AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Z przyjemnością prezentuję Czytelnikom pierwszy numer e-mentora w 2006 roku. Rok ten zapowiada się bardzo interesująco. Ma to być okres rozwoju branży internetowej i usług sieciowych, charakteryzujący się znacznym wzrostem zaufania społecznego do tego medium. Zwiększa się także rola nowoczesnych technologii w dydaktyce oraz znaczenie kształcenia ustawicznego w życiu społecznym. Zarządzanie wiedzą staje się powszechnym działaniem organizacji. W świetle idei gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego są to zjawiska oczekiwane, a wręcz naturalne. Cieszy fakt coraz bardziej powszechnego udziału polskich zespołów w międzynarodowych pracach badawczych z zakresu e-edukacji, o czym zawsze z przyjemnością informujemy. Warto także zauważyć rosnący poziom zaawansowania projektów realizowanych z funduszy unijnych.

Na odnotowanie zasługuje również ogłoszenie pierwszego konkursu EFS dotyczącego akademickich programów studiów na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Warto potraktować to jako zwiastun pozytywnego kierunku zmian w pojmowaniu wagi e-edukacji dla szkolnictwa wyższego przez administrację rządową oraz jako pierwszy krok ku szerszemu i permanentnemu wsparciu działań podejmowanych przez uczelnie. Z pewnością będziemy śledzić ten nurt na łamach e-mentora.

Wydanie lutowe pisma otwiera skłaniający do refleksji artykuł nt. społecznej odpowiedzialności biznesu. Równie istotne i interesujące wydaje się kolejne opracowanie w dziale programy kształcenia, prezentujące nowy trend w zarządzaniu: Positive Organizational Scholarship. W ramach e-edukacji w kraju polecić należy materiały analizujące miejsce i istotę blended learning w kształceniu akademickim, jak również nowoczesnych technologii mobilnych w nauczaniu szkolnym.

Zachęcam także do zagłębienia się w metodykę zarządzania wiedzą oraz problematykę otoczenia prawno-organizacyjnego kształcenia ustawicznego w Polsce. Mam nadzieję, że artykuł przedstawiający opinie studentów SGH na temat realizowanych wykładów e-learningowych okaże się pożyteczny dla Czytelników realizujących podobne projekty. Bieżący numer, poza wieloma interesującymi artykułami i tradycyjnie już publikowanymi zapowiedziami konferencji, nowości wydawniczych czy prezentacjami wartościowych stron internetowych, zawiera również krótkie doniesienia z działań ośrodków akademickich.

Zachęcam Czytelników do lektury, a w przyszłości także do dzielenia się swoimi doświadczeniami z realizacji ciekawych inicjatyw. Mam nadzieję, iż dzięki temu e-mentor będzie coraz lepszym forum dyskusji środowiskowej.