AAA

Aktualności

Najnowsze informacje nt. e-edukacji i ICT

Najnowsze informacje nt. e−edukacji i ICT

Jak uruchomić własny biznes - program szkoleniowo-doradczy dla studentów na platformie e-learningowej

Celem projektu jest zachęcenie oraz przygotowanie najbardziej kreatywnych studentów i absolwentów szkół wyższych do rozwijania własnej działalności gospodarczej. Program realizowany jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej, jako narzędzia do przekazywania materiałów szkoleniowych, wymiany informacji, prac grupowych oraz wsparcia doradczego dla indywidualnych projektów. Więcej informacji na: http://twojbiznes.cieslik.edu.pl/
e-learning w MultiBanku

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania zasobami ludzkimi oraz olbrzymie oszczędności czasu i pieniędzy - to podstawowe korzyści, jakie niesie za sobą e-learning, wirtualny system kształcenia wprowadzony właśnie przez MultiBank. To rozwiązanie umożliwi bankowi objęcie procesami szkoleniowymi dużej liczby pracowników. Na początku mają być to kursy nieobowiązkowe, jednakże po pilotażu udział stanie się obligatoryjny...
Polskie szkoły jednymi z najaktywniejszych w eTwinningu

Polska jest na drugim miejscu za Włochami pod względem liczby szkół zarejestrowanych w eTwinningu, unijnym programie międzynarodowej współpracy między szkołami - mówi dyrektor polskiego biura eTwinning Paweł Poszytek. W ciągu roku działalności do eTwinningu przystąpiło 10 tys. szkół. Tysiąc z nich to placówki z Polski.
The Myth about Online Course Development

EDUCAUSE Review: A faculty member can individually develop and deliver an effective online course. [...] Online instruction is more than a series of readings posted to a Web site; it requires deliberate instructional design that hinges on linking learning objectives to specific learning activities and measurable outcomes...

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net - codziennie nowe informacje nt. e-edukacji.