AAA

Inauguracja I roku akademickiego
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Roksana Neczaj-Świderska

Relacja

Dnia 11 października br. zainaugurowana została działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 420 słuchaczy zostało przyjętych na pierwszy rok zajęć prowadzonych w ramach UTW SGH. Na uroczystości inauguracyjne przybyli przedstawiciele radia i prasy oraz zaproszeni goście.

Zarząd UTW przygotował dla słuchaczy oprócz uroczystej inauguracji w murach uczelni również integracyjno-towarzyskie spotkanie w klubie bowlingowym ARCO. Podczas spotkania słuchacze mogli poznać siebie nawzajem, a także swoich opiekunów i zarząd (UTW SGH), jak również zapoznać się z ofertą programową i zapisać się na wybrane zajęcia fakultatywne.

Krystyna Lewkowicz, Prezes UTW, tak przywitała słuchaczy: - Jesteśmy elitarnym towarzystwem ludzi 50+. Pięćdziesiąt plus to, przyznacie Państwo, bardzo ładne i owiane aurą tajemniczości określenie naszej zbiorowości. Nie chcemy, aby nazywano nas emerytami, rencistami, seniorami, babciami, dziadkami, a tym bardziej staruszkami, my jesteśmy 50+! Oznacza to, że od biedy do pięćdziesiątki możemy się przyznawać, a ten plus - po prostu nie mówmy o nim! Ludzie w wieku 50+ mają często przykre odczucie, że nigdzie już nie pasują. Przestaliśmy pasować już pracodawcom, kolegom z pracy, często dzieciom lub rodzinie, nie pasujemy do współczesnego, drapieżnego stylu i tempa życia, czasem patrząc w lustro nie pasujemy nawet samym sobie.
W odróżnieniu od tych wszystkich miejsc, do których nie pasujecie, Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH jest miejscem, które zostało stworzone specjalnie dla Was, gdzie jesteście mile widziani i akceptowani bez żadnych zastrzeżeń i warunków wstępnych. Weźcie zatem jeszcze raz do ręki legitymację UTW SGH i popatrzcie na nią nie jak na bilet tramwajowy zawieszony na zielonej tasiemce, lecz ciepło i z dumą, jak na kartę wstępu do elitarnego klubu 50+. Tu pasujecie jak ulał! Jeden warunek powodzenia to: wyjdźcie z domu z pozytywnym nastawieniem, pozostawiając w nim choroby, złe nastroje i kłopoty dnia codziennego, otwórzcie się na innych ludzi, zaoferujcie im swoją przyjaźń i towarzystwo
.

Tym optymistycznym akcentem zakończyła się oficjalna część spotkania w klubie Arco. Uroczystość kontynuowana była w murach SGH, gdzie w Auli Głównej odbyła się oficjalna już inauguracja pierwszego roku akademickiego, na którą przybyli przedstawiciele najwyższych władz uczelni m.in. przewodniczący Rady Programowej prof. Piotr Błędowski, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej prof. Anna Karmańska oraz zaproszeni goście. J.M. Rektor SGH prof. Adam Budnikowski wygłosił przemówienie okolicznościowe, a prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą prof. Piotr Płoszajski, zaprezentował wykład inauguracyjny pt. O przyszłości, co przychodzi za wcześnie, czyli o Marksie, istocie próżni, Picassie i prawej stronie mózgu. Utwierdził on słuchaczy w ich wyborze nowej drogi edukacyjnej twierdząc, że obecnie żyjemy w takim czasie, kiedy należy powrócić na uczelnie, aby zrozumieć nadchodzącą przyszłość oraz by rozumieć otaczającą nas rzeczywistość podlegająca nieustannej zmianie.

Uroczystego otwarcia roku akademicki 2006/2007 w UTW SGH dokonała prof. Maria Romanowska, prorektor ds. dydaktycznych - uznawana za "matkę chrzestną" i pomysłodawczynię powstania całego przedsięwzięcia.
Na zakończenie uroczystość inauguracyjna została uświetniona koncertem w wykonaniu akademickiego chóru SGH.
Zajęcia w ramach UTW SGH rozpoczęły się 18 października 2006 r. wykładem plenarnym w Auli Głównej SGH.Opracowała Roksana Neczaj
na podstawie sprawozdania pt. "UTW SGH uznaję za otwarty", Krystyny Lewkowicz

INFORMACJE O AUTORACH

ROKSANA NECZAJ-ŚWIDERSKA
Autorka jest doktorantką na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę magisterską poświęconą problematyce kształcenia zdalnego w Australii. Uczestniczyła w projektach badawczych z zakresu e-edukacji, realizowanych w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce, a szczególnie na metodyce nauczania online i efektywności procesu e-edukacyjnego.