AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora" 

Przekazując Czytelnikom niniejszy numer pisma, chciałbym z wielką przyjemnością poinformować, iż dwumiesięcznik "e-mentor" został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i znalazł się na liście czasopism punktowanych. Należy podkreślić poziom tej oceny, tj. uzyskanie 4 na 6 możliwych punktów dla czasopism spoza bazy Journal Citation Reports.

Decyzja Ministerstwa, oznaczająca włączenie artykułów publikowanych na łamach "e-mentora" do oceny parametrycznej jednostek naukowych, stanowi oficjalne potwierdzenie poziomu merytorycznego pisma. Warto także zauważyć, iż aktualna lista jest pierwszą ogłoszoną przez MNiSW po przeszło trzyletniej przerwie, związanej z wdrażaniem nowego systemu oceny czasopism punktowanych. 

Wszystkim Autorom artykułów i innych materiałów, Recenzentom opracowań, Członkom Rady Programowej i Redakcji chciałbym serdecznie podziękować za bardzo pomyślną współpracę oraz zaangażowanie w tworzenie "e-mentora" - już od 2003 roku. Czytelnikom pisma zaś składam podziękowania za aktywną postawę, miliony już odwiedzin serwisu internetowego, dzielenie się swoimi opiniami nt. zagadnień podejmowanych w artykułach, jak również wiele interesujących dyskusji na forum pisma. To właśnie łączne zaangażowanie obu stron - zarówno autorów artykułów i twórców pisma, jak i Czytelników - stanowi unikalną wartość "e-mentora", zauważoną i docenioną przez Ministerstwo w ocenie naukowej czasopism. 

Mam nadzieję, iż kolejne wydania dwumiesięcznika będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem Czytelników, a prezentowane w nim treści będą nie tylko ciekawą i wartościową lekturą, ale i inspiracją do dalszego rozwoju, zarówno osobistego, jak i społeczności, które reprezentujemy.