AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Z przyjemnością przedstawiam kolejny, a pierwszy w 2007 roku, numer "e-mentora". Już na wstępie chciałbym zachęcić do zapoznania się z opublikowanym na łamach pisma projektem Rozporządzenia w sprawie zajęć e-learningowych. Projekt został przygotowany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego i wraz z obszernym komentarzem przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mamy nadzieję, iż wspomoże on finalizację, toczących się od zeszłego roku, prac nad aktem prawnym w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Chciałbym również zachęcić do lektury artykułów składających się na obecne wydanie dwumiesięcznika. W szczególności polecam Czytelnikom artykuł autorstwa Macieja Piotrowskiego i Piotra Betleja, który kontynuuje, zapoczątkowaną w zeszłym numerze, problematykę personalizacji w e-learningu. Równie interesujący tekst nt. ram prawnych dla e-learningu w kontekście unormowań unijnych przedstawia Przemysław Polański. Warte uwagi jest także opracowanie poświęcone roli e-Envoy'a w budowie społeczeństwa informacyjnego w Wielkiej Brytanii.

Większość Czytelników "e-mentora" to internauci - na co dobitnie wskazują statystyki odwiedzin strony, liczone w dziesiątkach tysięcy miesięcznie - względem 1,2 tys. egzemplarzy drukowanych pisma. Dlatego też serwis internetowy www.e-mentor.edu.pl ciągle się rozwija. Nową funkcją strony jest kalendarz konferencji, seminariów i innych środowiskowych spotkań, poświęconych tematyce poruszanej na łamach "e-mentora". Kalendarz prezentuje konferencje dotychczas polecane na łamach pisma oraz nowe - nadchodzące spotkania. Dodatkowo, każdy Czytelnik "e-mentora" może zgłosić ważne i interesujące wydarzenia do kalendarza konferencji - do czego serdecznie zachęcam. Na zakończenie, pozostając przy wersji internetowej pisma, chciałbym zaprosić do dyskusji na forum i publikacji opinii bezpośrednio komentujących treści artykułów. Można też dołączyć do już prowadzonych dyskusji i polemik - na stronie głównej serwisu "e-mentora" znajduje się wykaz najciekawszych z nich. Życzę miłej lektury.