kursy podstaw obsługi komputera i internetu, kurs usprawniania pamięci, zajęcia nauki rysunku, robótki ręczne, rękodzieła artystycznego, brydż i szachy, gimnastyka chińska qi gong oraz wycieczki.

Więcej informacji na: http://www.rybnik.pl/rkutw


10. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Rok powstania: 1999, liczba słuchaczy: 500
Kontakt: Al. Niepodległości 32, 43-100 Tychy, tel. (032) 326 51 01, w.210
Kierunki kształcenia: Uniwersytet Otwarty w swojej misji łączy doskonalenie zawodowe z rozwijaniem osobistych umiejętności i zdolności. Gromadzi wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i doświadczeń. Daje możliwość odkrywania własnych talentów, a przez to rozwoju osobowości. Uczy interaktywnej wymiany poglądów i zasad rzeczowej dyskusji. Skierowany jest do wszystkich tych, którym zależy na poszerzaniu horyzontów i poznawaniu odkryć naukowych z dziedzin szeroko pojmowanych: polityki, ekonomii, kultury, socjologii i medycyny.

Więcej informacji na: http://www.wszins.tychy.pl


11. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zabrzu, Stowarzyszenie "Misericordia"
Rok powstania: 2002, liczba słuchaczy: 300
Kontakt: ul. Pl. Dworcowy 6, 41-800 Zabrze, tel. (032) 271 75 42, sekretariat@wszechnica.zabrze.pl
Kierunki kształcenia: wykłady audytoryjne, podczas których uczestnicy mają okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe doświadczenia, ale także spotkać się z wybitnymi osobistościami ze świata nauki, sztuki i kultury. Zajęcia w sekcjach, które mobilizują do wszechstronnego rozwoju: Dziedzictwo Jana Pawła II, filozofia, język angielski (dla początkujących), język francuski (dla początkujących i zaawansowanych), język niemiecki, język rosyjski, promocja zdrowia, psychologia, rekreacja ruchowa, socjologia, warsztaty artystyczne.

Więcej informacji na: http://www.wszechnica.zabrze.pl

Województwo małopolskie1. Uniwersytet Trzeciego Wieku "Piękne życie"
Stowarzyszenie miłośników Dębna w Dębnie
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 47
Kontakt: ul. J. Słowackiego 21, 74-400 Dębno, tel. (095) 760 21 97
Kierunki kształcenia: nauka języków obcych (j. niemiecki, j. angielski), warsztaty taneczne, wikliniarskie, zajęcia rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze, udział w wykładach, dyskusjach z zakresu medycyny, prawa, historii i literatury.


2. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1982, liczba słuchaczy: 180
Kontakt: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, tel. (012) 422 10 33, 422 11 85, utw@go2.pl
Kierunki kształcenia: wykłady z przedmiotów humanistycznych oraz nauk biologiczno-medycznych, zajęcia seminaryjne i konwersatoryjne, sekcje i grupy specjalistyczne oraz dla najaktywniejszych studentów Samokształceniowe Koła Naukowe. Dodatkowo JUTW organizuje wykłady otwarte, sympozja oraz konferencje czy tematyczne programy edukacyjne.

Więcej informacji na:
http://www.uj.edu.pl/dispatch.jsp?item=studia/ustawiczne/IIIwiek.jsp


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia Jagiellońskiego UTW w Brzesku
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: 100
Kontakt: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 7, 32-800 Brzesko, tel. (014) 686 30 33
Kierunki kształcenia: wykłady z przedmiotów humanistycznych oraz nauk biologiczno-medycznych, zajęcia seminaryjne i konwersatoryjne, sekcje i grupy specjalistyczne oraz dla najaktywniejszych studentów Samokształceniowe Koła Naukowe.

Więcej informacji na: http://www.mok.brzesko.pl/


4. Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1997, liczba słuchaczy: 167
Kontakt: Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-602 Oświęcim, tel. (033) 842 44 61; 842 44 63
Kierunki kształcenia: zajęcia tematyczne z zakresu: historii, literatury, historii sztuki muzyki, teatru, filmu, promocji zdrowia, psychologii i socjologii, możliwość uczestniczenia w kursie komputerowym, zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych, zajęciach na basenie; organizowane są również wyjazdy do muzeów, teatrów, w ramach UTW funkcjonuje grupa tkactwa artystycznego "Osnowa", zespół wokalny oraz grupa samopomocowa.

Więcej informacji na: http://www.ock.org.pl/menul.php?mid=242


5. Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Fundacja "Kromka Chleba" - Duszpasterstwo Akademickie "Tratwa"

Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 180
Kontakt: Pl. Kazimierza 5, 33-100 Tarnów, tel. 607 754 132
Kierunki kształcenia: wykłady, a także grupy tematyczne poświęcone historii, zdrowiu, sztuce, ekonomii czy nowoczesnym technologiom ułatwiającym życie; dodatkowe zajęcia, np. kursy komputerowe, nauka języków obcych, zajęcia plastyczne czy taneczne. W ramach Uniwersytetu świadczona jest także różnoraka pomoc dla osób starszych, chorych i samotnych (dostarczanie posiłków do domów, zakupy lekarstw, wsparcie duchowe, pomoc psychologiczna).

Więcej informacji na: http://www.kromkachleba.pl


6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 380
Kontakt: ul. Szeroka 9, 33-100 Tarnów, (pok. 22), tel. (014) 622 43 14, cem@mwse.edu.pl
Kierunki kształcenia: słuchacze uczestniczą w wykładach poświęconych m.in. historii, zdrowiu, sztuce, ekonomii. Organizowane są także dodatkowe zajęcia, np. kursy komputerowe czy kursy języków obcych.

Więcej informacji na: http://www.mwse.edu.pl/cem/3wiek.html


7. Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wolbrom
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 30
Kontakt: ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom, tel. (032) 644 13 41, 647 24 01
Kierunki kształcenia: wykłady z różnych dziedzin wiedzy, np. historii, biologii, medycyny, kultury, sztuki i literatury; wykłady uzupełniane są zajęciami ruchowymi (aerobic, pływanie), a także wycieczkami i spotkaniami integracyjnymi w ramach sekcji tematycznych: plastycznej, kulinarnej, robótek ręcznych.


8. Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1992, liczba słuchaczy: 80
Kontakt: Pl. Niepodległości 6, 34-500 Zakopane, tel. (018) 206 35 92; 201 51 46
Kierunki kształcenia: wykłady i lektoraty, działania kulturalno-oświatowe.


9. Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. Orkana 16/16, 34-700 Rabka Zdrój, tel. (018) 267 76 27
Kierunki kształcenia: W uczelni działają cztery sekcje: medycyny i profilaktyki zdrowia, kulturoznawstwa, przyrodoznawstwa i społeczno-ekonomiczna. Uniwersytet oferuje też kursy: języka angielskiego, informatyki i tańca. Oferta obejmuje również ciekawe wykłady i seminaria poświęcone różnorodnej problematyce.


10. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie "Klub pod Basztą"
Rok powstania: 2005
Kontakt: ul. Rynek 4, 34-120 Andrychów, tel. (033) 875 90 45
Kierunki kształcenia: wykłady, seminaria i warsztaty z wielu dziedzin nauki m.in. biologii, historii sztuki, psychologii, chemii, medycyny, języka polskiego; w okresie wiosenno-letnim organizowane są wycieczki pozwalające poznać ciekawe miejsca regionu. Zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w czwartki w sali "Klubu pod Basztą".

Więcej informacji na: http://www.ckiw.andrychow.pl/ckiw/utw0.htm


11. Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 100
Kontakt: ul. Niepodległości 5, 38-300 Gorlice, tel. (018) 353 50 19
Kierunki kształcenia: oferta obejmuje: wykłady poświęcone m.in. geriatrii, ekonomii i turystyki, sztuki, filozofii; historii; zajęcia komputerowe i lektoraty językowe.

Więcej informacji na:
http://www.klubgorliczan.pl/index.php?go=onas&b=zloty_wiek


12. Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 600
Kontakt: ul. Jagiellońska 31, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 443 53 17, sekretariat@sutw.pl
Kierunki kształcenia: Program SUTW obejmuje dwuletnie studia, kończące się uzyskaniem Dyplomu Ukończenia SUTW. Zajęcia obowiązkowe to wykłady audytoryjne i specjalistyczne, seminaria lub konwersatoria. Działania praktyczne w ramach sekcji: kulturoznawstwa (zajęcia w zespołach literackich, pamiętnikarskich, plastycznych, wokalno-muzycznych); medycznej i profilaktyki zdrowia; społeczno-ekonomicznej; przyrodniczej. Zajęcia rekreacyjno-sportowe: zajęcia na basenie, sali gimnastycznej, wycieczki piesze i wyjazdowe, imprezy integracyjne, lektoraty (esperanto, angielski, niemiecki).

Więcej informacji na: http://www.sutw.pl