AAA

MasterSolution dla e-learningu

Enrico Korb, Frank K. Seibt

Wprowadzenie

Korzystając na co dzień z sieci, komunikując się w czasie rzeczywistym z osobami z całego świata i posiadając dostęp do ogromnych zasobów informacji dzięki jednemu kliknięciu, pokolenie wyrastające w społeczeństwie informacyjnym oczekuje podobnych udoskonaleń również w trakcie zdobywania wykształcenia. Uczelnie, nie pozostając bierne wobec tych potrzeb, coraz częściej stosują nowe metody kształcenia - e-learning oraz różne formy blended learning. W tym celu wykorzystują najnowsze technologie, umożliwiające przekaz wiedzy i interaktywność na wysokim poziomie.

Celem artykułu jest prezentacja najnowszych i zaawansowanych technicznie aplikacji wspierających procesy edukacyjne, oferowanych przez MasterSolution - lidera oprogramowania na rynku produktów e-learningowych.

MasterSolution

MasterSolution jest niemiecką firmą dostarczającą najnowsze rozwiązania technologiczne dla edukacji. Spółka ta (powstała w 1998 r.) jest jednym z wiodących dostawców na rynku e-learningowym, posiadając w swoim portfolio 18 000 klientów, wliczając w to takie korporacje, jak: Siemens, SAP, Allianz, Deutsche Telekom, GeneralMotors czy BMW. Efektem dotychczasowej działalności firmy jest ponad 350 tysięcy miejsc pracy, wykorzystujących na co dzień jej aplikacje. MasterSolution oferuje rozwiązania edukacyjne dla szkolnictwa, biznesu oraz firm szkoleniowych i IT, a jej misją jest osiągnięcie jak najwyższej jakości oferowanych produktów przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanych kosztów ich stosowania. MasterSolution rozwija swoją działalność także w nowych państwach członkowskich UE i Rosji. Obecnie firma rozpoczyna wprowadzanie swoich rozwiązań na polski rynek, dzięki czemu najnowsze technologicznie produkty mają szansę pojawić się także w krajowych uczelniach.

EvoEye - główny panel

Produkty

Jedną z najważniejszych grup klientów firmy są nauczyciele akademiccy, którzy, poszukując nowych sposobów prezentowania treści i ich przekazu, coraz częściej wykorzystują możliwości oferowane im przez technologie komputerowe. Pomocą w unowocześnianiu zajęć i podnoszeniu ich jakości jest z pewnością stosowanie nowych narzędzi pozwalających na transmisję treści, efektywną pracę w grupach, korzystanie z interaktywnych tablic czy elektronicznych plansz z dołączanymi plikami audio, wideo. Takie właśnie produkty posiada w swojej ofercie MasterSolution. Dzięki EvoEye wykładowca może w czasie rzeczywistym prowadzić zajęcia dla wielu rozproszonych uczestników, MasterEye Suite, składający się z aplikacji Vision i Pointer, pozwala na utworzenie z połączonych komputerów wspólnej platformy nauczania, G-ta wspomaga zarządzanie treścią, a ACTIVboard to jedyna w swoim rodzaju interaktywna tablica. Narzędzia te, stosowane wspólnie, rewolucjonizują tradycyjną salę wykładową, zmieniając ją w edukacyjną przestrzeń współpracy nowej generacji.

EvoEye

EvoEye jest narzędziem pozwalającym na realizację kształcenia na odległość nawet w bardzo licznych grupach. Umożliwia ono bezpośrednią transmisję plików i treści do rozproszonych użytkowników, przy zachowaniu wysokiej jakości połączenia. W tym samym momencie możliwe jest przesyłanie dźwięku, wideo i plików wraz z zastosowaniem różnych form interakcji, np. odpowiedzi na indywidualne pytania. Dzięki technologii push można stosować pliki MS Office i html oraz wszystkie treści MS-IE, np. Macromedia Flash, itp.
Podstawowe zalety EvoEye to możliwość prowadzenia lekcji "na żywo" dla dowolnej liczby uczestników bez opóźnień w dwustronnej transmisji, zachowując przy tym wysoką jakość. Aplikacja jest prosta do stosowania, nawet przez osoby o niewielkiej wiedzy na temat zaawansowanych technologii. Produkt polecany jest dla uczelni i firm szkoleniowych, a także działów szkoleniowych w korporacjach.


MasterEye Suite

Kolejną propozycją firmy jest nowoczesny zestaw dla nauczyciela - MasterEye Suite, który pozwala na usprawnienie pracy podczas interaktywnych wykładów. Składa się on z aplikacji Vision - centralnej sieci komputerowej oraz aplikacji Pointer - cyfrowej strzałki. Vision to program dydaktyczny, który umożliwia stworzenie interaktywnej platformy nauczania przez połączenie ze sobą kilku stacji komputerowych. Za pomocą Pointera, wykładowca wskazuje konkretne obiekty znajdujące się na ekranie.
Vision posiada funkcję WLAN, dzięki czemu jest mobilny i może być stosowany we wszystkich pomieszczeniach. Wykorzystując opcję dashboard nauczyciel ma również możliwość podglądu wszystkich połączonych komputerów w różnych wersjach, np. zminiaturyzowanej lub 3D. W Visionie może on także organizować grupy dla poszczególnych zadań.

EvoEye - interaktywna tablica
Dwa równoczesne strumienie przekazu -
oddzielnie dla okna wideo oraz dla wirtualnej tablicy

Użytecznym rozwiązaniem jest zdalne sterowanie - ze swojego komputera nauczyciel może kontrolować wybrany komputer i w ten sposób pomóc studentowi np. w rozwiązaniu danego zadania czy problemu. W każdej chwili wykładowca może również odłączyć użytkownikowi dostęp do internetu (szczególnie, gdy studenci zamiast koncentrować się na nauce, surfują po sieci). Każdy z uczestników wykładu ma także możliwość zaprezentowania swojego ekranu innym, np. przeprowadzając prezentację.


G-ta

Aplikacja służy do zarządzania informacjami zawartymi w prezentacjach, pracach projektowych, mind-mapach czy też dokumentach wordowskich. Można również dzięki niej zarządzać stronami internetowymi oraz tworzyć materiały do wykładów, złożone instrukcje i prezentacje produktów oraz projektów, a nawet newslettery.
G-ta składa się z kilku aplikacji: WebContent do zarządzania treścią, WebStyle do stworzenia odpowiedniego wyglądu strony oraz WebTraffic do automatycznego zarejestrowania jej w wyszukiwarkach internetowych. Narzędzie jest proste w użyciu - każdy użytkownik z łatwością napisze w nim raport, wzbogaci zdjęciami, plikami i linkami, a także zachowa cały dokument w bazie. Dane mogą być również wyeksportowane jako plik html, pdf czy doc i służyć jako źródłowe materiały do internetu, intranetu, prywatnych stron www, newsletterów, informacji sprzedażowych i usługowych, raportów biznesowych, itd.


ACTIVboard

ACTIVboard, specjalnie skonstruowana tablica wykładowa, umożliwia interaktywną pracę nad materiałem oraz jego natychmiastowe dostosowywanie do potrzeb odbiorców. Na bieżąco można tworzyć elektroniczne plansze, dołączać do nich obrazy, pliki audio, a nawet wideo lub inne multimedia. W trakcie wykładu można wykonać odręczne notatki, zapisać je na gotowym materiale, wydrukować, przenieść do innych plików, sformatować do pliku PowerPoint lub PDF, a także zapisać jako stronę internetową. Narzędzie posiada takie funkcje, jak: drag&drop, zdjęcia migawkowe, lupa, zasłona, itp., dzięki którym nawet najbardziej złożony materiał może być czytelnie i profesjonalnie zaprezentowany, a co więcej, dowolnie ukształtowany podczas wykładu.
Do ACTIVboard dołączone są ACTIVpen, który służy do pisania po interaktywnej tablicy oraz ACTIVtablet - pulpit o przezroczystej powierzchni, która ułatwia np. precyzyjne wykonanie szkicu.

EvoEye - w trakcie zajęć


Inne

Firma MasterSolution posiada w swojej ofercie również inne produkty służące do unowocześniania tradycyjnych sposobów nauczania lub będące aplikacjami wspomagającymi główne narzędzia edukacyjne. Surf-Lock jest pluginem do MasterEye, który pozwala nauczycielowi w prosty sposób blokować lub odblokowywać dostęp do internetu podczas zajęć. Niedrogi i prosty w użyciu, za pomocą jednego kliknięcia umożliwia kontrolę jednej osoby, grupy projektowej czy wszystkich studentów uczestniczących w wykładzie. ProtectON to program pozwalający na ochronę twardego dysku i zabezpieczenie go przed zewnętrznymi atakami. Zapewnia on ciągłą ochronę konfiguracji komputera i plików. W ramach ProtectON Pro, klient otrzymuje również, w celu maksymalizacji zabezpieczenia, kartę PCI.

Projekty edukacyjne

MasterSolution angażuje się również w interesujące projekty edukacyjne i badawcze, realizowane we współpracy ze strategicznymi partnerami korporacyjnymi.

"Classroom of the future", Niemcy
W ramach projektu Microsoftu Classroom of the future wszystkie komputery wyposażono w zestawy MasterEye XL 5. Wspólnie z Microsoftem, MasterSolution realizował działania marketingowe (mailing i marketing bezpośredni) dla potencjalnych klientów. Partnerami projektu byli również: Hewlett Packard, Hitachi, Jujitsu Siemens Computers.

Microsoft School Roadshow, Niemcy
Każdego roku, Microsoft realizuje w ok. 10 niemieckich miastach specjalne pokazy dla 300-600 wykładowców i szkół, podczas których prezentuje, wraz z partnerami, najlepsze programy edukacyjne. Jednym z partnerów odpowiedzialnych za oprogramowanie edukacyjne jest MasterSolution, który bierze udział w tym wydarzeniu już od kilku lat.

Microsoft Office Bundle, Włochy
Celem kolejnego projektu Microsoftu jest dotarcie do minimum 9000 wykładowców i zachęcenie ich do wykorzystania z najnowszych wersji pakietu Microsoft Office oraz używania produktów MasterSolution. Akcja umożliwia prowadzenie wykładów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi, przez co stają się bardziej atrakcyjne dla ich odbiorców.

Intel - Microsoft, "Teaching for the future", Niemcy
Intel oraz Microsoft zainicjowały realizację projektu Teaching for the future, który ma na celu edukowanie nauczycieli w zakresie najnowszych technologii oraz produktów i aplikacji multimedialnych. Bezpośrednim celem projektu jest przeszkolenie 300 000 niemieckich nauczycieli w ciągu 3 lat. Aby osiągnąć takie rezultaty, zastosowano system, w którym osoby już przeszkolone, zostają wyposażone w pakiety oprogramowania i prowadzą kursy dla innych. MasterSolution uczestnicząc w projekcie przygotowuje wraz z "Academy of the further education for Teachers" broszurę edukacyjną poświęconą nauczaniu z wykorzystaniem komputera.
Podczas drugiej części projektu, zaproponowano wykładowcom nowe metody seminaryjne, oparte o scenariusze nauczania online. Celem było wyposażenie nauczycieli w pomysły i nowe rozwiązania wspomagające wdrażanie nowych technologii i mediów do klas.
MasterSolution, w ramach partnerstwa w projekcie, dostarcza uczestnikom produkt MasterPlanit, który jest częścią pakietu Intel Media package. Dzięki tej aplikacji nauczyciele tworzą lekcje i prezentacje, wymieniając się następnie doświadczeniami z kolegami na intelowskiej stronie internetowej projektu.

Współpraca z Apple
Grupa nauczycieli i szkoleniowców, którzy testują dla Apple nowe produkty edukacyjne, została wyposażona w narzędzie MasterEye Mac OS X (150 osób w Europie i 300 w USA). Ich wrażenia były bardzo pozytywne, wielu oceniło produkt jako znakomity. MasterEye jest obecnie polecany na stronach internetowych Apple i możliwy do ściągnięcia w dziale Downloads (www.apple.com/downloads).

"Educational Talk" z HP, Szwajcaria
HP wraz z MasterSolution oraz Microsoftem zorganizował w trakcie Worlddidac spotkanie pod nazwą Educational Talk, podczas którego wykładowcy, reprezentanci instytucji pedagogicznych, informatycy i członkowie projektów rządowych (np. partnerstwo publiczno-prywatne - szkoły w sieci) dyskutowali na temat wdrażania technologii edukacyjnych w szkołach. Uczestnicy próbowali także określić, jaki jest obecny stan edukacji w Szwajcarii, jak kształci się nauczycieli oraz jakie modele wdrożeniowe są możliwe dla szkół.
Podczas spotkania MasterSolution prezentował także oprogramowanie i narzędzia edukacyjne.

Fujitsu Siemens Computers, Niemcy
MasterSolution współpracuje również w zakresie dystrybucji produktów z Fujitsu Siemens Computers. Jak dotąd, prowadzono współpracę w zakresie specjalnych ofert dla szkół, wyposażenia laboratoriów komputerowych w publicznych organizacjach, a także w więzieniach (wielu więźniów realizuje program edukacji komputerowej w ramach resocjalizacji).

Współpraca z Promethean
Wspólna oferta produktów dla realizacji grupowych projektów edukacyjnych umożliwiła dostarczenie klientom nowoczesnych rozwiązań w zakresie środowiska uczenia się i pracy studentów.

Podsumowanie

Organizowanie zajęć dydaktycznych w świetnie wyposażonych salach i z wykorzystaniem najnowszych narzędzi staje się obecnie nie tylko marzeniem każdego wykładowcy, ale również - przy rosnącej mobilności studentów i konkurencyjności na europejskim rynku edukacyjnym - koniecznością. Zastosowanie rozwiązań proponowanych przez MasterSolution może pozwolić na rozwój oferty dydaktycznej, a tym samym poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku edukacyjnym.

Nowe produkty, dostarczane przez MasterSolution, pozwalają na nadrobienie zaległości w stosunku do najwybitniejszych jednostek edukacyjnych i osiągnięcie statusu nowoczesnej i rozwiniętej technologicznie uczelni. Jak szybko znajdą się w polskich ośrodkach akademickich? Już teraz wybrane produkty będzie można testować w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z pewnością wkrótce również inne uczelnie podejmą pierwsze próby.

Allianz wierzy w MasterEye
MasterEye to jedyne oprogramowanie nastawione w tak dużym stopniu na aspekt dydaktyczny, wszystkie inne rozwiązania to przede wszystkim narzędzia do organizacji klas na odległość.
Bernhard Sappl,
lider technologiczny projektu edukacyjnego w Allianz Insurance

Zainstalowałem MasterEye Suite w mojej mobilnej klasie i uważam, że narzędzie to jest bardzo przyjazne dla użytkownika, a transmisja - doskonała. Nowe funkcje pozwalają m.in. na podglądanie ekranów użytkowników, dzięki czemu zawsze "mam oko" na moich studentów.
Hajo Herzog,
ISA Private School, Jona, Szwajcaria

Zachęcamy do zapoznania się z testowymi wersjami produktów: www.mastersolution.de

INFORMACJE O AUTORACH

FRANK K. SEIBT
Autor jest odpowiedzialny za rozwój działalności firmy MasterSolution na rynku polskim. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie IT. Od ponad siedmiu lat zajmuje się projektami e-learningowymi w całej Europie.
ENRICO KORB
Autor jest założycielem i dyrektorem zarządzającym MasterSolution. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie nauczania opartego o technologie komputerowe, jest partnerem w kilku europejskich projektach e-learningowych.