AAA

E-learning z perspektywy globalnej,

czyli 4 dni w świecie edukacji i nowych technologii

Dorota Myko

Relacja z konferencji

Konferencja Online Educa (Berlin 29.11-2.12.2005), organizowana przez firmę ICWE, została przygotowana z myślą o wszystkich osobach, zajmujących się szeroko rozumianą edukacją wykorzystującą nowe technologie elektroniczne. Uczestnicy konferencji, prelegenci oraz wystawcy wywodzili się głównie z grona firm szkoleniowych, departamentów szkoleniowych firm, producentów technologii i rozwiązań e-learning oraz instytucji edukacyjnych z sektora państwowego i prywatnego, a także ze środowisk biznesu i polityki.

W przedkonferencyjnych forach i warsztatach oraz w sesjach 11. z kolei Educa uczestniczyło 1890 osób z 73 krajów (dla przypomnienia: w ubiegłym roku 1700 uczestników z 65 krajów). Szczegółowe statystyki z 2005 r. będą dostępne już niedługo na stronach www.online-educa.com. Wszystkie spotkania odbywały się w języku angielskim.

Już po raz trzeci w konferencji wzięła udział polska delegacja. Z Polski przyjechało 30 osób (nieco mniej niż w ubiegłym roku) i było dwóch wystawców. Swoje prezentacje na sesjach miały cztery polskie instytucje: Polski Uniwersytet Wirtualny, portal www.e-learning.pl, Wyższa Szkoła Bankowa z Poznania i SGH.

W drugim dniu konferencji został zorganizowany podczas obiadu (wśród innych "tematycznych okrągłych stołów") polski "okrągły stół" dla wszystkich, którzy byli zainteresowani współpracą z Polską. Zebrało się więc 11 osób z polskich uczelni, przedstawiciele Polonii (z Kanady i Niemiec) oraz osoby innych narodowości z Europy Wschodniej i Zachodniej.

Coraz wcześniej zaczynają się na Educa spotkania przedkonferencyjne. Impreza trwała więc o jeden dzień dłużej niż rok temu. W dniach 29-30 listopada miały miejsce dwa fora. Pierwsze nt. E-learning na Środkowym Wschodzie - płaszczyzny wymiany odbywało się już po raz drugi. Obrady dotyczyły krajów azjatyckich i Afryki Północno-Wschodniej. Drugie natomiast obejmowało zagadnienia znaczenia e-learningu w sferze obronności i bezpieczeństwa. Uczestnicy wywodzili się zarówno z NATO, jak i ministerstw spraw wewnętrznych oraz firm oferujących szkolenia i rozwiązania technologiczne.

W dniu 30 listopada miało miejsce inne forum regionalne dotyczące obszaru Azji i Pacyfiku. Prelegenci pochodzili głównie z instytucji państwowych oraz wyższych uczelni.

Równolegle do forum odbywało się 16 różnych warsztatów (kilkugodzinnych lub całodniowych), zarówno w hotelu InterContinenal, jak i na Politechnice Berlińskiej. Specjalne popołudniowe spotkanie przygotowano dla wszystkich, którzy przyjechali na Educa po raz pierwszy. Około 50 osób mogło zapoznać się ze sobą oraz dowiedzieć się jak najlepiej przygotować plan uczestnictwa w imprezie.

Europejska Fundacja ds. jakości w e-learningu (European Foundation for Quality in eLearning) wykorzystała fakt, że na konferencji zgromadziło się tak wielu zainteresowanych e-learningem i zorganizowała 29 i 30 listopada specjalną, bezpłatną "mikrokonferencję" z udziałem prelegentów z Europy, obu Ameryk i Azji omawiających koncepcje oraz własne wizje e-learningu z punktu widzenia jakości kształcenia.

Właściwa Online Educa - w dniach 1 i 2 grudnia - objęła prawie 100 sesji i kilkaset prezentacji. Poza sesjami plenarnymi uczestnicy mogli wybierać w kilkunastu równoległych sesjach w każdym bloku prezentacji.

W bieżącym roku skoncentrowano się głównie na następujących tematach: E-learning w sektorze państwowym, prywatnym i publicznym; Przemiany na tradycyjnych uniwersytetach; E-learning: powstanie, rozwój i dystrybucja; Open Source, Open Content i Online Learning, czyli wolny dostęp do baz danych i do szkoleń online; Podejmowanie współpracy online z pozycji moderatora, nauczyciela i ucznia; E-learning jako środek wspomagający rozumienie treści; Technologie przyszłości i ich zastosowanie; Polityka rozprzestrzeniania i skali na polu e-learningu; Sprawdzanie jakości nauczania i sprawdzanie wiedzy w e-learningu; Zrozumieć e-learning i jego znaczenie w społeczeństwie. Dodatkowo były organizowane prezentacje produktów i usług takich firm, jak: IBM, Microsoft, Litespeed Education, Cisco Systems, Siveco Romania, X-PERTeam, Questionmark, Tandberg i innych.

Sesjom towarzyszyła cześć ekspozycyjna, skupiająca ponad 100 wystawców. Natomiast materiały informacyjne i promocyjne proponowało łącznie ok. 240 firm i instytucji.

Pełny program konferencji w formacie PDF znajduje się na stronach internetowych konferencji www.online-educa.com.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w 12. edycji Online Educa w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2006 r. oraz do partnerskiej współpracy przy organizacji polskiej delegacji do Berlina, począwszy od lutego 2006 r.

INFORMACJE O AUTORZE

DOROTA MYKO
Autorka jest Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). Następnie kontynuowała naukę na studiach podyplomowych o specjalizacji wydawniczej (DESS - Edition Universite Paris-Nord XIII - Francja) oraz uzyskała tytuł Master zarządzania i marketingu przemysłowego europejskiego (kierunek organizowany wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Haute Ecole de Commerce we Francji). Od 2001 prowadzi własną działalności gospodarczą - Wydawnictwo i Nowe Technologie - WINT. Autorka zajmuje się również działalnością szkoleniową na rynku wydawniczym oraz współpracuje z partnerami w Europie na polu nowych technologii i publikacji elektronicznych, konferencji i targów. Od 2003 r. współpracuje także z Online Educa Berlin.