AAA

Aktualności

Najnowsze informacje nt. e-edukacji i ICT

Najnowsze projekty

5 Akademii Ekonomicznych uruchamia wspólnie wykłady w formie e-learningowej

Wirtualna Przestrzeń Współpracy Akademii Ekonomicznych - econet to projekt mający na celu rozwijanie działalności e-edukacyjnej przez pięć państwowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Projekt koordynuje Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006 zostało uruchomionych pięć wirtualnych wykładów, w których uczestniczyć będzie po 25 studentów z każdej uczelni (po 5 studentów w każdym z wykładów). Pilotażowe przedmioty online to: Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (prowadzący z SGH), Gra symulacyjna TEES (prowadzący z AE Kraków), Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych (prowadzący z AE Katowice), Zarządzanie infrastrukturą informatyczną (prowadzący z AE Poznań) oraz Strategia kreatywna w reklamie (prowadzący z AE Wrocław). Są to pilotażowe, 15-godzinne wykłady, realizowane przez studentów w ramach oferty dydaktycznej uczelni biorących udział w projekcie. Planowane jest rozwijanie oferty międzyuczelnianych wykładów online.

Zapraszamy na platformę econet - http://www.econet.pl.
Pierwszy międzynarodowy wykład w formie e-learningowej w SGH

Studenci studiów dziennych SGH uczestniczą w bieżącym semestrze w pierwszym, międzynarodowym wykładzie online - Rationality and Moral Choice. Wykład prowadzony jest w ramach Porozumienia pomiędzy SGH oraz University of Illinois, Springfield, USA. Amerykańscy i polscy studenci w jednej grupie uczą się, prowadzą dyskusje i wspólne projekty. Grupą opiekuje się dwóch nauczycieli akademickich, reprezentujących macierzyste uczelnie. Wykład został uruchomiony na nowej, anglojęzycznej platformie e-learningowej e-sgh - http://www.e-sgh.com. W następnym semestrze planowane jest uruchomienie kolejnego wykładu pt. Transformation in Central and Eastern Europe. Porozumienie zakłada dalsze rozwijanie współpracy. Więcej informacji nt. pierwszego wykładu można znaleźć na stronie internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH http://www.cren.pl/uis/.
16 pełnych wykładów online na studiach zaocznych w SGH

W ramach Programu Powszechnego Uzupełniania Studiów Zaocznych w SGH w bieżącym semestrze studenci mają możliwość udziału w jednym z szesnastu internetowych wykładów. Każdy student IV, V i VI semestru studiów licencjackich oraz wszystkich semestrów studiów magisterskich realizuje od bieżącego semestru dodatkowy 20-godzinny przedmiot z gamy 16 przedmiotów w formie e-learningowej i 10 przedmiotów w formie tradycyjnej. Przygotowane wykłady online odpowiadają 320 godzinom dydaktycznym. Dzięki tej inicjatywie program studiów został wzbogacony o kolejne 140 godzin dydaktycznych. W ramach tego samego projektu w zeszłym i obecnym roku akademickim przedmioty podstawowe na studiach zaocznych zostały wzbogacone materiałami w formie e-learningowej odpowiadającymi 346 godzinom dydaktycznym.

16 pełnych wykładów online na studiach zaocznych to: Nadzór korporacyjny w Polsce i na świecie, Rynek nieruchomości, Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym, E-marketing, Społeczne funkcje mediów masowych, Lokalizacja przedsiębiorstw, Podstawy przedsiębiorczości technologicznej, Zarządzanie jakością usług, Finanse międzynarodowe, Wybrane polityki Unii Europejskiej, Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk, Konkurencyjność regionów, Rozwój gospodarczy, Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu, Sztuczna inteligencja, E-learning korporacyjny i akademicki.

Więcej informacji na temat wykładów na: http://www.e-sgh.pl/pwo/.
Laboratorium e-sgh

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchomiła laboratorium e-sgh. Jest to sala dla osób pragnących zdobywać wiedzę przez internet, wyposażona w multimedialne komputery. Studenci mogą w laboratorium uczyć się i korzystać z zasobów e-learningowych platformy e-sgh.pl. Tu też otrzymają fachową pomoc i wskazówki, jak w pełni wykorzystywać funkcje systemu. Sala otwarta jest codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00. Laboratorium zostało przygotowane dzięki wsparciu Banku PKO BP.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.e-sgh.pl/laboratorium/.