AAA

ATVN - Akademicka Telewizja Internetowa

z Krystyną Rudowską, producentem ATVN rozmawia Marcin Dąbrowski

Misja i cel działalności

Akademicka Telewizja Naukowa jest nowym kanałem telewizyjnym o profilu naukowym. Jego innowacyjność polega na formie przekazu - przez internet. Jaka jest misja oraz cel działalności ATVN? Misją Akademickiej Telewizji Naukowej jest utworzenie, utrzymanie i udostępnianie multimedialnej platformy wymiany myśli naukowej. Naszym celem jest propagowanie nauki oraz najnowszych osiągnięć najwybitniejszych naukowców. Innowacyjność polega na tym, że dzięki cyfrowym sygnałom multimedialnym nasze programy można odbierać zarówno poprzez komputer z dostępem do sieci, jak i odbiornik telewizyjny, w każdym miejscu na ziemi, bez strefowych podziałów łączności radiowo-telewizyjnej i bez konieczności opłat. Możliwe jest więc dotarcie do szerokiego grona odbiorców, o co bardzo się staramy, ale z wielu powodów jest utrudnione.

Po pierwsze ze względu na infrastrukturę - po prostu do wielu miejsc sieć nie dociera. Po drugie dostęp do komputera jest wciąż jeszcze utrudniony zarówno w domu, jak i w szkole. Myślę, że istotną rolę odgrywają także nasze przyzwyczajenia. Mówię "nasze", bo moje tak samo - przychodzimy do domu, bardzo chętnie bierzemy pilota i włączamy telewizor. Wydaje się, iż jest to wypoczynek.
Chcielibyśmy wpłynąć na zmianę mentalności, przekonać, że komputer może być dodatkowym odbiornikiem TV. Tak samo można odpoczywać siedząc przed ekranem komputera, jak przed ekranem telewizora.

Skala przedsięwzięcia

Jaka jest skala przedsięwzięcia? Ile programów już Państwo przygotowali i ilu mają Państwo odbiorców?

Programów własnej produkcji przygotowaliśmy ponad 320. Oprócz tego w archiwum zgromadziliśmy programy, które zostały przekazane nam do emisji, przede wszystkim wspaniałe filmy z Komitetu Badań Naukowych. W sumie mamy ponad 400 programów. Jeśli chodzi o oglądalność, to trudno dokładnie powiedzieć ilu jest odbiorców, ponieważ nie mamy podziału na oglądalność danego programu. Program jest na antenie 24 godziny, a następnie trafia do archiwum. Nie jesteśmy w stanie śledzić, kto ten program "wyjmuje" z archiwum, czyli nie wiemy, ile razy poszczególne programy są oglądane.

Natomiast wiemy, ile osób ogląda emisje na żywo oraz ile osób dziennie korzysta z archiwum. W sumie, jak przeliczaliśmy, mając naszą pierwszą rocznicę, obejrzało nas ponad 100 tys. widzów. Średnio dziennie ogląda nas 300 osób natomiast z archiwum korzysta kolejne 400 osób. Największą oglądalność na żywo mamy w czwartki, natomiast z archiwum najwięcej osób korzysta w niedzielę. Nasi użytkownicy w weekend "składają" programy z całego tygodnia.

Archiwum

ATVN to nie tylko emisja na żywo, to także multimedialna biblioteka gromadząca wszystkie emitowane programy. Jakie nagrania cieszą się największą popularnością?

Możemy jedynie pokusić się o sporządzenie listy rankingowej. Na początku listy programów archiwalnych znajdują się te, które według nas oraz naszych widzów cieszą się największą popularnością. Ta lista powinna jednak być cały czas aktualizowana, bo zasoby są powiększane o nowe programy. Niestety nie zawsze jesteśmy z tym na bieżąco.

Ranking

Jakie tytuły przewodzą w tym zestawieniu?

Dobrą oglądalnością cieszy się elektronika oraz wszystkie programy dotyczące nowoczesnych technologii. Dużą oglądalnością cieszyła się dyskusja na temat istoty duszy. Założenie tego programu jest następujące: spotykają się profesorowie z różnych dziedzin nauki, czyli np. biolog, matematyk i historyk i pod kątem swojej dziedziny nauki próbują zdefiniować, czym jest ludzka dusza, zastanawiają się gdzie ona się znajduje i jaka jest. Skoro takie dyskusje cieszą się bardzo dużą oglądalnością, widzimy, że istnieje potrzeba rozmów o rzeczach trudnych, niewyjaśnionych, czasem tajemniczych. Mnie te rozmowy uczonych też się podobały, uważam je za bardzo ciekawe.
Poza tym dużą oglądalność mają programy dotyczące np. struktury białek i całej biochemii, biofizyki, biofarmakologii - to są tematy budzące zainteresowanie, bo te dziedziny rozwijają się bardzo szybko.

Grupy wiekowe

Czy mają Państwo określone grupy wiekowe widzów, czy były robione ankiety w tym zakresie, kto ogląda ATVN?

Nie, natomiast na podstawie listów wiemy, iż przede wszystkim są to studenci oraz osoby z wyższym wykształceniem. W szkołach mamy małą oglądalność ze względu na brak wiedzy o ATVN. W związku z tym jesteśmy bardzo wdzięczni za to, iż ktoś może o nas napisać i rozpropagować naszą działalność

Streaming

Na pewno istotnym problemem są możliwości techniczne odbiorcy. Mówiła Pani o streamingu, czy oznacza to, że każda osoba, także korzystająca z łącza modemowego, może korzystać z przekazu?

Tak, mamy 8 strumieni, od najmniejszego, który umożliwia odbiór przez łącze modemowe, aż do 512 kb/s, które jest bardzo szybkie. W momencie wejścia na naszą stronę streaming dopasowuje się do łączy, z jakich korzysta użytkownik. Oczywiście można przez łącze modemowe odbierać nasze programy, niestety jakość odbioru jest niezadowalająca. Nawet przez pewien czas zrezygnowaliśmy z możliwości łączenia się z naszymi serwerami przez łącza modemowe poniżej 64 kb/s, ponieważ uważaliśmy, iż narażanie ludzi na płacenie nie jest w porządku. Były jednak prośby, aby przywrócić taką możliwość odbioru.

Połączenia modemowe

Jednakże duża część internautów łączy się z siecią właśnie w ten sposób.

Dla nas jest to poważny problem. Chcielibyśmy docierać do wszystkich, jednak żeby obejrzeć nasze programy w dobrej jakości, trzeba mieć przynajmniej stałe łącze 128 kb/s. Mamy stałych odbiorców za granicą, najwięcej w USA. Dlatego staramy się, żeby większość programów była dostępna także w wersji anglojęzycznej. Otrzymujemy listy od ekspertów z amerykańskich uniwersytetów, którzy chcieliby z nami współpracować.

Podobne stacje

Czy są porównywalne telewizje w innych krajach?

Wydaje się, iż takiej stałej, emitującej codziennie telewizji internetowej, nie ma. Oczywiście kilka dużych stacji telewizyjnych nadaje część programów w internecie, są to jednak programy, które wcześniej były emitowane w TV. Często odbywa się to przez tzn. loading - trzeba ściągnąć te programy na dysk, co oczywiście jest wyjątkowym utrudnieniem. Często stacje telewizyjne zamieszczają także krótkie pliki, które stanowią zapowiedź programu, który będzie nadawany w formie tradycyjnej.

Natomiast o takiej stacji, która specjalnie przygotowuje programy i nadaje je bez przerwy w internecie, nie słyszałam. Jesteśmy także jedną z nielicznych stacji telewizyjnych, która jest w pełni cyfrowa, nie wykorzystujemy analogowych rozwiązań. W związku z czym technologia ta jest bardzo dobrze przygotowana do emisji w internenie i zapewne dlatego uzyskujemy tak dobrą jakość.

Oprogramowanie

Mam jeszcze jedno pytanie techniczne, czy użytkownicy muszą mieć jakieś specyficzne oprogramowanie, sprzęt?

Zwykły PC ze stałym łączem wystarczy. Należy także zainstalować przeglądarkę RealPlayer. A jeśli jest jakiś problem, to na stronie dostępna jest pomoc, gdzie krok po kroku opisujemy jak należy przygotować się do odbioru naszych programów.Rozmowa Krystyny Rudowskiej z prof. Stevem Jonesem

World Summit Award

Otrzymała Pani nominację do międzynarodowej nagrody World Summit Award za "the best in e-content and creativity" w kategorii e-Inclusion...

Nie ja otrzymałam, a ATVN. World Summit on the Internet Society zorganizowała właśnie projekt World Summit Award. Najpierw byli wybierani eksperci ze 192 krajów członkowskich. Z Polski został wybrany prof. Mirosław Muraszkiewicz. Każdy ekspert musiał przedstawić po jednym projekcie z kategorii m.in. e-Learning, e-Science, e-Goverment, e-Health, e-Inclusion. Nasz projekt został zgłoszony w kategorii e-Inclusion. Jest to nagroda dla producenta. Byliśmy bardzo miło zaskoczeni. Niestety nie udało nam się przejść do następnego etapu, do którego nominowanych w kategorii e-Inclusion jest 5 projektów. Miło nam, że ktoś nas zauważył.

ICM

ATVN działa przy Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Jakie inne działania podejmuje Centrum?

Centrum jest bardzo dynamiczną jednostką, to niezwykle wizjonerskie i kreatywne miejsce. ATVN jest jednym z jego projektów.
ICM prowadzi m.in.

 • badania w obszarze nauk biomolekularnych i podstwa biotechnologii;
 • badania w obszarze nauk biomedycznych;
 • badania w dziedzinie chemii i biologii teoretycznej
 • badania w dziedzinie teorii ciała stałego i podstaw technologii materiałowych;
 • badania w dziedzinie fizyki teoretycznej i astronomii;
 • badania w obszarze metod matematycznych modelowania procesów nieliniowych w układach złożonych (wielofazowych, wieloskalowych, hybrydowych) i ich zastosowańSerdecznie dziękuję za rozmowę. Myślę, że działalność ATVN spotka się z dużym zainteresowaniem naszych czytelników.

Założenia ogólne ATVN

 1. Stworzenie naukowego kanału telewizyjnego poświęconego nauce, przygotowywanego i realizowanego specjalnie dla internetu;
 2. Stworzenie takiej formy i formuły programów, żeby spełniały one wymogi stawiane przekazom programów "broadcast - quality" przez internet i były łatwo przyswajalne dla społeczeństwa informacyjnego;
 3. Udostępnienie kanału ATVN do natychmiastowego odbioru (bez konieczności czekania na ściągnięcie materiału);
 4. Udostępnienie katalogu zbioru programów własnej produkcji oraz otrzymanych od innych producentów, a gromadzonych w bibliotece multimedialnej.

Założenia merytoryczne ATVN

 • Uzupełnienie luki w mediach w dziedzinie przekazu informacji naukowej i wiedzy o nauce;
 • Stworzenie otwartego forum dla naukowców;
 • Umożliwienie odbiorcom wysłuchania opinii na temat różnych kontrowersji w nauce;
 • Zapisanie w multimedialnej formie niezwykle cennych wypowiedzi uczonych;
 • Przedstawianie sylwetek ludzi nauki i gromadzenie ich biografii w archiwum;
 • Wieloaspektowe omawianie specyfiki poszczególnych uczelni oraz przedstawianie ich kadry;
 • Dopuszczenie do głosu młodych, wybitnych postaci ze świata nauki;
 • Udostępnienie kanału ATVN do natychmiastowego odbioru (bez konieczności czekania na ściągnięcie materiału);
 • Stworzenie biblioteki multimedialnej, dającej poszukującym łatwy i szybki dostęp do poszczególnych programów, a nawet drobnych ich fragmentów.

Grupą docelową są wszyscy użytkownicy komputerów, ale głównie naukowcy, nauczyciele, studenci, młodzież szkolna. Uważamy, że nikt nie powinien być pozbawiony możliwości zgłębiania wiedzy o tajnikach świata, postępie technologicznym czy kontrowersyjnych wydarzeniach naukowych. Wychodzimy z założenia, że wyedukowane społeczeństwo jest fundamentem wieloaspektowego rozwoju naszego kraju.

ATVN to promocja polskiej nauki na świecie w najnowocześniejszej technologii, w najlepszej jakości i w niespotykanej dotychczas skali zasięgu. ATVN to pierwsza na świecie telewizja o profilu naukowym emitowana przez internet. Nadajemy codziennie przez 24 godziny na dobę, obejmując strefy czasowe na całym świecie. Na swej stronie www.atvn.pl udostępniliśmy też forum dyskusyjne. Każdy internauta korzystający z naszej strony, bez konieczności wnoszenia żadnych opłat. Ma do dyspozycji Archiwum zawierające wszystkie dotąd nadane programy.

Dodatkowe informacje:
JAKOŚĆ - o wysokiej jakości programów realizowanych przez ATVN świadczy ich emisja również przez telewizje komercyjne - telewizja TMT zaprezentowała na swej antenie cykl "Istota duszy", a także inne programy przygotowane przez ATVN
PROFESJONALIZM - polska telewizja publiczna, jak i stacje komercyjne wysyłają swych pracowników na szkolenia prowadzone w ramach organizowanych przez ATVN warszatatów, chcąc czerpać wiedzę z naszych doświadczeń
MISJA - Misją ATVN jest utworzenie, zorganizowanie i utrzymanie w ruchu internetowej, multimedialnej platformy wymiany myśli naukowej pomiędzy naukowcami z całego świata.
CEL - Celem ATVN jest propagowanie nauki oraz osiągnięć jej najwybitniejszych przedstawicieli.

AUTORYTETY - w telewizji ATVN występują naukowcy światowej sławy, autorytety w swych dziedzinach, również uczeni spoza Polski.
UZNANIE - nasza działalność zdobyła już uznanie Społeczeństwa Informacyjnego (ISOC) - producentka ATVN - Krystyna Rudowska nominowana została do World Summit Award za "the best content and creativity" w kategorii e-inclusion
SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA - od 1.10.2002r. wyprodukowaliśmy około 300 autorskich programów, część przetłumaczonych jest na język angielski. W programach wystąpiło około 280 autorytetów, w tym 115 profesorów z ponad 55 dziedzin nauki. Liczba widzów przekroczyła 100 000.

WSPÓŁPRACA - otrzymaliśmy prawa do 142 programów wyprodukowanych przez Media Corporation, we współpracy z Ministerstwem Ochrony Środowiska i kilkudziesięciu wyprodukowanych przez Komitet Badań Naukowych.
UNIA EUROPEJSKA - będąc rozszerzeniem projektu Unii Europejskiej ICMAITN (Academic Internet Television Network) w 5FP, ATVN zyskała ogromne uznanie przedstawicieli Unii Europejskiej.