AAA

Nowe formy dydaktyczne
z Pearson Education

Katarzyna Mikołajczyk

Relacja z seminarium

Dnia 20 maja br. w Szkole Głównej Handlowej odbyło się seminarium Nowe formy dydaktyczne z Pearson Education. Organizatorem spotkania była Katedra Ekonomii I SGH, a inicjatorem i zarazem jedną z osób prowadzących była prof. Urszula Grzelońska. Ze strony grupy wydawniczej Pearson Education udział wzięli: Andrew Robinson (Sales Director for UK, Ireland, Scandinavia and Eastern Europe) i Dorota Murawska (Area Manager for Eastern Europe). Pearson Education jest jedną z najbardziej uznanych firm na świecie prowadzących działalność edukacyjną z zakresu wydawnictwa podręczników, oferowania programów multimedialnych, serwisów internetowych, zajmującą się także dostarczaniem narzędzi oraz programów wspierających pracę dydaktyczną na każdym szczeblu edukacyjnym, poczynając od przedszkola przez szkoły wyższe aż do doskonalenia zawodowego. Grupa wydawnicza jest także światowym liderem w kształceniu online, oferującym około dwóch tysięcy podręczników na stronach WWW, nagrodzonym za stworzenie pokaźnej oferty zasobów sieciowych, skierowanej do rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Misja firmy związana jest z wspieraniem nauki w taki sposób, aby edukacja była procesem jak najbardziej efektywnym, ale jednocześnie przyjemnym dla jego uczestników.

Podczas spotkania wykładowców Szkoły Głównej Handlowej z przedstawicielami Pearson Education zaprezentowane zostały nowości wydawnicze z różnych dziedzin ekonomii, kursy online z interaktywnymi ćwiczeniami dla studentów oraz suplementami dla wykładowców, nowy program Custom Publishing. oraz nowy produkt online pozwalający dokonać wyboru studium przypadków (Case Book Programme). Jednym z zaprezentowanych narzędzi był Course Compass - to dynamiczne, interaktywne oprogramowanie służące do nauczania online, dające możliwość dostępu - zarówno wykładowcom, jak i studentom - do różnorodnych kursów online oraz materiałów dydaktycznych uzupełniających opublikowane podręczniki z zakresu edukacji wyższej, dotyczące m.in. dziedzin takich, jak: ekonomia, biologia, ekonometria czy matematyka itp. Każdego miesiąca są udostępniane nowe kursy z wielu dyscyplin, które nauczyciel może zmieniać i modyfikować zależnie od własnych potrzeb.

My econlab to kolejny przykład nowej formy dydaktycznej, prezentowanej przez Pearson Education. Jest to produkt dostępny online, zawierający serię ćwiczeń z zakresu ekonomii, uatrakcyjniający proces uczenia się. Zawarte są w nim liczne zadania powiązane z konkretnymi podręcznikami. Uczący się ma możliwość rysowania wykresów, rozwiązywania wielu zadań z natychmiastową informacją zwrotną o poprawności wyniku. Dostępne są także komentarze dźwiękowe, informujące studenta o tym, z którym rozdziałem podręcznika powinien się ponownie zapoznać, by móc uzyskać pozytywne wyniki w rozwiązywanych ćwiczeniach. Książki są zapisane w formacie pdf i w dowolnym momencie uczeń może przeczytać wybrany rozdział z podręcznika, zawierający informacje niezbędne do prawidłowego rozwiązania zadania. Ciekawym elementem są quizy przygotowane także z myślą o kontroli zdobytej wiedzy przez studenta po lekturze danego podręcznika. Zazwyczaj są to testy wielokrotnego wyboru z natychmiastową informacją zwrotną na temat udzielonej przez uczącego się odpowiedzi bądź też worked questions - pozwalające na autorskie opracowywanie zagadnień. Najczęściej dostępne są także artykuły m.in. z gazety "Financial Times"), powiązane tematycznie z danym kursem. Nauczyciele mogą korzystać z dostępu do wyników testów wypełnionych przez poszczególnych studentów oraz raportów zbiorczych.

TestGen to kolejne, zaprezentowane podczas seminarium, łatwe w użyciu narzędzie, służące do generowania testów. Pozwala ono w niedługim czasie stworzyć, kastomizować i dystrybuować testy dostosowane do konkretnych podręczników. Stworzony test może być w formie papierowej, ale istnieje także możliwość umieszczenia go na stronie WWW. Do każdego testu nauczyciel ma możliwość dodania własnych, napisanych przez siebie pytań, a także otrzymuje klucz odpowiedzi. Główną zaletą TestGen jest oszczędność czasu i niewielki nakład pracy.

Uczestnicy seminarium mieli również możliwość poznania zasad działania programu Custom Publishing, który to w łatwy sposób pozwala opracować skrypt dla studentów z danego przedmiotu (np. ekonomii). Wykładowca może wybrać z różnych podręczników Pearson Education poszczególne, interesujące go rozdziały, a także dodać autorskie treści i w ten sposób stworzy podręcznik przeznaczony dla studentów do nauki danego przedmiotu. W cenie zwykłej książki wykładowca otrzymuje dokładnie to, co chce. Warunkiem formalnym, aby taki autorski podręcznik mógł powstać, jest minimum 150 studentów chętnych do jego zakupu w ciagu dwóch lat.

Ostatnim produktem zaprezentowanym podczas spotkania był program Case Book. Jest to obszerna baza studiów przypadków (część z nich może być wykorzystana w Custom Book), dostępnych na stronie WWW, na której to można udostępnić także swoje własne autorskie case study oraz dowolnie modyfikować już te istniejące. Na zakończenie seminarium przedstawiciele Pearson Education poinformowali uczestników o możliwości testowania wyżej opisanych narzędzi. Wskazali oni także Rosję oraz kraje skandynawskie, jako miejsca, w których omawiane formy dydaktyczne odnoszą ogromny sukces. Zapewne także w Polsce proponowane rozwiązania spotkają się z zainteresowaniem.

Więcej informacji na: http://www.pearsoned.co.uk