AAA

Wirtualna biblioteka

Wirtualna biblioteka

Na łamach czasopisma 'e-mentor' prezentujemy nową inicjatywę, jaką jest Wirtualna biblioteka zawierająca elektroniczne wersje wartościowych publikacji wydanych przez instytucje, takie jak: Narodowy Bank Polski, Fundacjia Rozwoju Edukacji menedżerskiej SGH, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Rektorów Polskich, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji oraz Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Poniżej prezentowane są pozycje dostępne dla czytelników wersji internetowej dwumiesięcznika 'e-mentor'. Zachęcamy kolejne instytucje do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Przerażony kameleon - eseje o przyszłości zarządzania,
red. P. Płoszajski,
Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH, WEMBA
Warszawa 2005
A. Sokołowska,
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie,
seria wydawnicza "Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu", FPAKE-PTE,
Warszawa 2005
Z. Sadowski,
Transformacja i rozwój. Wybór prac,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Warszawa 2005


Publikację tę, w formie tradycyjnej, można również zamówić na stronie internetowej PTE, http://www.pte.pl
Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce. Propozycja na lata 2005-2015,
red. J. Kozłowski,
Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Społeczeństwa Wiedzy,
Warszawa 2005
A.J. Fazlagic,
Marketingowe zarządzanie szkołą,
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
Warszawa 2005


Publikacja ta, w formie tradycyjnej, dostępna jest również do kupienia w Nauczycielskiej Internetowej Księgarni Edukacyjnej - NIKE CODN, http://www.nike.codn.edu.pl.
Polskie uczelnie XXI wieku,
red. M. Dietrich,
Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji,
Warszawa 2005
Gospodarka polska na przełomie wieków. Od A do Z,
red. E. Czarny,
Narodowy Bank Polski,
Warszawa 2005


Zachęcamy do odwiedzenia nbp.pl i nbportal.pl, gdzie dostępne są inne opracowania wydane przez Narodowy Bank Polski.
Nowe Prawo. Szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego,
red. M. Rocki,
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
Warszawa 2005
Uczelnia oparta na wiedzy,
red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski i B. Mierzejewska,
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
Warszawa 2005
Starsze publikacje Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, w tym również na temat e-edukacji, dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.fundacja.edu.pl/publikacje/.