AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Carl Shapiro, Hal R. Varian, Helion, Gliwice 2007

Na rynku wydawniczym pojawiło się polskie wydanie książki Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, opublikowanej w 1999 r. przez Harvard Business School Press. Autorzy omawiają w niej mechanizmy ekonomiczne, które pozostają niezmienne i od lat decydują o sukcesach bądź porażkach firm. Są zdania, że "nowa gospodarka" nie wymaga stworzenia "nowej ekonomii", lecz jedynie zapoznania się z pewnymi prawami rynku, co znacznie ułatwi efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa.

Książka jest przewodnikiem, który mimo postępu technologicznego i zmieniającego się otoczenia - pozostaje aktualny. Uwypukla znaczenie informacji, które napędzają rozwój światowych rynków, prezentuje charakterystykę efektu "zamknięcia" oraz korzyści networkingu, ale przede wszystkim zawiera wskazówki, które można w praktyczny sposób zastosować podczas zarządzania firmą.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://onepress.pl/ksiazki/reginf.htm

Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, red. Jerzy Buzek oraz Jerzy Skrzypek, Zasady konstrukcji studium wykonalności lub biznesplanu dla projektów współfinansowanych ze środków UE, TWIGGER, Warszawa 2007

Książki: Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, autorstwa A. Bakowskiego, A. Siemaszko, M. Snarskiej-Świderskiej, przygotowana przy współpracy merytorycznej Jerzego Buzka, oraz Zasady konstrukcji studium wykonalności lub biznesplanu dla projektów współfinansowanych ze środków UE Jerzego Skrzypka należą do sześciotomowej serii Jak skutecznie wykorzystać Fundusze Unijne 2007-2013. Publikacje w ramach serii są częścią pakietu edukacyjnego Europejskiej Akademii Samorządowej, skierowanej do specjalistów urzędów gminnych, miejskich, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, a także innych osób zajmujących się tematyką funduszy unijnych. W pakiecie znajdują się również szkolenia tradycyjne o charakterze warsztatowym i konferencje oraz szkolenia e-learningowe, przygotowywane w miarę pojawiania się na rynku publikacji, a prowadzone głównie przez autorów książek.

W publikacji Jak zostać regionem... znaleźć można szczegółowy opis europejskich inicjatyw: Programów Ramowych i pozawspólnotowych programów badawczych, a także wskazówki dotyczące budowy Regionu Wiedzy i Innowacji. Istotną częścią są praktyczne przykłady, polskie i zagraniczne, klastrów, centrów doskonałości i innych inicjatyw, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Zasady konstrukcji... to rozszerzone wydanie książki Zasady konstrukcji studium wykonalności lub biznesplanu dla projektów współfinansowanych ze źródeł UE Jerzego Skrzypka, wydane przez TWIGGER w 2005 r. W obecnej wersji uwzględnione zostały nowe programy operacyjne, przewidziane na lata 2007-2013.

Więcej informacji na temat publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa: http://www.twigger.pl/index.php?id=421.


Blogowanie w biznesie, Jeremy Wright, WAiP, Warszawa 2007

Blogowanie, czyli internetowe pamiętnikarstwo, które początkowo traktowano jedynie jako domenę nastolatków opisujących problemy dorastania, w szybki sposób przeniknęło do biznesu oraz polityki dając marketingowcom i specjalistom od wizerunku nowe możliwości komunikowania się z odbiorcami. Obecnie blogi korporacyjne prowadzą tak znane firmy, jak Disney, Microsoft, General Motors czy Google. Dzienniki te, to sposób na zwiększenie sprzedaży, zbudowanie w oczach klientów ściśle określonego wizerunku marki oraz zdobycie informacji zwrotnej na temat swoich produktów. Jednak na początkującego blogowicza czyhają również pułapki – opublikowana informacja nie tylko może zostać rozpowszechniona w sieci w błyskawicznym tempie (a więc powinna być dobrze przemyślana), lecz jest również obiektem natychmiastowej reakcji internautów i ich, nie zawsze przychylnych, komentarzy.

Książka Jeremiego Wrighta - znanego konsultanta specjalizującego się w blogosferze - jest swoistym podręcznikiem dla osób, które chcą założyć firmowego bloga. Zawiera wiele przydatnych wskazówek oraz przykładów, pomaga w codziennym prowadzeniu bloga oraz opisuje przyszłościowe tendencje w tej dziedzinie. Obserwując rozwój internetowych form komunikacji oraz analizując wyniki badań wskazujących na wzrastającą liczbę godzin, które spędzamy przed ekranem monitora, nie sposób nie przyznać autorowi racji, że blogowanie sprzyja nawiązaniu lepszych relacji z klientami i przyczynia się do skuteczniejszego zarządzania firmą. Mając tak dobrego przewodnika, warto przynajmniej spróbować...

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.waip.com.pl/index.php/waip/waip/nowosci/blogowanie_w_biznesie

Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, Ryszard Knosala i Zespół, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Technologia informacyjna wykorzystywana jest na praktycznie każdym etapie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, a zagadnienia związane z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie stają się kluczowe dla efektywnego działania firm. Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem to publikacja prezentująca koncepcje rozwoju metod oraz systemów komputerowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym. Praca podzielona jest na cztery części, w których autorzy skupiają się na następujących zagadnieniach: wspomaganiu decyzji logistycznych przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, wspieranym komputerowo planowaniu produkcji, zastosowaniu nowych metod zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych, operacyjnym prognozowaniu popytu na rynkach docelowych.

Pozycja ta może być traktowana jako literatura uzupełniająca (pomoc dydaktyczna) dla studentów uczelni, na których wykładane są przedmioty z zakresu informatyki ekonomicznej lub zarządzania. Publikację można również polecić osobom zajmującym się teorią lub praktyką projektowania systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Książka dostępna na stronach wydawcy: http://www.pwe.pl/82868.xml


Dyskursy młodych andragogów, t. 8, red. Małgorzata Olejarz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007

Prezentujemy ósmy tom Dyskursów młodych andragogów, będący rezultatem kolejnego spotkania badaczy w Letniej Szkole Młodych Andragogów organizowanej przez Zielonogórską Szkołę Andragogów. W tomie zamieszczone zostały teksty autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie w kraju oraz za granicą (z Rosji i Stanów Zjednoczonych). Zebrano tutaj prace nowatorskie, bazujące na badaniach własnych, odwołujące się do mniej znanych publikacji i opracowań naukowych. Obecny tom oprócz stałych dyskursów (andragogicznego, poradoznawczego, metodologicznego i kulturoznawczego) wzbogacony został przez nowego redaktora o dyskurs feministyczny.

Publikacja stanowi cenną lekturę ze względu na zaprezentowaną w niej rozległą i oryginalną problematykę, a szczególnie na nowe wątki badawcze podejmowane w andragogice.

Pozycja dostępna jest w księgarni internetowej Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego, http://www.ow.uz.zgora.pl

Rocznik andragogiczny 2006, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa - Toruń 2007

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne prezentuje trzynaste wydanie Rocznika Andragogicznego. W tegorocznym tomie, tak jak w poprzednich, znajdziemy artykuły naukowe, tradycje andragogiki z sylwetkami wybitnych oświatowców, aktualia minionego roku i recenzje publikacji z zakresu edukacji dorosłych, andragogiki i kształcenia ustawicznego.

W dziale Teoria i praktyka edukacji dorosłych zaprezentowane zostały interesujące teksty m.in. dr hab. Beaty Przyborowskiej o kształceniu w kulturze wysokiej tolerancji niepewności czy prof. Dzierżymira Jankowskiego pt. Środowisko edukacyjne człowieka dorosłego jako problem pedagogiki społecznej i andragogki. Wart polecenia jest także tekst dr Anny Antosz ukazujący sylwetkę Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczowej nestorki polskiej andragogiki.

W kolejnym dziale przedstawiono najważniejsze wydarzenia z życia środowiska andragogicznego, które odbyły się w Polsce w 2006 roku, zaś ostatni dział Rocznika zawiera 18 recenzji publikacji o tematyce andragogicznej, wydanych w minionym roku.

Tom kończy tradycyjnie już Felieton prof. Józefa Półturzyckiego podsumowujący wydarzenia i rocznice 2006 roku w kontekście minionych wydarzeń o charakterze kulturalno-oświatowym.

Czasopismo dystrybuowane jest przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne

Toruńsko-Płockie Studia dydaktyczne, t. 20, 2007, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Ukazał się najnowszy tom Studiów, który w większości stanowi zbiór tekstów oraz przemyśleń zaprezentowanych podczas XV Konferencji Dydaktycznej pt. Modernizacja dydaktyki. Aksjologia i informatyka, która odbyła się 11 grudnia 2006 r. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Tom podzielony został tradycyjnie na cztery działy tematyczne. Pierwszy z nich pt. Problemy i poszukiwania dydaktyczne zawiera ciekawe opracowanie prof. Franciszka Bereźnickiego na temat modelu dydaktyki kształcenia ogólnego. Kolejny dział prezentuje problematykę technologii informacyjnej w procesie nauczania i uczenia się oraz e-edukacji jako nowej perspektywy w dydaktyce. Wśród wielu artykułów podejmujących te zagadnienia warto polecić dwa tekst " prof. Władysława P. Zaczyńskiego pt. Relacje wzajemne techniki i dydaktyki oraz prof. Macieja Tanasia, prezentujący nowe spojrzenie na edukację medialną i informatyczną.

W numerze zgromadzono wiele interesujących tekstów z zakresu funkcjonowania środków technologii informacyjnej w procesie nauczania oraz e-learningu, jako nowej perspektywy badawczej, otwierającej się przed dydaktyką. W dziale Aktualia zaprezentowane zostały informacje na temat bieżących wydarzeń, ważnych w środowiskach (nie tylko toruńsko-płockich) dydaktyków.

Publikacja dystrybuowana przez Wydawnictwo Naukowe Novum, http://www.wlodkowic.pl/