AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Czerwiec to od zawsze gorący okres sesji egzaminacyjnych oraz ostatnich przed wakacjami konferencji i seminariów. Na brak zajęć trudno narzekać. Warto jednak znaleźć kilka chwil na lekturę nowego wydania "e-mentora".

Dużo uwagi w bieżącym numerze poświęcamy problematyce kapitału intelektualnego (KI) i przedsiębiorczości akademickiej. W zakresie KI warto zwrócić uwagę na jego wielorakie płaszczyzny. W poprzednim "e-mentorze" pisaliśmy o wpływie kapitału intelektualnego organizacji na rozwój innowacji oraz o kreowaniu przestrzeni intelektualnej w przedsiębiorstwie. Tym razem prezentujemy analizę obecnego stanu i kierunków rozwoju KI poprzez wyodrębnienie pięciu współczesnych nurtów badań w tym zakresie. Warto też podkreślić, iż pomiar kapitału intelektualnego nie musi ograniczać się do instytucji czy też określonej jednostki organizacyjnej, a może dotyczyć całej społeczności. O tej płaszczyźnie traktuje projekt Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny, którego omówienie znajduje się w relacji z konferencji zorganizowanej w ramach projektu. Coraz częściej też słyszymy o różnych inicjatywach w zakresie przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą. Temat ten nie mógł pozostać obojętny również dla "e-mentora", co znajduje swoje odzwierciedlenie w relacjach poświęconych licznym projektom i konferencjom.

Polecam również lekturę studium porównującego przedsięwzięcia e-biznesowe z tradycyjnymi, gdzie szczególnie interesującym wątkiem jest rozwijająca się personalizacja przekazu w kampaniach marketingowych. Warto też zapoznać się z opracowaniem podejmującym problematykę relacji i zaufania w procesie dzielenia się wiedzą w organizacji. W bieżącym wydaniu "e-mentora" poświęcamy też sporo uwagi uniwersytetom powszechnym i trzeciego wieku, których działalność edukacyjna niesie za sobą szereg korzyści społecznych.

Nie sposób też pominąć zagadnień e-edukacyjnych, stanowiących zasadniczą część problematyki podejmowanej na łamach pisma. Polecam lekturę artykułu Takie rzeczy to tylko w erze... e-learningu, omawiającego główne tematy dyskusji, prowadzonej podczas seminarium, które miało miejsce w lutym bieżącego roku. To - już trzecie z kolei - robocze spotkanie praktyków kształcenia na odległość miało za cel usystematyzowanie wiedzy na temat akademickich modeli e-edukacyjnych. Zapoczątkowaliśmy również prezentację działalności banków centralnych na świecie w zakresie edukacji ekonomicznej - w tym numerze przedstawione zostały Bank of England oraz Deutsche Bundesbank. Kontynuujemy także prezentację praktycznych przykładów wykorzystania gier i symulacji w procesie edukacyjnym. Obecne wydanie zawiera dodatkowo studia przypadków prezentujące działalność e-learningową zarówno w środowisku akademickim, jak też biznesowym. Kejsy te stanowią szczególną wartość dla osób rozpoczynających prace organizacyjne w tym zakresie, dlatego też gorąco namawiam kolejne instytucje do prezentacji swoich projektów i inicjatyw.

Mam nadzieję, iż czerwcowy numer "e-mentora" będzie miłą lekturą nie tylko w tym miesiącu, ale i w okresie urlopowym.