AAA

O jednym z kamieni rzuconych na szaniec

Roksana Neczaj-Świderska

Recenzja

O Aleksandrze Kamińskim - wybitnym pedagogu i wyjątkowym człowieku - napisano wiele prac indywidualnych i zbiorowych oraz wspomnień i recenzji. Żadna inna biografia polskiego pedagoga nie stała się podstawą tak wielu wnikliwych i obszernych opracowań. Aleksander Kamiński zmarł 28 lat temu, jednak ciągle jego osoba pozostaje ważna i znacząca dla kolejnych pokoleń, co więcej - nadal fascynuje i inspiruje do badań, a także poszukiwań biograficznych. Dla wielu z nas Aleksander Kamiński to przede wszystkim autor Kamieni na szaniec, dlatego tym bardziej warto zapoznać się z jego biografią.

Prezentowana praca profesora Józefa Półturzyckiego pt. Aleksander Kamiński1 jest swojego rodzaju przeglądem życia, działalności wychowawczej i twórczości pedagogicznej Aleksandra Kamińskiego. Książka powstała w wyniku osobistego zafascynowania autora postacią i pracami profesora Aleksandra Kamińskiego. Autor publikacji od lat pracował nad jej przygotowaniem, zapoznając się z tekstami literackim, publicystycznymi i naukowymi, współpracując z samym Kamińskim. Po jego śmierci prowadził seminarium na Uniwersytecie Warszawskim poświęcone osobie i twórczości Kamińskiego, jak również przygotowywał teksty o jego życiu i pracach.

Autor podzielił opracowanie na dwie części. Pierwsza z nich zatytułowana Człowiek i dzieło przedstawia biograficzne losy Kamińskiego oraz bibliografię prac Kamińskiego, natomiast w drugiej części pt. Bogactwo tekstów poznajemy "Kamyka" przez pryzmat jego twórczości. Tym też różni się niniejsza praca od innych ujęć autorskich, że Półturzycki przedstawia i analizuje wszystkie teksty Kamińskiego - jego książki artykuły, studia i wypowiedzi. Publikacja zawiera obszerne cytaty, konkluzje i tezy z dzieł, które w intencji autora mają zachęcić czytelników do zapoznania się z oryginalnymi pracami Kamińskiego.

Dodatkowym walorem publikacji jest uzupełnienie informacji o Kamińskim nie tylko biografią, ale także wskazaniem istotnych prac znanych autorów o "Kamyku", jak również ukierunkowanie czytelnika na dalsze indywidualne ścieżki poszukiwań, ze względu na trudność zawarcia wszystkiego w jednym opracowaniu. Kolejną niezwykle cenną wartością publikacji są zamieszczone zdjęcia z materiałów archiwalnych oraz ze zbiorów Ewy Rzetelskiej-Feleszko - córki Aleksandra Kamińskiego.

Opracowanie ukazuje nam Aleksandra Kamińskiego jako wzór do naśladowania przez kolejne pokolenia w procesie kreowania własnego rozwoju oraz ukierunkowywania swojej aktywności wychowawczej i pedagogicznej.

Aleksander Kamiński to publikacja godna polecenia wszystkim pedagogom i wychowawcom ponieważ każdy z nich, rozwijając swój warsztat zawodowy, powinien sięgnąć do dzieł Kamińskiego, studiować jego teksty oraz poznawać jego działalność i pamiątki pozostałe po tym niezwykłym wychowawcy, wybitnym autorze, wielkim człowieku i znakomitym pedagogu. Do tych poszukiwań mogą zachęcić słowa autora biografii: Mnie jako młodego pedagoga fascynowała osoba Kamińskiego, Jego dzieła, poglądy, prace (...). Od lat czytam i analizuje Jego prace, niektóre po kilka razy i są zawsze odkrywcze, świeże, ważne2.

INFORMACJE O AUTORACH

ROKSANA NECZAJ-ŚWIDERSKA
Autorka jest doktorantką na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę magisterską poświęconą problematyce kształcenia zdalnego w Australii. Uczestniczyła w projektach badawczych z zakresu e-edukacji, realizowanych w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce, a szczególnie na metodyce nauczania online i efektywności procesu e-edukacyjnego.

 

Przypisy

1 J. Półturzycki, Aleksander Kamiński, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2006.

2 Tamże, s. 352.