AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Kończący się rok kalendarzowy przyniósł e-edukacji wiele interesujących wydarzeń. Ich znaczną część staraliśmy się opisać na łamach "e-mentora" w formie relacji z konferencji i seminariów oraz prezentacji doświadczeń poszczególnych ośrodków akademickich. Nie zabrakło również informacji na temat istotnych inicjatyw z zakresu zarządzania wiedzą, e-biznesu, kształcenia ustawicznego oraz problematyki szkolnictwa wyższego (tu szczególnie ważnym wydarzeniem było wejście w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Mamy również nadzieję, iż opublikowane w 2005 roku artykuły naukowe i naukowo-popularne były dla Państwa cenną lekturą. Liczba relacji i artykułów prezentujących realizowane projekty, jak również charakter i skala opisywanych inicjatyw wskazują dobitnie na rosnące zainteresowanie środowiska akademickiego oraz instytucji pozarządowych i gospodarczych problematyką omawianą na łamach pisma.

Z bieżącego wydania chciałbym szczególnie polecić kilka opracowań. Interesującym artykułem jest materiał dotyczący polityki informacyjnej spółek giełdowych w zakresie przejrzystości oraz stopnia otwarcia informacyjnego na inwestorów i inne grupy opinii publicznej. Równie istotne zagadnienia, dotyczące organizacji systemów antyplagiatowych, podejmuje artykuł przestawiający przypadek Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Czytelnicy mają też okazję zapoznać się z artykułem wprowadzającym do problematyki Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). W ramach zagadnień dotyczących zarządzania wiedzą szczególnie polecam artykuł zatytułowany Transfer wiedzy w uczelni, jak również wspomnienie o Peterze Druckerze - czołowym przedstawicielu nauk o współczesnym zarządzaniu. Istotny problem - zjawisko pracoholizmu - podejmowany jest w dziale kształcenie ustawiczne. O groźnym problemie i jednej z odmian cyberprzestępczości - phishingu traktuje kolejny materiał. Polecam również relację z największej, międzynarodowej konferencji w zakresie e-learningu, która odbyła się na przełomie listopada i grudnia br. w Berlinie (dział e-edukacja na świecie). Na zakończenie chciałbym także polecić lekturę opracowań zawartych w dziale e-sgh.pl, poświęconych projektowi badawczemu Prowadzenie wirtualnych zajęć na poziomie kształcenia akademickiego - scenariusze i schematy postępowania, wykorzystanie internetowych baz wiedzy, prowadzonemu w ramach badań własnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Miło mi także zaprezentować Czytelnikom nową inicjatywę "e-mentora" - wirtualną bibliotekę. Na łamach pisma prezentujemy pierwszą grupę publikacji, których wersje elektroniczne można pobrać na stronie internetowej pisma www.e-mentor.edu.pl.

Życzenia świąteczne


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wszystkim Czytelnikom
"e-mentora"
wiele radości i spokoju płynących
z tego magicznego czasu,
a w Nowym Roku - pomyślności i sukcesów.
Redakcja