AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Ostatni kwartał roku to czas podsumowań badań i projektów edukacyjnych, a co za tym idzie - konferencji i seminariów. Relacje z wielu z nich Czytelnicy "e-mentora" znajdą w bieżącym wydaniu pisma. W samym też grudniu, a więc już po zamknięciu numeru, mają miejsce bardzo interesujące spotkania środowiskowe, wśród których warto wymienić najbliższe tematyce podejmowanej na łamach "e-mentora", jak: Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny - badania potencjału regionu, Kultura 2.0. Media - sztuka - dziedzictwo. Cyfrowy wymiar przyszłości, Społeczne aspekty internetu, Modernizacja dydaktyki. Aksjologia i informatyka, ICT w edukacji - międzynarodowe projekty Programu Socrates i wiele innych.

Miesiąc ten to również okres przerwy świątecznej, a więc i dogodna sposobność oddania się lekturze, na którą na co dzień brak czasu. Dlatego też w grudniowym wydaniu pisma wiele miejsca zajmują recenzje lub choćby zwiastuny publikacji z zakresu problematyki kształcenia, e-edukacji, zarządzania wiedzą, kształcenia ustawicznego czy e-biznesu.

W bieżącym wydaniu "e-mentora" szczególnej uwadze polecam artykuł poświęcony indywidualizacji nauczania online, a także tekst omawiający tematykę zarządzania wiedzą o produktach, interesująca jest również analiza cech wirtualnego środowiska edukacyjnego na podstawie doświadczeń amerykańskich. Odrobinę wakacyjnego klimatu zapewni nam z pewnością opracowanie przedstawiające edukacyjną aktywność banków centralnych krajów z egzotycznych regionów. Ciekawej lektury dostarczy również wywiad przedstawiający studenckie doświadczenia z zajęć e-learningowych na przykładzie międzynarodowych wykładów oferowanych w SGH.

Na zakończenie chciałbym zachęcić również do odwiedzenia strony internetowej e-edukacja.net, gdzie zostały opublikowane referaty i filmy z III ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Krótka relacja ze spotkania - również w tym numerze.