AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Dwudzieste wydanie "e-mentora" rozpoczynamy prezentacją kolejnej konfrontacji potrzeb środowiska akademickiego i MNiSW względem podstaw prawnych dla rozwoju e-learningu w Polsce. Po blisko rocznych konsultacjach społecznych oczekiwania środowiska wobec nowego projektu rozporządzenia dotyczącego kształcenia na odległość po raz kolejny okazały się rozbieżne z wynikami prac Ministerstwa. Opinię na temat kwietniowego projektu regulacji poświęconych e-edukacji przygotowało Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego. Zachęcam do zapoznania się z jej treścią, a także do ponownej lektury środowiskowego projektu rozporządzenia, przygotowanego przez SEA ("e-mentor" 2007, nr 1 (18)).

Z powyższą problematyką po części wiąże się felieton Roberta Gajewskiego - Quo vadis I-edukacjo? oraz tekst autorstwa Rhondy Urban - oba opublikowane w bieżącym numerze "e-mentora". Podstawą artykułu Urban jest system kształcenia University of Phoenix oraz głośny artykuł na temat organizacji procesów dydaktycznych w tej uczelni, który ukazał się na łamach "The New York Times" w lutym br. I chociaż Urban nie udało się odeprzeć wszystkich zarzutów stawianych University of Phoenix, warto pamiętać o niewątpliwych atutach uczelni, jakimi są wielkość oferty edukacyjnej oraz jej dostępność wynikająca z przyjętych metod i form kształcenia. Fakty te, jak również liczne, wzorcowe wręcz przykłady działalności e-edukacyjnej wielu znakomitych uczelni - płynące przede wszystkim z krajów anglosaskich, mogą być dla nas źródłem inspiracji i, co istotne, stanowić cenną wskazówkę dla ustawodawców w zakresie wizji rozwoju e-learningu w kształceniu akademickim.

Czytelnikom pisma chciałbym także polecić wywiad z prof. Piotrem Płoszajskim, którego tematem są nowe trendy w zarządzaniu oraz związane z nimi oczekiwania wobec edukacji ekonomicznej. Równie interesujący materiał przygotował Marcin Żmigrodzki, który zagłębił się w problematykę przepływu informacji i decyzji w przedsiębiorstwie. Zakres artykułów poświęconych zarządzaniu dopełnia opracowanie Remigiusza Orzechowskiego nt. efektywnego zastosowania IT w firmie.

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Czytelnikom "e-mentora" owocnej lektury ostatniego przed wakacjami numeru pisma, udanych urlopów oraz entuzjazmu i sił na nowy rok akademicki.