AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Nietypowo, jak na e-mentora, zaczynamy bieżące wydanie od dwóch felietonów. Mają one też inny charakter od dotychczas prezentowanych - zagłębiają się w problematykę e-learningu na dwóch płaszczyznach: raz - od strony możliwości, jakie dają nam nowoczesne technologie w dydaktyce, dwa - od strony obserwacji efektów procesu dydaktycznego, w szczególności w zakresie realizacji międzynarodowych zajęć e-learningowych, gdzie aspekt kultury i doświadczeń edukacyjnych w różnych krajach wpływa na merytoryczny przebieg wykładu.

Mamy również przyjemność zaprezentować Czytelnikom rozwiązania dla wirtualnych prac grupowych MasterSolution (partnera obecnego wydania pisma), jak również gościć reprezentantów jednego z ośrodków akademickich, którzy przedstawili swoją działalność w zakresie e-learningu - zachęcam kolejne uczelnie do zaprezentowania swoich osiągnięć.

Polecam również lekturę dwóch tekstów: komentującego Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005 oraz poświęconego społecznym i prawnym aspektom spamu.

Zachęcam także do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w dziale zarządzanie wiedzą - na Czytelników czeka m.in. opracowanie nt. raportu z badań dotyczących portali korporacyjnych, przegląd modeli zarządzania wiedzą stanowiący wprowadzenie do tematu autorskiego modelu, który zostanie zaprezentowany w kolejnym numerze e-mentora, jak również artykuł poświęcony przestrzeni intelektualnej w przedsiębiorstwie.

Mam nadzieję, iż lektura obecnego wydania e-mentora okaże się dla Państwa ciekawa i pożyteczna.