AAA

III Warsztaty e-learningowe IMM
W świecie usług e-learningowych

Olga Ordyńska

Wprowadzenie

Od trzech lat, dwa razy do roku pracownicy Zakładu Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych organizują spotkania (konferencje oraz warsztaty) dotyczące zagadnień e-learningu.

8 grudnia ubiegłego roku odbyły się kolejne, trzecie już, warsztaty e-learningowe zatytułowane W świecie usług e-learningowych. W ramach upowszechniania e-learningu IMM wydaje także zeszyty e-learningowe z serii ABC.IT "Prac Naukowo-Badawczych Instytutu Maszyn Matematycznych". Podczas Warsztatów można było nabyć dotychczasowe wydawnictwa, w tym najnowszy, czwarty numer zatytułowany Trendy-Zastosowania-Porady.

Program warsztatów obejmował dwie części:

  • referaty z praktycznymi pokazami,
  • zajęcia warsztatowe w laboratorium komputerowym.

Część pierwsza - referaty z praktycznymi pokazami

Część ta obejmowała dziewięć referatów i była podzielona na trzy grupy tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła usług sieciowych (WebServices) i ich zastosowania w usługach e-learningowych, a także samych usług e-learningowych, zarówno już powszechnie znanych, jak i tych, których popularność i zastosowanie w e-learningu są dopiero prognozowane. W grupie drugiej poruszane były zagadnienia outsourcingu usług e-learningowych, grupa trzecia dotyczyła zaś nieodpłatnych usług e-learningowych oferowanych przez IMM w ramach realizowanych projektów z programów IW EQUAL i eTEN1.

Usługi e-learningowe - dziś i jutro

W ramach pierwszej grupy tematycznej uczestnicy warsztatów mogli wysłuchać referatu Usługi e-learningowe - dziś, który omawiał popularne, także w Polsce, usługi, takie jak outsourcing platformy LMS i udostępniania e-kursów, tworzenie kursów na zamówienie, obsługa procesów szkoleniowych - telementorstwo/teletutoring, hosting infrastruktury sprzętowo-informatycznej dla zdalnych procesów szkoleniowych. W ramach referatu Usługi e-learningowe - jutro starano się wskazać możliwe kierunki rozwoju potrzeb, produktów, rozwiązań i usług w zakresie e-learningu; omówiono także rozwijające się nowe usługi oparte o usługi sieciowe (Web Services) dostępne dla systemów e-learningowych oraz wynikające z tego rozwoju nowe usługi e-learningowe dostępne dla producentów, koordynatorów, realizatorów.

O usługach sieciowych, ich cechach charakterystycznych, a także o konkretnych przykładach wykorzystania ich w e-nauczaniu mówiono w trakcie wystąpienia pt. Web Services w służbie usług e-learningowych.

Outsourcing usług e-learningowych

Kolejne trzy referaty, składające się na drugą grupę tematyczną, dotyczyły outsoursingu usług e-learningowych. Pierwszy z nich - Co trzeba wiedzieć i czego wymagać zlecając outsourcing szkolenia e-learningowego? poruszał problemy, z jakimi można się zetknąć przy zleceniu outsourcingu e-szkolenia. Zawarto w nim wskazówki, jak postępować i na co zwrócić uwagę, aby uniknąć kłopotów w tym zakresie. Referat dotyczył kwestii związanych zarówno z zamawianiem opracowania e-kursu, jak i z platformą e-learningową (LMS), na której kurs jest umieszczany.

W ramach kolejnego referatu Organizacja zbierania danych o przebiegu szkolenia e-learningowego dla zleceniodawcy outsourcingu przedstawiono sposoby gromadzenia danych, dotyczących przebiegu szkolenia. Opisane zostały dwa modele zbierania danych - popularny CMI i słabo rozpowszechniony, a dający większe możliwości IMS QTI Results Reporting. Referatowi towarzyszył praktyczny pokaz, w ramach którego uruchomiono e-kurs, rozwiązano test, a następnie przeglądano jego wyniki i przesyłane dane z kursu na platformę, według obu modeli.

Ostatni, zamykający tę grupę referat Support techniczny szkolenia e-learningowego - zakres usług i problemy, raporty dla zleceniodawcy outsourcingu przybliżał kwestie związane z zarządzaniem procesami szkoleń zdalnych, rozwiązywaniem problemów jego użytkowników oraz sprawozdawczości z ich przebiegu. Zawarte w referacie informacje stanowiły kompendium doświadczeń zebranych podczas prowadzenia obsługi procesu zdalnych szkoleń dla dużej instytucji rządowej.

E-learningowe projekty unijne

Ostatnia grupa referatów oparta była na doświadczeniach zebranych podczas realizacji unijnych projektów związanych z e-learningiem. Pierwszy referat Zaawansowane usługi e-learningowe - europejski portal e-learningowy dla każdego i jego zaplecze (AdeLe) prezentował ofertę, zgodną z aktualnym trendem e-learningu, ukierunkowanym na kompleksową integrację zasobów i technologii. Innowacyjność tego rozwiązania polega na integracji trzech niezależnych platform: korporacyjnego serwisu WWW, platformy LCMS, w tym narzędzi online do zarządzania zasobami informacyjnymi i szkoleniowymi. Jest to atrakcyjna propozycja rynkowa w sektorze nowoczesnych usług e-learningowych.

Kolejny referat tej części Kształcenie kadry e-learningowej dla MSP - bezpłatne usługi Ośrodka RENOWATOR dla MSP przedstawiał założenia innowacyjnych działań dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodek ten jest finansowany z programu IW EQUAL i działa w Instytucie Maszyn Matematycznych. W trakcie referatu wskazano na cel działań Ośrodka, jakim jest umożliwienie pracownikom MSP (w grupie wiekowej 45+ oraz dla kobiet na i po urlopach wychowawczych) bezpłatnego nabycia certyfikowanych nowoczesnych kwalifikacji związanych z technologiami informacyjnymi m.in. z e-learningu np. kwalifikacji dydaktyka medialnego, konsultanta ds. e-learningu, e-mentora, testera/ewaluatora e-contentu. W szkoleniach prowadzonych w Ośrodku wykorzystywane są również technologie e-learningowe.

Ostatni referat Zacznijmy "ab ovo", czyli od e-contentu - kurs e-learningowy kształcący dydaktyków medialnych, omawiał organizację i przebieg pierwszego w Polsce, realizowanego w trybie mieszanym, kursu kształcącego dydaktyków medialnych, w ramach działalności Ośrodka RENOWATOR. Kurs ten, w połączeniu z późniejszymi kilkumiesięcznymi wynagradzanymi stażami, przygotowuje do wykonywania pracy dydaktyka medialnego i certyfikuje nabyte kwalifikacje.

Część druga - zajęcia warsztatowe w laboratorium komputerowym

Uczestnicy części warsztatowej wzięli udział w następujących zajęciach:

  • Profesjonalne narzędzia autorskie versus MS Power Point - w trakcie których porównywane były na konkretnych przykładach możliwości narzędzia autorskiego do tworzenia e-kursów TeleEdu Editor (opr. IMM) oraz Power Pointa - narzędzia, które także bywa wykorzystywane do przygotowywania kursów elektronicznych;
  • Jak wykorzystać e-learning do sprawnego przeprowadzania egzaminów oraz testów rekrutacyjnych? Rzecznicy Innowacji technologii TeleEdu pokazywali uczestnikom warsztatów, w jaki sposób przy użyciu elektronicznego testowania można usprawnić procesy rekrutacji w firmie, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów finansowych przeznaczonych na ten cel.

Warsztaty jak zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli wyższych uczelni, reprezentantów MSP, jak i administracji publicznej. Zapraszamy na kolejne spotkanie w czerwcu 2006 roku.

INFORMACJE O AUTORZE

Olga Ordyńska

Autorka jest absolwentką wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako specjalista ds. dydaktyki medialnej w Instytucie Maszyn Matematycznych.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Są to projekty: eTEN: Advanced eLearning Service - AdeLe, www.adelearning.com... IW EQUAL: Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ośrodek RENOWATOR dla małych i średnich przedsiębiorstw, www.renowator.org.p....

2 Rzecznicy Innowacji są uczestnikami projektu Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach. Ośrodek Promocyjno-Szkoleniowy INNOWATOR, www.innowator.org.p....