AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Oddaję w Państwa ręce drugi numer dwumiesięcznika e-mentor, poświęconego tematyce nauczania przez internet, kształcenia ustawicznego, a także w szerszym zakresie zajmującego się metodami, formami i programami kształcenia.

Nasze pismo rozwija się. Powstał nowy dział projekty i badania, prezentujący wyniki prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w szkolnictwie wyższym, w tym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jeden z artykułów w tym dziale, o kompetencjach społecznych studentów SGH, tematycznie nawiązuje do problematyki metod, form i programów kształcenia. Realizujemy zatem nasze zobowiązanie do uzupełniania tematów poruszanych na łamach e-mentora o zagadnienia niezwiązane bezpośrednio z e-edukacją oraz kształceniem ustawicznym.

Chciałbym podkreślić odrębność problematyki nauczania przez internet oraz kształcenia ustawicznego. Często techniki e-edukacji są kojarzone z formą kształcenia ustawicznego, co z definicji ogranicza możliwości szerszego spojrzenia na obydwa zagadnienia. W bieżącym numerze przedstawiamy szersze spojrzenie na problematykę kształcenia przez całe życie, a także wiele interesujących artykułów związanych z nauczaniem przez internet, w tym koncentrujących się na praktycznych metodach wykorzystania internetu w prowadzonych zajęciach.

Serdecznie zachęcam do aktywnego udziału w rozmowach na forum dyskusyjnym internetowej wersji naszego czasopisma. Państwa wskazówki będą pomocne w rozwoju e-mentora, zaś opinie i uwagi związane z zagadnieniami podejmowanymi w piśmie mogą rozpocząć dyskusje akademickie, na które bardzo liczymy.

Ponownie zapraszam na stronę internetową systemu nauczania przez internet www.e-sgh.pl. Osobom, które chciałyby zgłębić swoją wiedzę z zakresu e-edukacji, polecam szczególnie podstrony: abc e-learningu oraz baza instytucji, która prezentuje działalność m.in. instytucji edukacyjnych w zakresie nauczania przez internet.

Nauczycieli akademickich zapraszam do rozpoczęcia współpracy z platformą e-sgh.pl. Uzupełnianie zajęć materiałami online prowadzonych na wszystkich poziomach i formach studiów oferowanych w SGH staje się coraz powszechniejsze, o czym świadczą statystki odwiedzin oraz wciąż rosnąca liczba użytkowników systemu - już prawie czterotysięczna społeczność! Dostępne narzędzia, takie jak czat, forum, wirtualny dziennik czy aplikacja do zarządzania studiami przypadku równie skutecznie ułatwiają proces nauczania internetowego, jak i tradycyjnego.

Bardzo dziękuje wszystkim, którzy zauważyli nowe uczelniane pismo i zechcieli się podzielić z nami naszymi uwagami. Dziękujemy za pozytywne oceny. Mamy nadzieję, iż drugi numer czasopisma będzie równie miło przyjęty.

redaktor naczelny
Marcin Dąbrowski