AAA

Rekrutacja seniorów na UTW SGH

Krystyna Lewkowicz

Relacja

W czerwcowym numerze "e-mentora" w artykule pt. Kształcenie seniorów w SGH ukazała się pierwsza publiczna informacja o powstaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Redakcja pisma okazała się mieć "dobrą rękę" i wyczucie potrzeb rynku, a przy okazji potwierdziła też po raz kolejny swoją poczytność i wpływ na kształtowanie opinii publicznej, bowiem wkrótce po ukazaniu się artykułu rozdzwoniły się telefony zainteresowanych osób. Po informacje zgłaszali się też redaktorzy różnych rozgłośni radiowych i tytułów prasowych. Każdy z nich chciał poinformować swoich słuchaczy lub czytelników o programie edukacyjnym adresowanym przez UTW SGH do seniorów. W kilkunastu gazetach codziennych oraz rozgłośniach radiowych, z Programem I na czele, ukazały się wzmianki i informacje o przyjęciach.

Zainteresowanie Uniwersytetem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Każdego dnia zgłaszało się kilkudziesięciu chętnych. Pytania, jakie zadawali kandydaci na studentów świadczyły o tym, iż edukację w Uniwersytecie traktują niezwykle poważnie. Pytali nawet o warunki zaliczeń, indeksy, egzaminy, dyplomy ukończenia itp. Niektórzy nie ukrywali, że podjęcie systematycznej nauki oraz innych zajęć aktywizujących intelektualnie i fizycznie jest terapią zalecaną im przez lekarzy jako element wspomagający środki medyczne lub spowalniający rozwój różnego rodzaju schorzeń charakterystycznych dla wieku "50plus", w tym tak poważnych, jak m.in. stwardnienie rozsiane, nerwice, depresje, nie mówiąc o zwykłej nudzie lub samotności, poczuciu braku życiowych celów, obniżającej się pozycji w rodzinie. Nauka - jak widać - jest dobra na wszystko. W ciągu zaledwie trzech tygodni przyjęliśmy 400 kandydatów na studentów UTW SGH. Nadal zgłaszają się chętni i z wielką przykrością musimy im odmawiać, ponieważ limituje nas ograniczona możliwość rezerwacji sal w gmachach SGH, liczba wykładowców, lektorów, instruktorów zajęć fakultatywnych, a jednocześnie nie chcemy obniżać poziomu i jakości nauczania, narażać na dyskomfort naszych słuchaczy zbyt licznymi grupami. Tworzymy dla kolejnych chętnych listę rezerwową, gdyż czynimy rozmaite wysiłki, w wyniku których być może będziemy mogli przyjąć jeszcze pewną niewielką liczbę słuchaczy. Ostateczną liczbę słuchaczy ustalimy po zakończeniu procedur kwalifikacyjnych i formalnym przyjęciu kandydatów w poczet członków UTW SGH, co nastąpi w końcu września br.

Mając na uwadze, iż nasi słuchacze mają wielkie zapotrzebowanie na nowe kontakty z ludźmi, rozpoczynamy nasz program edukacyjny od inauguracji roku akademickiego w scenerii piknikowej, tj. połączonej ze spotkaniem towarzyskim - integracyjnym, pokazem gry w bowling, poczęstunkiem i innymi atrakcjami. Odbędzie się ono w pierwszej połowie października w Klubie ARCO przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 19. Podczas uroczystości obowiązywać będzie "strój organizacyjny", tj. zawieszone na piersiach legitymacje opatrzone zdjęciem, co ma ułatwić wzajemne poznanie się i dać uczestnikom poczucie przynależności do elitarnego towarzystwa "50plus".

INFORMACJE O AUTORZE

KRYSTYNA LEWKOWICZ
Autorka jest prezesem UTW SGH.