AAA

Peter Drucker nie żyje

Maria Aluchna

Wprowadzenie


W piątek 11 listopada 2005 roku w swoim domu w Claremont w Kalifornii w wieku 95 lat zmarł Peter Drucker, czołowy myśliciel nowoczesnego zarządzania, doradca największych korporacji, człowiek, który - jak to określił "Business Week" - wymyślił zarządzanie.

Życiorys

Peter Drucker urodził się 19 listopada 1909 roku w Wiedniu. Jego ojciec był ekonomistą i prawnikiem, a matka studiowała medycynę. W 1927 Peter Drucker przeprowadził się z Austrii do Niemiec, by w na uniwersytecie w Hamburgu studiować prawo. W 1929 rozpoczął pracę w największym frankfurckim dzienniku, a jego pierwszy artykuł poświęcony był krachowi na giełdzie nowojorskiej. W odpowiedzi na rosnący w Niemczech antysemityzm Peter Drucker przeniósł się najpierw do Londynu, a w 1937 roku, po ślubie z Doris Schmitz, wyjechał do Stanów Zjednoczonych jako korespondent brytyjskich gazet. W 1950 roku Drucker rozpoczął pracę wykładowcy na New York University. W 1971 zrezygnował z pracy w NYU i rozpoczął swoją wieloletnią pracę na Uniwersytecie Claremont na południu stanu Kalifornia, gdzie uczył do 2003 roku. Jego nazwisko pojawiło się w nazwie Claremont Graduate Business School. Aż do swojej śmierci pełnił funkcję konsultanta uniwersytetu. Od 1975 rozpoczęła się 20-letnia współpraca Druckera z "The Wall Street Journal", gdzie co miesiąc profesor publikował swój felieton. W 2002 prezydent George W. Bush przyznał Peterowi Druckerowi najwyższe cywilne odznaczenie w USA - Medal Wolności.

Publikacje

Tytuł ojca nowoczesnego zarządzania Peter Drucker zdobył przede wszystkim poprzez swoje przełomowe i pionierskie publikacje. Już w 1939 pojawiła się jego książka Koniec człowieka ekonomicznego: Źródła totalitaryzmu, która stała się ulubioną lekturą Winstona Churchilla (za "Business Week" Polska). Kolejną przełomową publikacją była Concept of Corporation z 1945 roku, w której przedstawiono wnikliwą analizę General Motors, wynik dwuletnich badań nad firmą, sugerując, iż decentralizacja powinna stać się główną zasadą organizacyjną. Książka ta stała się bestsellerem i stworzyła podstawy dla rozumienia współczesnego zarządzania. W The Practice of Management z 1954 roku Drucker zwrócił uwagę na klientów i wartość, jaką stanowią oni dla przedsiębiorstw.

Opublikowana w 1966 roku książka The Effective Executive poświęcona była zagadnieniom zarządzania czasem przez menedżerów najwyższego szczebla w celu zwiększenia efektywności ich pracy. Obok publikacji, które dostarczały wielu przełomowych idei i wyznaczały trendy w zarządzaniu, Peter Drucker zasłynął także jako doradca pomagając wielu przedsiębiorstwom (idee Druckera zastosowały między innymi General Motors, Intel Corporation). Drucker był znany także z tego, iż uznawał sektor non-profit za równorzędnego partnera dla biznesu (np. sformułował reformy dla brytyjskiego National Health Service, które położyły kres wieloletnim problemom tej instytucji).

Wizjonerskie myśli Petera Druckera wywodziły się z jego definicji zarządzania, które zajmuje się ludźmi, ich wartościami, wzrostem i rozwojem, strukturą społeczną, społecznością, a nawet kwestiami duchowymi. Już w latach pięćdziesiątych Drucker wskazywał, iż człowiek to najbardziej wartościowy zasób organizacji. Przewidział zmiany organizacyjne i nadejście wieku wykształconego pracownika. Peter Drucker posiadał także fantastyczny dar przewidywania przyszłych trendów - w latach pięćdziesiątych zapowiadał wzrost znaczenia komputerów (których możliwości wykorzystania oraz niezwykły potencjał poznajemy do tej pory), w latach sześćdziesiątych przewidział wzrost znaczenia regionu Dalekiego Wschodu, a w dziewięćdziesiątych ostro krytykował nadmierne wynagrodzenia menedżerskie upatrując w nich przyczyny przyszłych kryzysów korporacyjnych. Profesor Drucker był także bardzo oddany sprawie etycznego postępowania firm z sektora zarówno prywatnego, jak i publicznego oraz ich obecności w społeczeństwie.

Ponadczasowe idee

Do ponadczasowych idei Petera Druckera "Business Week" Polska w specjalnym artykule poświęconym profesorowi zaliczył także:

  • przywództwo przejawiające się w podejściu "my" kontra "ja" i rozumieniu potrzeb organizacji przez cieszących się zaufaniem efektywnych liderów;
  • umiejętne przyciąganie i zatrzymywanie talentów jako dwa podstawowe zadania zarządu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracowników (szacunek, władza, osobiste osiągnięcia i osobista odpowiedzialność);
  • koncentrowanie się w pracy na szansach, a nie problemach, gdyż rozwiązywanie problemów zapobiega stratom, podczas gdy wykorzystywanie szans daje wymierne rezultaty;
  • podejmowanie decyzji w sposób minimalizujący ryzyko (dokładna analiza zagadnienia);
  • elastyczne podejście i otwarcie na świat zewnętrzny organizacji, które potrafią spełniać potrzeby klientów.

Peter Drucker w czasie 75 lat swojej kariery zawodowej napisał 39 książek, które przetłumaczono na 37 języków. Ostatnia z nich zatytułowana The Effective Executive in Action, napisana wspólnie z Josephem Maciarello, zostanie opublikowana na początku 2006 roku.

Wykorzystane źródła

  • Management guru Peter Drucker dies - CBC News, 11 listopada 2005.
  • Peter Drucker was a revolutionary thinker - and the world beat a path to his door - BBC Radio 4 and BBC World Series, wydanie internetowe, 11 listopada 2005.
  • Człowiek, który wymyślił zarządzanie, "Business Week" Polska 2005, nr 23, s. 34-39.
  • Management guru Drucker dead at 95 - Reuters, 11 listopada. 2005.

INFORMACJE O AUTORACH

MARIA ALUCHNA
Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Autorka jest stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
email: maria.aluchna@sgh.waw.pl