AAA

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce (cz. III)

Polska

W bieżącym numerze kontynuujemy prezentację polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tym razem opisano uniwersytety w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim.To trzecia część Repozytorium. Zachęcamy Czytelników "e-mentora" do pomocy w pozyskiwaniu aktualnych informacji nt. działalności poszczególnych uniwersytetów trzeciego wieku. Kontakt: redakcja@e-mentor.edu.pl

Województwo zachodniopomorskie1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dziwnowie
Kontakt: Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, ul. Reymonta 8, 72-420 Dziwnów, tel. (091) 381 50 74, liceum@dziwnow.pl


2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie
Rok powstania: 1978, Liczba słuchaczy: 300
Kontakt: ul. Mariacka 10A/2, 70-546 Szczecin, tel. (091) 812 39 75, sutwszczecin@op.pl
Kierunki kształcenia: Wykłady o tematyce m.in. z zakresu: medycyny, sztuki i kultury, literatury, problematyki społecznej, historycznej, ekologicznej itp. Realizacja pasji twórczych słuchaczy poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zespołach zainteresowań, takich jak zespoły kultury, literatury, kontaktów zagranicznych, poradnictwa prawnego i psychospołecznego, śpiewu, towarzyskiego tańca, rękodzieła, teatru, foto-video, kronikarza własnego kabaretu UTW, kursów języków obcych (niemiecki, angielski, francuski, esperanto) rekreacji ruchowej (gimnastyka usprawniająca, joga, animacja zabaw itp.).


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszalinie
Koszalińska Biblioteka Publiczna
Rok powstania: 1993, Liczba słuchaczy: 50
Kontakt: Pl. Polonii 1, 75-415 Koszalin, tel. (094) 348 15 61
Kierunki kształcenia: Podstawową formą zajęć są wykłady obejmujące następującą tematykę: medycyna (w tym gerontologia, psychologia, także niekonwencjonalne metody leczenia), ekologia, literatura, sztuka, astronomia, problemy regionu. Dodatkowo słuchacze mają zajęcia w zespołach literackim, miłośników muzyki "Bell-Canto", brydżowym. W ramach zajęć tematycznych działa zespół gimnastyczny oraz turystyczno-krajoznawczy.

Więcej informacji na: http://www.biblioteka.koszalin.pl/utw.html


4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie Szczecińskim
Rok powstania: 2000, Liczba słuchaczy: 199
Kontakt: Stargardzkie Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. (090) 834 92 25, utw@utw.stargard.pl
Kierunki kształcenia: słuchacze uczestniczą w wykładach, seminariach i sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów (miłośników literatury, sztuki i historii, języka angielskiego, języka niemieckiego, gimnastyka rekreacyjna z muzyką, informatyczna, promocji zdrowia (gimnastyczna), pływacka, krajoznawczo-turystyczna "Wędruj z nami", turystyki wyjazdowej krajowej i zagranicznej, zespół wokalny - chór, plastyczna, rękodzieła artystycznego, brydżowo-szachowa.

Więcej informacji na: utw.stargard.pl


Województwo pomorskie1. Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 770
Kontakt: ul. Bażyńskiego 1a, p. 305 A, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 523 23 54, reklsi@univ.gda.pl
Kierunki kształcenia: słuchacze uczęszczać mogą na bloki tematyczne zajęć, które realizowane są w formie wykładów (np. Astrofizyka, Gdańsk znany i nieznany, Historia naturalna Polski, Świat i my, Literatura, Ekosystem Bałtyku), liczne warsztaty, lektoraty języków obcych oraz zajęcia ruchowe. Dostępne są również dodatkowe zajęcia, takie jak: lektoraty języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański), ABC komputera, historia sztuki, spotkania filmowe, warsztaty plastyczne i fotograficzne, psychologia konsumenta, gimnastyka umysłu, sposoby radzenia sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, choreoterapia, relaksacja, Tai Chi, samoobrona, warsztaty: Poznajemy kultury Azji, warsztaty literackie, zajęcia ruchowe, rehabilitacja, gimnastyka dla mężczyzn, usprawniająca oraz Wschodu.

Więcej informacji na: www.univ.gda.pl


2. Stowarzyszenie Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Żyj kolorowo"
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 140
Kontakt: ul. Marynarki Polskiej 83, 76-270 Ustka, tel. (059) 814 45 78, biuro.uutw@wp.pl
Kierunki kształcenia: wykłady, seminaria, warsztaty, lektoraty języków obcych, odczyty, konferencje i spotkania, samokształceniowa działalność kulturalna, rekreacyjna, krajoznawcza i turystyka, poradnictwo dla osób starszych, działalność wydawnicza, tworzenie grup samopomocowych oraz działalność terapeutyczna.


3. Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, tel. (058) 663 50 82, biuro@cas.gdynia.pl
Kierunki kształcenia: wykłady pogrupowane w bloki tematyczne obejmujące: wybrane zagadnienia z literatury polskiej i światowej (dzieje dramatu i historia teatru, technika i sztuka teatru), historii sztuki, dzieje Gdyni i historię Pomorza Gdańskiego, psychologię życia codziennego, warsztaty z psychologii, spotkania z muzyką klasyczną, dzieje opery, teatru muzycznego i baletu, filozofię i wybrane zagadnienia z etyki, symbolikę biblijna, wybrane zagadnienia z oceanologii, prawo na co dzień. Ofertę GTW uzupełniają zajęcia i warsztaty prowadzone w Centrum Aktywności Seniora, takie jak: zajęcia plastyczne, muzyczne, spotkania z literaturą, historią sztuki, warsztaty psychologiczne, warsztaty z gramatyki języka polskiego oraz zajęcia z rytmiki, muzykoterapii, zajęcia wokalne - chór, wykłady z politologii oraz historii Polski, a także lektoraty języków obcych (angielskiego, rosyjskiego, włoskiego)
Centrum Aktywności Seniora realizuje również projekt Organizacja Czasu Wolnego - Gdynia 55+, którego głównym celem jest podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym w zakresie ochrony zdrowia fizycznego oraz utrzymania aktywności intelektualnej seniorów i ich aktywizacja.

Więcej informacji na: www.cas.gdynia.pl


4. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 180
Kontakt: Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1 76-200 Słupsk, tel. (059) 845 64 41, sutw@o2.pl
Kierunki kształcenia: wykłady odbywają się w blokach tematycznych, m.in.: spotkania z literaturą, nauki biologiczne i ochrony środowiska, nauki o ziemi, spotkania z historią, etyka oraz tematy ogólne, np. z zakresu medycyny, profilaktyki zdrowia, psychologii, gospodarki itp. Dodatkowe zajęcia prowadzone są w sekcjach (biologicznej, historycznej, medycznej, medycyny alternatywnej, brydżowej), realizowane są również wycieczki, spotkania integracyjne, lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, włoski), gimnastyka rehabilitacyjna i basen.

Więcej informacji na: www.republika.pl/u3w_slupsk


5. Sopocki UTW przy Centrum Kształcenia Ustawicznego
Rok powstania: 2003, Liczba słuchaczy: 1100
Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24 81-704 Sopot, tel. (058) 551 56 36, utw@sopot.pl
Kierunki kształcenia: Słuchacze Sopockiego UTW kształcą się na jednym z następujących kierunków: filologiczno-historycznym, społecznym (wykłady z filozofii, socjologii i psychologii), prawnym, profilaktyka zdrowia, uczęszczają również na wykłady otwarte z innych dziedzin nauki, spotkania z przedstawicielami świata kultury oraz liczne zajęcia warsztatowe. Realizowane są również warsztaty komputerowe, zajęcia usprawniające i utrzymujące sprawność manualną (warsztaty plastyczne - artystyczne), zajęcia z aktywności ruchowej (gimnastyka, samoobrona), warsztaty turystyczne (wycieczki piesze i autokarowe, wykłady z zakresu turystyki), a także choreoterapeutyczne (terapia tańcem). Słuchacze poznają również historię sztuki, a na części zajęć prowadzona jest terapia sztuką. Projekcje słynnych arcydzieł filmowych podczas warsztatów stanowią podstawę do dyskusji podczas spotkań klubu filmowego. Na warsztatach gastronomicznych "Kuchnie świata" słuchacze poznają zasady zdrowego żywienia i przygotowują typowe potrawy różnych zakątków kuli ziemskiej. Prowadzone są również lektoraty językowe na poziomie początkującym i zaawansowanym (angielski i niemiecki), a także cykliczne warsztaty z komunikacji interpersonalnej, psychologii reklamy, psychologii miłości oraz warsztaty relaksacyjne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia gimnastyki umysłu. Odbywają się również próby chóru recytatorów i zespołu tanecznego „U3W Zorba”.

Więcej informacji na: www.cku.sopot.pl


6. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Ośrodku Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
Rok powstania: 1997, Liczba słuchaczy: 50
Kontakt: ul. Niepodległości 10, 83-100 Tczew, tel.(0-58) 531 30 35
Kierunki kształcenia: Uniwersytet oferuje swoim słuchaczom bardzo bogatą tematykę wykładów z różnych dziedzin, które odbywają się raz w miesiącu, dotyczą spraw aktualnych, wiedzy o zdrowiu, wiedzy o technice, wiedzy o obrzędach świątecznych itp. Dodatkowo warsztaty, zajęcia praktyczne, których zakres i tematyka dostosowywane są na bieżąco do potrzeb i zainteresowań uczestników. Ponadto organizowane są imprezy okolicznościowe i kulturalne, bale i zabawy integracyjne.

Więcej informacji na: http://www.mops.tczew.pol.pl/content/niepodleglosci/univ.html


Województwo kujawsko-pomorskie1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barcinie
Rok powstania: 2006, Liczba słuchaczy: 75
Kontakt: ul. J. Wojciechowskiego 1, 88-190 Barcin, tel. (052) 383 23 27, utw@mdkbarcin.com.pl
Kierunki kształcenia: wykłady uniwersyteckie raz w miesiącu z zakresu m.in. psychologii, socjologii, geriatrii, turystyki, świata operetki, historii i historii sztuki, prawa cywilnego; kursy języka angielskiego, niemieckiego, kurs komputerowy oraz gimnastyka relaksująca.


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy
Rok powstania: 1996, Liczba słuchaczy: 500
Kontakt: Wojewódzki Ośrodek Kultury, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. (52) 585 15 01
Kierunki kształcenia: zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej, lektoraty z języków obcych: niemieckiego i angielskiego, zajęcia plastyczne, na basenie, wyjścia do teatru i filharmonii, działalność w Klubie Seniora "Uniwerek" i zespole wokalnym "Belcanto".

Więcej informacji na: http://www.wok.bydgoszcz.com


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świeciu
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 163
Kontakt: Dom Kultury w Świeciu, ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie, tel. (52) 33 12 188
Kierunki kształcenia: wykłady z różnorodnej tematyki dostosowanej do potrzeb słuchaczy, zajęcia dodatkowe m.in. z języka angielskiego, komputerowe oraz aerobik.

Więcej informacji na: http://www.um-swiecie.pl/?cid=1953


4. Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 300
Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Nowowiejska 25, 87-800 Włocławek, tel. (054) 232 99 50
Kierunki kształcenia: wykłady z wielu dziedzin - m.in. teologii, historii Kościoła, marketingu, informatyki, język angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego, koła taneczne, brydżowe, szachowe, informatyczne i turystyczne, zajęcia na basenie.

Więcej informacji na: http://www.ckuwloc.prv.pl/


5. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1989, Liczba słuchaczy: ok. 440
Kontakt: ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 611 36 37
Kierunki kształcenia: wykłady z medycyny, biologii, socjologii, prawa, ekonomii, historii, literatury, teatru, filmu, sztuk pięknych, wiedzy o ziemi i wszechświecie, spotkania pod ogólnym hasłem "jak żyć", lektoraty języków obcych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, koła zainteresowań, np. z dziedziny literatury, pamiętnikarstwa, sztuk plastycznych, wycieczki turystyczne krajoznawcze, działalność w ramach m.in. sekcji komputerowej, hafciarskiej, literackiej, gimnastycznej oraz brydżowej.

Więcej informacji na: http://www.torun.pl/index.php?strona=st_utw

Województwo warmińsko-mazurskie1. Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1995, Liczba słuchaczy: 938
Kontakt: ul. Mrongowiusza 8 lok. 5, 10-512 Olsztyn, tel. (089) 523 65 89
Kierunki kształcenia: studenci mogą uczestniczyć w zajęciach z malarstwa, radiestezji, haftu wstążeczkowego, florystyki, rękodzieła, wspólnego śpiewania oraz zajęciach rekreacyjno-sportowych (taniec, gimnastyka rehabilitacyjna, pływanie, sauna). Ponadto w ramach UTW działają: klub literacki, dyskusyjny, krajoznawczy PTTK oraz kabaret. Można również uczestniczyć w lektoratach języków obcych (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego), a także w kursie komputerowym Bogata oferta zajęć w ramach grup zainteresowań jest wzbogacona dużą ilością wykładów o zróżnicowanej tematyce jak również licznymi wyjściami do filharmonii, wyjazdami do sanatoriów.

Więcej informacji na: http://www.utwolsztyn.republika.pl/


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie
Rok powstania: 2006, Liczba słuchaczy: 130
Kontakt: ul. Polna 11A,13-200 Działdowo, tel. (0-23) 668 825 633
Kierunki kształcenia: studenci UTW w Działdowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach i sekcjach m.in.: sekcji literackiej, robót ręcznych, wspólnego śpiewania, krajoznawczo-turystycznej, wzajemnej pomocy, plastycznej, zielarskiej, gimnastyki rekreacyjnej, lektoratach języków obcych (angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) i zajęcia komputerowe.


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu
Rok powstania: 1999, Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. 12-lutego 5a, 82-300 Elbląg, tel. (055) 648 69 35, uniw3wieku@o2.pl
Kierunki kształcenia: swoim słuchaczom Elbląski uniwersytet proponuje: warsztaty rękodzieła artystycznego, muzykoterapię, artterapię, warsztaty malarskie, zajęcia sekcji piosenki, zajęcia gimnastyczne, zajęcia na krytej pływalni, spotkania sekcji turystycznej, zajęcia komputerowe, lektoraty językowe, udział w miejskich festynach i wystawach, cotygodniowe bloki wykładów.

Więcej informacji na: http://erkon.elblag.com.pl/index.php?podstrona=podstrony/u3w

Województwo podlaskie1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie
Rok powstania: 2003, Liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. 29 Listopada 9, 96-300 Augustów, tel. (087) 643 21 00
Kierunki kształcenia: wykłady tematyczne z różnych dziedzin raz w miesiącu, zajęcia komputerowe, lektorat z języka angielskiego oraz wyjazdy rekreacyjne oraz wycieczki turystyczne.


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Rok powstania: 1994, Liczba słuchaczy: 350
Kontakt: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, biuro UTW ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14, p.511, 15-275 Białystok, tel. (085) 745 71 08, utw@uwb.edu.pl, utw@woak.białystok.pl
Kierunki kształcenia: Podstawowa forma zajęć to wykłady obligatoryjne, m.in. z zakresu historii, filozofii, sztuki, prawa i psychologii; zajęcia fakultatywne odbywające się w miejscowych muzeach; zajęcia dowolne w sekcjach i kołach zainteresowań np. klub seniora, lektoraty (angielskiego, niemieckiego, esperanto), gimnastyka korekcyjna i rehabilitacyjna, chińska; sekcje artystyczna (literacka, malarska, hafciarska), kulturalna, brydżowo-szachowa, pływacka, turystyki pieszej, turystyki wyjazdowej, pomocy koleżeńskiej, koncerty.

Więcej informacji na: www.utw.uwb.edu.pl; www.woak.bialystok.pl


3. Uniwersytet Złotego Wieku przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży
Rok powstania: 2000, Liczba słuchaczy: 120
Kontakt: ul. Wojska Polskiego 161, 18-402 Łomża, tel. (086) 216 94 97, kom. 606 215 456, rektorat@wsa.edu.pl
Kierunki kształcenia: W programie zajęć znajdują się tematy związane Łomżą, sprawy kultury, sztuki oraz zainteresowań samych studentów. Zajęcia Uniwersytetu Złotego Wieku odbywają się raz w miesiącu, mają formę "otwartych" wykładów, zajęć komputerowych – projekt "Razem".

Więcej informacji na: http://www.wsa.edu.pl


4. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, tel. (087) 566 42 11
Kierunki kształcenia: wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin; lektoraty języków obcych (niemieckiego,angielskiego), sekcje zainteresowań (sportowo-obronna, pływackie, gimnastyczne, turystyczne, rękodzieła, malarska, tańca towarzyskiego, a także kabaret literacko-muzyczny), których członkowie pomagają sobie wzajemnie, organizując zajęcia w czasie wolnym; organizowanie form w zakresie tworzenia i szerzenia kultury, wiedzy o regionie; promowanie i popieranie rozwoju regionu, w którym żyjemy, w dziedzinie kultury, historii, ekologii, wydawnictwa itp.; prowadzenie działalności na odcinku integracji pokoleniowej, spotkania z młodzieżą m.in. odczyty, występy artystyczne, recitale itp.