AAA

Aktualności

Najnowsze informacje nt. e-edukacji i ICT

Najnowsze informacje nt. e−edukacji i ICT

CNN: Yale University to post courses on Web for free

Yale University said it will offer digital videos of some courses on the Internet for free, along with transcripts in several languages, in an effort to make the elite private school more accessible. While Princeton University, Massachusetts Institute of Technology and others already offer course material online without charge, Yale is the first to focus on free video lectures...
ngo.pl: Pracownia Gier Szkoleniowych na warsztacie Międzynarodowego Stowarzyszenia Gier i Symulacji

The Art and Science of Simulation and Gaming Design - pod tym hasłem odbyło się doroczne spotkanie warsztatowe ISAGA. Uczestnicy z 15 krajów świata spotkali się w austriackim miasteczku Dornbirn, żeby szlifować swoje umiejętności projektowania gier i symulacji w pięciu międzynarodowych zespołach. Każdy zespół przygotował i przetestował prototyp nowej gry. Tematy i zastosowanie nowych gier są bardzo różne: od gry wzmacniającej zdolności przywódcze menedżerów w celu wzmocnienia procesu zarządzania zmianą w organizacji, poprzez grę dla uczniów dotyczącą ochrony środowiska i zmian ziemskiego klimatu, aż po gry biznesowe inspirujące do znalezienia innowacyjnych rozwiązań dla strategii firmy.
Newswire Today: Rapid e-Learning Can Transform Sales Training

A "Harvard Business Review" demonstrates that sales people are having a tough time. How can rapid e-learning support the sales team?
  • Using rapid e-learning and pre-prepared templates to keep sales up to date with product and market updates with minimal development effort.
  • A quick podcast or online classroom session from a product champion to rapidly disseminate positioning statements, USPs or common objections.
  • RSS links to the desk top to deliver just in time product and pricing updates or success tactics.
Internet Standard: Trendy online: wideo, społeczności, reklama wirusowa

Jakie są najważniejsze trendy w reklamie internetowej? InternetStandard zapytał przedstawicieli znanych agencji interaktywnych. Chociaż pojawiały się różne wypowiedzi, powtarzały się dwa słowa: wideo i społeczności.
Zapoznaj się z raportem (http://www.internetstandard.pl/news/99586.html) i zobacz nowe rozwiązania technologiczne, które tak jak interaktywne wideo z powodzeniem wykorzystywane mogą być nie tylko w reklamie ale i edukacji.
School CIO: IT is from Mars, Instruction is from Venus

In school districts, curriculum and technology experts often sit on other sides of the table. Why the great divide? For starters, K-12 technology leaders typically bring a business perspective to the educational world. For most working in IT, this is a reasonable world view. But when you ask teachers their thoughts on the importance of enterprise-wide solutions and the merger of administrative and instructional technologies, you’re liable to see some raised eyebrows. The bottom line is that for many educators, IT is a service or a process, not part of the core instructional mission.
olimpiada.edu.pl: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - film online

W ramach podsumowania I edycji Olimpiady Przedsiębiorczości została wydana publikacja, którą Organizatorzy wzbogacili o 45-minutowy film wideo na temat sztuki prezentacji i wystąpień publicznych. Publikacja ma pomóc w lepszym przygotowaniu się zawodników kolejnej edycji. Zarówno publikacja w postaci pliku PDF, jak i film w formie plików wideo-streaming zostały dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady.
CREN SGH: Nowe wykłady e-learningowe w SGH

W ramach II konkursu na pełne wykłady e-learningowe tworzone są treści kolejnych 14 przedmiotów. Już w nadchodzącym semestrze większość z nich zostanie uruchomiona na studiach niestacjonarnych. Również studenci studiów stacjonarnych mogą liczyć na nowe zajęcia online, także w międzynarodowych grupach wykładowych.

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net - codziennie nowe informacje nt. e-edukacji.