AAA

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

Polska

Czytelnikom "e-mentora" przedstawiamy Uniwerstety Trzeciego Wieku w Polsce. Opisy tych placówek zostały przygotowane na podstawie informacji znajdujących się na stronach internetowych oraz uzyskanych bezpośrednio od przedstawicieli poszczególnych uniwersytetów. W bieżacym numerze opisano uniwersytety w województwie mazowieckim, natomiast w kolejnych numerach zaprezentowane zostaną ośrodki w pozostałych województwach.Województwo mazowieckie1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 157
Kontakt: ul. J. Kilińskiego 8b, Grodzisk Mazowiecki, tel. 0-508 157 168, utw@europaimy.org
Kierunki kształcenia: W ramach UTW Grodzisk Mazowiecki prowadzone są m.in. wykłady z dziedziny nauk społeczno-politycznych, religioznawstwa, historii kultury i sztuki oraz aspektów medycznych "późnej dorosłości"; kursy językowe (angielski, niemiecki i rosyjski) oraz zajęcia fakultatywne z dziennikarstwa, plastyki i komputerowe, a także zajęcia z rekreacji ruchowej (gimnastyka korekcyjna).

Więcej informacji na: http://www.europaimy.org


2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. Karola Wyszyńskiego, 05-420 Józefów, tel: (022) 789 26 97
Kierunki kształcenia: Wykłady z zakresu m.in. medycyny, historii, psychologii oraz religioznawstwa; zajęcia rekreacyjne na basenie oraz w terenie (spacery piesze, a także nordic walking, wycieczki rowerowe), wyjazdy edukacyjne m.in. wycieczki po Warszawie.
Więcej informacji na: http://www.jozefow.pl/WWW/MJ/UTW/program.html


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznowoli
Rok powstania: 2007, liczba słuchaczy: pierwsza rekrutacja w marcu br.
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, (0-22) 757-92-09, gok@lesznowola.roltes.com
Kierunki kształcenia: Cykl zajęć o profilu kulturalnym, adresowany do ludzi starszych, niepracujących zawodowo, patronat objęło Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Tematyka wykładów i seminariów obejmuje takie dziedziny, jak: socjologia, psychologia, kultury świata, historia sztuki, architektura, literatura, teatr, film oraz zdrowie. lektoraty języków obcych.

Więcej informacji na: http://www.gok-lesznowola.pl


4. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 100
Kontakt: ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek, tel. 503 138 897, m.inkiel@neostrada.pl
Kierunki kształcenia: Wykłady, seminaria, spotkania z ciekawymi ludźmi, lektorat z języka angielskiego, kursy np. gotowania, malowania itp., warsztaty podstaw obsługi komputera, zajęcia gimnastyki chińskiej i ćwiczenia gimnastyczne w basenie, akcja pod nazwą Kobieta bezpieczna - cykl szkoleń prowadzonych przez wykładowców z Polskiego Centrum Sztuk Walki.


5. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku
Rok powstania: 2002, liczba słuchaczy: 120
Kontakt: ul. Kościuszki 24, 09-400, Płock, tel. (24) 262 38 61, 264 85 61
Kierunki kształcenia: Wykłady z dziedziny medycyny, ochrony środowiska, pedagogiki, religioznawstwa oraz tematyki społecznej, politycznej i kultury. Seminaria poruszają tematykę: historii, oświaty, polityki, twórczości literackiej, biografii i medycyny. Dodatkowo słuchacze płockiego UTW spotykają się w następujących grupach tematycznych: literacko-dyskusyjnej, rękodzielniczej, gospodarczej, języka angielskiego, języka włoskiego, języka niemieckiego, plastyki - malarstwa, informatyki, gimnastyki, zespołu redakcyjnego.


6. Płoński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 30
Kontakt: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, tel: (023) 662 22 32, plonsk-mck@wp.pl
Kierunki kształcenia: Wykłady i seminaria z zakresu medycyny, psychologii, historii sztuki, literatury, warsztaty artystyczne oraz kurs komputerowy. Spotkania odbywają się przeważnie 2 razy w miesiącu w soboty.


7. Uniwersytet Otwarty "Pokolenia" w Podkowie Leśnej
Rok powstania: 2006 , liczba słuchaczy: 100
Kontakt: ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna, tel: 0 512 425 777 uniwersytet@podkowalesna.pl
Kierunki kształcenia: Wykłady, seminaria, warsztaty poświęcone m.in. zagadnieniom dotyczącym literatury oraz kultury języka polskiego, psychologii rodziny, zdrowia, a także zajęcia w sekcjach: Dyskusyjny Klub Filmowy, Klub Miłośników Teatru, warsztat ceramiczny, pływalnia, spotkania z Tai-Chi pod kierunkiem instruktora, biegi z kijkami wzorowane na nordic walking z instruktorem, grupy rowerowe: jazda sportowa i rekreacyjna, wycieczki, spotkania towarzyskie. Uniwersytet ma formułę otwartą - na spotkania zaprasza wszystkich zainteresowanych, nie zważając na metrykę np. gimnazjalistów wraz z nauczycielami. Zamiarem organizatorów podkowiańskiego uniwersytetu jest zorganizowanie cyklów wykładowych i zajęć warsztatowych "międzypokoleniowych".

Więcej informacji na: http://www.podkowalesna.pl


8. Pruszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 180
Kontakt: Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie, ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, 05-800 Pruszków, tel: (022) 728 39 40, 42, 44, mok.pruszkow@epf.pl
Kierunki kształcenia: Program PUTW to cykliczne spotkania obejmujące zajęcia dydaktyczno-programowe, czyli wykłady, seminaria, warsztaty oraz zajęcia w zespołach twórczych (np. Pracownia Malarstwa PUTW) i samokształceniowych. Wykłady i seminaria obejmują różne dziedziny m.in. wiedzę o kulturze i sztuce, wiedzę o historii Polski i świata, nauki medyczne, biologię i ekologię. Inne spotkania poświęcone są literaturze, psychologii, muzyce, promocji zdrowia, turystyce, ekologii czy filozofii.

Więcej informacji na: www.mok.pruszkow.pl


9. Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2002 , liczba słuchaczy: 300
Kontakt: Pl. Konstytucji 3 Maja 5, 26-600 Radom, tel.(0-48) 385 05 71
Kierunki kształcenia: Stowarzyszenie podejmuje różnego rodzaju działania, począwszy od zajęć fakultatywnych, poprzez wykłady, po wspólne wyjścia do teatru; prowadzi lektorat z języka angielskiego i włoskiego, zajęcia taneczne, plastyczne, gimnastyczno-rekreacyjne oraz komputerowe (obsługa komputera).


10. Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 220
Kontakt: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel. (025) 632 27 50; 632 83 49, pegaz@mok.siedlce.pl
Kierunki kształcenia: Wykłady z m.in. zakresu historii, kultury i sztuki oraz medycyny; zajęcia w sekcjach: "terapia tańcem", turystyczno-krajoznawcza, literacka, muzyczna, filmowa, fotograficzna, malarstwo, zajęcia językowe - esperanto, zajęcia rekreacyjne - basen.
Więcej informacji na: www.mok.siedlce.pl


11. Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 96
Kontakt: Sokołowski Ośrodek Kultury i Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. (025) 787 24 38, sok@sokolowpodl.pl
Kierunki kształcenia: Wykłady i seminaria poświęcone m.in. kulturze i sztuce, historii Polski i świata, literaturze, filmowi (cykl moje kino - projekcje filmów spotkania z aktorami), wybrane zagadnienia z medycyny, zdrowego stylu życia, turystyki; grupy warsztatowe z psychologii i medycyny zdrowia, warsztaty tańca; organizowane są wycieczki krajoznawcze oraz propozycje imprez kulturalno-oświatowych np. koncerty, spektakle teatralne, zwiedzanie wystaw, galerii i muzeów.

Więcej informacji na: sok.sokolowpodl.pl


12. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonce
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 70
Kontakt: Ośrodek Kultury, ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, tel: (022) 781 04 18, ok.@zielonka.pl
Kierunki kształcenia: cykliczne spotkania raz w tygodniu związane z historią sztuki, psychologią, obyczajowością, turystyką, literaturą, medycyną czy muzyka w formie wykładów, seminariów; dodatkowo zajęcia obejmują naukę języka angielskiego, uczestnictwo w imprezach kulturalno-oświatowych, a także turystykę pieszą i autokarową.
Więcej informacji na: http://www.zielonka.pl

Warszawa13. Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (MUTW)
Rok powstania: 1991, liczba słuchaczy: 120
Kontakt: ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa, tel. (022) 841 73 06, mutw@op.pl
File MUTW na wschodzie: Brześć, Grodno i Lwów, liczba słuchaczy: 450
Kierunki kształcenia: Wykłady (zajęcia realizowane w dwóch blokach - "wszechnica" i "medyczno-przyrodniczy"), zajęcia seminaryjne (komputerowe, historyczne, z historii sztuki, plastyczne, kosmetyczne), lektoraty z języka angielskiego oraz zajęcia prowadzone z "Zielonym Uniwersytecie"(zajęcia wakacyjne). Aktualnie MUTW włączył się w działania na rzecz przekazywania informacji o Unii Europejskiej w ramach oświaty wszechnicowej; organizowane są panele i seminaria z zakresu ochrony środowiska i zdrowia człowieka.


14. Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 150
Kontakt: ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa, tel. 022 881 00 72, wutw@wp.pl
Kierunki kształcenia: Uniwersytet prowadzi działania w zespołach: dydaktyczno - programowym (wykłady, seminaria, lektoraty), twórczym i samokształceniowym (kronikarsko-pamiętnikarski, recytatorski, malarski, taneczny, warsztaty tkackie, warsztaty teatralne, chór Cantabile, gra na fortepianie (keyboard) i gitarze); wydawniczym (wydawanie książek, informatorów, prowadzenie kroniki); rekreacyjno-turystyczne (turystyka piesza, autokarowa, gimnastyka, rekreacyjna, wczasy krajowe i zagraniczne, zwiedzanie zabytków) oraz imprezy kulturalne, brydż, nauka obsługi komputera, pomoc koleżeńska.
Więcej informacji na: www.wutw.waw.pl


15. Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej
Rok powstania:2006, Liczba słuchaczy: 420
Kontakt: Al. Niepodległości 164 pok.103, 02-554 Warszawa, tel. 0-22-564-93-91
Kierunki kształcenia: Cotygodniowe wykłady i seminaria zebrane w następujących blokach tematycznych: ekonomia, nauki społeczne, aktualne wydarzenia polityczne, (w tym tematyka świadczeń społecznych, sytuacji gospodarstw domowych, udziału seniorów w życiu społecznym i politycznym); ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna, propagowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdrowia psychicznego oraz opieki nad niepełnosprawnymi; cywilizacje świata, historia, religioznawstwo, kultura i sztuka, europeizacja życia codziennego, czyli co każdy senior powinien wiedzieć o Unii Europejskiej. Realizowane zajęcia fakultatywne są również wybrane przez słuchaczy adekwatnie do osobistych zainteresowań i prowadzone w mniejszych grupach tematycznych, obejmują one m.in. obsługę internetu i podstawy informatyki, lektoraty z języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, włoski i rosyjski), warsztaty, zajęcia aktywizujące ruchowo ? gimnastyka rehabilitacyjna, pływanie, bowling, kurs tańca, turystyka piesza, rowerowa itp.
Więcej informacji na: http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/u3w/


16. Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2002, liczba słuchaczy: 550
Kontakt: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 00-139 Warszawa
ul. Elektoralna 12, tel. (022) 620 48 36 w. 228, mckis.mutw@wp.pl
Kierunki kształcenia: program edukacyjny dla osób dorosłych - oferta sprzyjająca integracji, wymianę doświadczeń, doskonaleniu, zaspokajaniu potrzeb tworzenia, aktywizacji intelektualnej i fizycznej, stanowiące szansę rozwoju zainteresowań, permanentnego kształcenia. Obejmuje on m.in. zajęcia dydaktyczno-programowe, tj. wykłady (1 raz w tygodniu), seminaria i warsztaty (różne dziedziny, np. wiedza o sztuce i kulturze, wiedza z historii Polski i świata, nauki medyczne, biologia, ekologia, wybrane zagadnienia z psychologii, filozofii i socjologii), zajęcia w zespołach twórczych i samokształceniowych; spotkania w salonie literackim; udział w zajęciach zespołów muzycznych i chóru; turystykę pieszą i autokarową (krajową i zagraniczną); koncerty i wystawy.

Więcej informacji na: www.mckis.waw.pl


17. Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 170
Kontakt: Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa, tel. (022) 620 47 33; (022) 620 30 36, utw@shalom.org.pl
Kierunki kształcenia: Dwa razy w tygodniu UTW oferuje słuchaczom wykłady z medycyny, psychologii, sztuk pięknych oraz z cyklu Historia i kultura Żydów, warsztaty malarstwa, plastyczne i ceramiczne, tańca żydowskiego, kultury jidysz oraz pisania wspomnień i biografii, kuchni Żydów warszawskich. Poza tym prowadzone są lektoraty języka hebrajskiego i jidysz oraz zajęcia rekreacyjne m.in. gimnastyka.

Więcej informacji na: www.shalom.org.pl


18. Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 700
Kontakt: ul. Limanowskiego 28c/6, 02-943 Warszawa, tel. 022 593 15 90, uutw@sggw.pl
Kierunki kształcenia: Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku proponuje następujące zajęcia: stosowanie diety w zależności od wieku, ekologia w domu i życiu codziennym, ogrodnictwo, zielarstwo i ziołolecznictwo, pielęgnacja zwierząt domowych, podstawowa obsługa komputera, zajęcia z rekreacji ruchowej (basen, gimnastyka profilaktyczna), kursy języków obcych oraz wykłady na tematy związane z medycyną i leczeniem. Organizatorzy organizuje, także różnego rodzaju imprezy kulturalne i turystyczne, tworzenie kół zainteresowań (np. plastyczne, muzyczne i prowadzenie chóru). Ponadto zgłaszający się słuchacze mają możliwość udzielania się w pracy społecznej, polegającej na przykład na sprawowaniu opieki merytorycznej nad powstającymi kołami zainteresowań.


19. Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc
Rok powstania: 1975, liczba słuchaczy: 1200
Kontakt: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 01-813 Warszawa
ul. Marymoncka 99, tel. (022) 569-38-85, utw@cmkp.edu.pl
Kierunki kształcenia: Zajęcia dydaktyczno-programowe obejmują wykłady oraz seminaria (m.in. z takich zakresów, jak: nauki biologiczne i medyczne, humanistyczne np. historia, literatura, psychologia, filozofia), a także naukę języków obcych (język angielski, francuski, niemiecki i włoski); zajęcia w zespołach twórczych i samokształceniowych (literacki, pamiętnikarski, sceniczny, malarski, szkoła rysunku, wokalno-muzyczny, zespół "Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" oraz kursy informatyczne); zajęcia z dziedziny rekreacji ruchowej i turystyki (zespół gimnastyki i turystyczno-krajoznawczy), zajęcia w zespole terapeutycznym (spotkania psychoterapeutyczne, konsultacje z rehabilitacji ruchowej) oraz zajęcia w zespole pomocy koleżeńskiej, imprez kulturalnych czy bibliotece.

Więcej informacji na: http://www.cmkp.edu.pl


20. Bródnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Dom Kultury i Kino "Świt"
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 433
Kontakt: ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa, tel. (+48) 022 811-01-05 lub (+48) 022 811-11-09, swit@dkswit.com.pl
Kierunki kształcenia: UTW Bródno oferuje słuchaczom wykłady poświęcone m.in. psychologii, historii sztuki, wiedzy o muzyce, wiedzy o literaturze, medycyny, historii filozofii. Oprócz wykładów dostępne są seminaria prezentujące zagadnienia z dziedziny m.in. poezji, muzyki, profilaktyki zdrowia, filozofii i historii sztuki. Zajęcia fakultatywne to rysunek i malarstwo, ceramika, tkactwo artystyczne, chór, teatr, gimnastyka Tai - Chi, aqua - aerobic, taniec towarzyski, języki obce (angielski i niemiecki), informatyka, robótki ręczne. Zajęcia kulturalno-oświatowe obejmują wyjścia do stołecznych teatrów, Filharmonii Narodowej, Kino Seniora, wieczorki taneczne, programy kabaretowe (w Domu Kultury ŚWIT), wycieczki krajowe i zagraniczne oraz wykłady otwarte (z wolnym wstępem) w różnego rodzaju instytucjach współpracujących z UTW.

Więcej informacji na: http://www.dkswit.com.pl/uniwersytet.htm


21. Towarzystwo "Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Prezydenta St. Wojciechowskiego" w Ursusie
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: 158
Kontakt: Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego, 02-495 Warszawa, ul. Plutonu Torpedy 47, tel. (022) 662 73 81, biblioteka@bpursus.waw.pl
Kierunki kształcenia: Towarzystwo proponuje zajęcia z zakresu psychologii zdrowego trybu życia, - gerontologii i geriatrii, spraw kultury i ochrony środowiska, historii powszechnej i Polski, ekonomii i integracji europejskiej, spraw regionu i lokalnych; lektoraty języków obcych (angielski i hiszpański); zespoły zainteresowań (pamiętnikarski, literacki, turystyczny, krawiecko-hafciarski) grupy seminaryjne, zajęcia fizyko-terapeutyczne: gimnastyka, basen oraz turystyka.

Więcej informacji na: http://www.bpursus.waw.pl


22. Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 180
Kontakt: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, tel. 22 872 01 48, wtutw@wp.pl
Kierunki kształcenia:
Wykłady prezentowane w cyklach tematycznych np. Wielkie religie świata, Etniczne i kulturowe korzenie współczesnego narodu polskiego, Tajemnice zdrowej długowieczności. W uniwersytecie działają następujące sekcje zainteresowań: plastyczna, brydżowa, komputerowa, konwersatorium ekonomiczne, gimnastyki rehabilitacyjnej, zajęć rehabilitacyjnych na pływalni, turystyczno-krajoznawcza, kulturalna, samopomocy koleżeńskiej, redakcji biuletynu "Głos Sowy".

Więcej informacji na: http://www.u3wawer.com.pl23. Uniwersytet III Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
Rok powstania: 2007
Kontakt: ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, tel. (022) 590 07 30
Kierunki kształcenia:
Prowadzone są zajęcia na kierunkach: Profilaktyka zdrowia, Komputer w życiu codziennym, Pedagogika z Psychologią, Kultura słowa i życia, Zarządzanie w domu i w firmie, Prawo na co dzień, Dyplomacja w polityce światowej, "Inżynier" w domu, Domowy instruktor gimnastyki. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów. Studenci mogą korzystać z zajęć sportowych oraz brać udział w sekcjach dodatkowych: taniec, chór, recytacje.To pierwsza część Repozytorium. Zachęcamy Czytelników "e-mentora" do pomocy w pozyskiwaniu aktualnych informacji nt. działalności poszczególnych uniwersytetów trzeciego wieku. Kontakt: redakcja@e-mentor.edu.pl