AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Niezmiernie miło jest powitać Czytelników po dłuższej wakacyjnej przerwie. Od ostatniego wydania "e-mentora", pomimo okresu urlopowego, w edukacji, w tym e-edukacji, działo się wiele.

Szczególnie burzliwe były to miesiące dla uczelni zaangażowanych w projekty finansowane z EFS, mające na celu przygotowanie treści e-learningowych przedmiotów wchodzących w skład danego kierunku kształcenia. Była to znaczna grupa ośrodków akademickich, które samodzielnie, lub tworząc konsorcja, podjęły próbę opracowania w czasie kilku miesięcy programu nauczania w ramach kształcenia na odległość na jednym z pięciu wskazanych przez Ministerstwo kierunków studiów. Rezultaty tych prac będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Umożliwienie przez Ministerstwo finansowania tego typu projektów ze środków EFS to nie jedyna oznaka dojrzewania sektora e-edukacyjnego w naszym kraju. Warto też wspomnieć o przygotowywanym rozporządzeniu, które umożliwi regulację ogólnych zasad stosowania metod e-learningowych w kształceniu na poziomie wyższym. Nadszedł też czas na połączenie wysiłków środowiska w celu opracowania standardów jak najlepszej organizacji procesów e-learningowych oraz wspólnej promocji dobrych praktyk. Tym celom służyć będzie nowo powstałe Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego, o którego przyszłych działaniach również piszemy na łamach pisma.

W obecnym wydaniu znajdą Państwo również wiele interesujących artykułów oraz recenzji publikacji wydanych w ostatnim czasie. Szczególnej uwadze Czytelników polecam artykuł prezentujący wpływ technologii na zmiany w szkolnictwie wyższym Stanów Zjednoczonych, który publikujemy w dziale e-edukacja na świecie. Zachęcam również do lektury opracowania poświęconego koncepcji przedsiębiorstwa zorientowanego na wiedzę oraz artykułu omawiającego istotę rozwoju sztucznej inteligencji. Październikowy numer "e-mentora", tak jak zwykle, zaczynamy od felietonu (tym razem o zgoła odmiennym charakterze), kompleksowo ujmującego problematykę rozwoju aukcji internetowych w Polsce.

Życzę zatem owocnej i miłej lektury pierwszego w nowym roku akademickim numeru "e-mentora".