AAA

Rozstrzygnięcie konkursu. "Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu"

Marcin Dąbrowski, Jan Kruszewski

Wyniki konkursu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych podjęły nową, wspólną inicjatywę, ukierunkowaną na środowisko młodych ekonomistów, mającą na celu upowszechnianie najlepszych prac doktorskich i promocję ich autorów. Towarzystwo ma wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji podobnych, cieszących się dużym prestiżem, imprez: jest organizatorem konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego za pracę naukową z dziedziny ekonomii, wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Polsce oraz konkursu o Nagrodę PTE na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii. Fundacja jednoczy działania pięciu polskich uczelni ekonomicznych wokół najważniejszych problemów edukacji ekonomicznej na szczeblu szkolnictwa wyższego. Z połączenia doświadczeń i możliwości obydwu organizacji powstała inicjatywa zorganizowania konkursu na najlepsze dysertacje pod hasłem Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu.

W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu były brane pod uwagę prace, których obrony zostały przeprowadzone w roku akademickim 2003/2004 oraz 2004/2005. Na konkurs zostały zgłoszone 42 prace. Informacje o konkursie a także streszczenia zgłoszonych prac zostały opublikowane na stronie internetowej (www.nowetrendy.net).

Dla realizacji konkursu organizatorzy powołali Komisją Konkursową, która spośród wszystkich zgłoszonych prac dokonała wyboru pięciu, zgodnych z hasłem konkursu, wyróżniających się innowacyjnością i oryginalnością ujęcia tematu.

Tegoroczny konkurs Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu został rozstrzygnięty. Laureatami konkursu zostali:
Witold Orzeszko Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych
Ewa Soja Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce
Agnieszka Sokołowska Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie
Sergiusz Strykowski Transformacja łańcuchów dostaw w systemach logistycznych pod wpływem technologii elektronicznej
Katarzyna Szarzec Racjonalny podmiot gospodarczy w klasycznej myśli ekonomicznej i jej współczesnych kontynuacjach

Nagrodzone prace zostaną wydane w nakładzie 100 egzemplarzy i przekazane do bibliotek naukowych w całym kraju. Wręczenie dyplomów laureatom odbędzie się 23 czerwca br. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu podczas konferencji Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym (więcej informacji: www.fundacja.edu.pl/organizacja).

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy nadesłali prace na konkurs. Laureatom gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju naukowym oraz w życiu osobistym. Dziękujemy również członkom Komisji Konkursowej, których zaangażowanie, merytoryczna ocena nadesłanych prac oraz pomoc organizacyjna przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia Konkursu. W jej składzie pracowali: prof. prof. Janusz Czekaj, Jan Goliński, Barbara Liberda, Barbara Liberska, Krystyna Lisiecka, Stanisław Marciniak, Krzysztof Marczewski, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Emil Panek, Janusz Teczke.

Zainteresowanie konkursem potwierdziło potrzebę istnienie tej formy wspierania młodych ekonomistów, która, mamy nadzieję, wejdzie na stałe do kalendarza akademickich inicjatyw promocji nauk ekonomicznych i zarządzania. Po zakończeniu "pilotażowej" edycji, organizatorzy zamierzają kontynuować Konkurs w latach następnych, z ewentualnym udziałem nowych partnerów, jak również w poszerzonej formule.