AAA

Konferencja Online Educa 2006

Od szkoły krytej palmowymi liśćmi do świata e-learningu i technologii mobilnych

Dorota Myko

Relacja z konferencji Online Educa 2006

Od początku istnienia konferencji Online Educa miało już miejsce aż tuzin spotkań poświęconych problematyce e-learningu w Hotelu InterContinental w Berlinie. W bieżącym roku sesje, seminaria, warsztaty i różne fora trwały 4 dni - od 28 listopada do 1 grudnia. Na imprezę organizowaną przez firmę ICWE przyjechała rekordowa liczba 2048 uczestników z 92 krajów całego świata (przypomnijmy, że w zeszłym roku w Educa uczestniczyło 1890 osób z 73 krajów). Uczestnicy wywodzili się z różnych grup zawodowych: firm szkoleniowych i działów personalnych firm, uniwersytetów i firm produkujących różne technologiczne narzędzia e-learningowe, administracji państwowej i fundacji oraz wydawców dostarczających treści i multimedialnych pomocy dydaktycznych. Wszystkie spotkania odbywały się w języku angielskim.

Już po raz czwarty organizowana była polska delegacja, korzystająca z wynegocjowanej niższej opłaty za swój udział (w porównaniu z uczestnikami z innych krajów). Z Polski przyjechało w sumie 55 osób (w ubiegłym roku prawie 40) i swoją ofertę przedstawiało czterech wystawców. Prezentacje na sesjach miało pięć polskich instytucji: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Instytut Kształcenia na Odległość, Polski Uniwersytet Wirtualny; Plagiat.pl. (Warszawa); MyNetwork Poland (Kraków); Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin); IGF sp. z o. o. (Warszawa).

W drugim dniu konferencji podczas obiadu został zorganizowany tradycyjnie (wśród innych "tematycznych okrągłych stołów") polski "okrągły stół" - dla wszystkich, którzy byli zainteresowani współpracą z Polską. Zebrało się łącznie 11 osób z polskich uczelni oraz przedstawiciele różnych instytucji z Wielkiej Brytanii, Holandii i Litwy.

Podobnie jak w ubiegłym roku spotkania przedkonferencyjne zaczęły się dwa dni przed właściwą konferencją. W dniu 28 listopada odbyły się po raz pierwszy dwa spotkania: forum e-learningu dla przemysłu samochodowego oraz forum poświęcone europejskiej współpracy w zakresie wirtualnych i bezprzewodowych technologii ICT. Kolejnego dnia miały miejsce również dwa fora. Po raz pierwszy zebrali się wszyscy zainteresowani brytyjskim modelem nauki w ciągu całego życia (Lifelong learning in the UK). Kolejne forum odbywało się po raz drugi i obejmowało zagadnienia znaczenia e-learningu w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

W tym samym czasie miało miejsce 21 różnych warsztatów (kilkugodzinnych lub całodniowych, płatnych lub bezpłatnych), zarówno w hotelu InterContinenal, jak i na Politechnice Berlińskiej. Wzorem lat poprzednich przygotowano specjalne popołudniowe spotkanie dla wszystkich, którzy przyjechali na Educa po raz pierwszy, aby pomóc im jak najlepiej zorganizować plan uczestnictwa w tej imprezie.

Właściwa Online Educa - w dniach 30 listopada i 1 grudnia - objęła prawie 100 sesji i ponad 300 prezentacji. Poza sesjami plenarnymi uczestnicy mogli wybierać wśród kilkunastu równoległych sesji w każdym bloku prezentacji. W bieżącym roku skoncentrowano się głównie na następujących zagadnieniach: efektywne przygotowanie nauczania online; technologie ITC wspierające szkolenia w przedsiębiorstwach; gry i symulacje w nauczaniu; współpraca i promocja - prezentacje produktów i usług; nauczanie formalne i nieformalne w ciągu całego życia; e-nauczanie w sektorze państwowym; standardy jakości; znaczenie technologii ITC w szkołach oraz strategie rozwoju e-learningu w szkolnictwie wyższym. Specjalne sesje organizowali sponsorzy: Microsoft, IBM, Fronter oraz Blackboard, Giunti Labs i wiele innych.

Od 29 listopada warsztatom i konferencji towarzyszyła ekspozycja. Na ponad 100 stoiskach materiały informacyjne i promocyjne proponowało łącznie ok. 250 firm i instytucji. Dodatkowe stoiska narodowe miały następujące kraje: Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja, Kenia i Rosja.

Więcej szczegółów z przebiegu berlińskiej imprezy, galeria zdjęć oraz pełny program konferencji Online Educa 2006 można znaleźć na stronach www.online-educa.com. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w 13. edycji Online Educa w dniach 28-30 listopada 2007 r. oraz do partnerskiej współpracy począwszy od lutego 2007 r. przy organizacji już piątej polskiej delegacji do Berlina.

Nowoczesne technologie przenikają także do krajów, w których liczba osób mających dostęp do regularnej edukacji jest znikoma. Technologie mobilne w szkolnictwie mogą zatem być ratunkiem dla rozwoju gospodarczego np. Afryki, gdzie infrastruktura stałych łączy telekomunikacyjnych jest dobrem rzadkim (trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że np. w Kenii tylko ok. 25% młodzieży uczęszcza do szkół średnich). Dlatego ICWE organizuje już po raz drugi, w dniach 28-30 maja 2007 r., afrykańskie wydanie Online Educa: w Nairobi w Kenii (po pierwszym spotkaniu w Etiopii w 2006 r.).
Inne regionalne Educa odbywać się będą już po raz siódmy w Madrycie (w języku hiszpańskim, w dniach 7-9 maja 2007 r.) i po raz pierwszy w Moskwie (25-27 kwietnia 2007 r.).

INFORMACJE O AUTORZE

DOROTA MYKO
Autorka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). Następnie kontynuowała naukę na studiach podyplomowych o specjalizacji wydawniczej (DESS - Edition Universite Paris-Nord XIII - Francja) oraz uzyskała tytuł Master zarządzania i marketingu przemysłowego europejskiego (kierunek organizowany wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Haute Ecole de Commerce we Francji). Od 2001 prowadzi własną działalności gospodarczą - Wydawnictwo i Nowe Technologie - WINT. Autorka zajmuje się również działalnością szkoleniową na rynku wydawniczym oraz współpracuje z partnerami w Europie na polu nowych technologii i publikacji elektronicznych, konferencji i targów. Z Online Educa w Berlinie współpracuje od jesieni 2003 r.