AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Z przyjemnością prezentuję Czytelnikom 10. numer dwumiesięcznika e-mentor. Ten mały jubileusz skłania do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz zachęca do zarysowania planów dalszego rozwoju pisma. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w tworzenie tych pierwszych, dziesięciu wydań czasopisma. Na duże wsparcie zawsze mogliśmy liczyć ze strony członków Rady Programowej e-mentora, grona recenzentów, władz SGH, współpracowników redakcji, autorów artykułów i stałych korespondentów. Dziękuję również osobom, które przesyłały i przekazywały redakcji opinie nt. e-mentora.

Nie sposób zaś wymienić wszystkich, którzy rekomendowali pismo w środowisku akademickim, przyczyniając się do popularyzacji e-mentora i zagadnień, które omawiane są na jego łamach. Warto zaznaczyć, iż e-mentor, publikowany w dwóch wersjach (internetowej i drukowanej), dociera obecnie do znacznej części środowiska zainteresowanego problematyką e-edukacji, zarządzania wiedzą, kształcenia ustawicznego, e-biznesu oraz metod, form i programów kształcenia. Zanotowaliśmy ponad 150 tys. wizyt na stronie internetowej czasopisma, co świadczy o wysokiej popularności e-mentora, również wśród osób do których nie dociera wersja drukowana. Ta zaś, w nakładzie 1200 egzemplarzy, dystrybuowana jest w prawie 300 instytucjach edukacyjnych w Polsce.

Chciałbym również podkreślić wkład firm i instytucji wspierających nas - firm sponsorujących konkretne wydania (A.T. Kearney, Deutsche Bank, mBank), jak również instytucji od których otrzymujemy dofinansowanie - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Narodowy Bank Polski. Otrzymana pomoc finansowa pozwala na pokrycie znacznej części kosztów składu i druku czasopisma. Kontynuując podsumowania należy wspomnieć o treściach prezentowanych na łamach pisma. Ocenę wartości merytorycznej e-mentora pozostawiam Czytelnikom. Warto jednak podkreślić, iż dotychczas opublikowaliśmy 123 recenzowane artykuły, 56 doniesień z konferencji oraz innych przedsięwzięć, poleciliśmy Czytelnikom dziesiątki publikacji, serwisów internetowych oraz konferencji. Łącznie mieliśmy przyjemność publikacji materiałów autorstwa 136 osób.

Kierując się w stronę przyszłych wydań e-mentora, chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na fakt, iż w obecnym numerze publikujemy pierwszy artykuł w języku angielskim. Dotychczas takie materiały zamieszczane były jedynie w internetowej wersji anglojęzycznej. Mamy nadzieję, iż przekaz w oryginalnej postaci będzie dla Państwa cenniejszy. Chcielibyśmy w przyszłości kontynuować rozwój tego kierunku.

W następnych numerach pisma zamierzamy również poświęcić większą uwagę idei społeczeństwa wiedzy, czego sygnałem są dotychczas publikowane artykuły z tego zakresu, m.in. w bieżącym wydaniu -relacja z seminarium nt. gospodarki opartej na wiedzy. Naszym celem jest również jeszcze większe zaangażowanie Czytelników w tworzenie pisma. Będziemy zapraszać ekspertów do dyskusji redakcyjnych, a także organizować środowiskowe spotkania. Z tego też względu e-mentor patronuje konferencjom, m.in. czerwcowej, zatytułowanej Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym (więcej informacji na stronie internetowej: www.fundacja.edu.pl/organizacja/) oraz listopadowej (17 listopada br.), poświęconej e-learningowi - II Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym (więcej informacji dostępnych będzie na stronie internetowej: www.e-edukacja.net).

Prezentując obecne wydanie czasopisma, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na mnogość informacji dotyczących minionych i planowanych inicjatyw, środowiskowych spotkań, warsztatów i konferencji z zakresu e-edukacji. Z pewnością przyczynia się do tego rosnąca popularność problematyki poruszanej na łamach pisma oraz coraz większa aktywność środowiska akademickiego w tym zakresie. Tym samym chciałbym zachęcić Czytelników do dzielenia się informacjami o nowych wydarzeniach w następnych numerach e-mentora.

Jak już wspomniałem, tworzenie i wydawanie e-mentora nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu osób. Im wszystkim raz jeszcze serdecznie dziękuję za ich trud i życzliwość. W gronie współtwórców pisma znaleźli się m.in.:

Maria Aluchna, Jacek Andziak, Lilianna Anioła-Jędrzejek, Gerard J.A. Baars, Artur Banach, Ewa Bąk, Joost J. Becking, Oliver Bendel, Jadwiga Biernat, Jan Biłyk, Chris Birch, Wojciech Bizon, Katarzyna Bobrowska-Jabłońska, Piotr Bołtuć, Mikołaj Bołtuć, Anna Borkowska, Jakub J. Brdulak, Przemysław Brozdowski, Michał Brzeziński, Magda Bulak, Aleksander Bułkowski, Mike Clements, Piotr Cuch, Dariusz Czekan, Agnieszka Czerwińska, Yan Dong, Bertrand Dory, Agnieszka Dybowska, Izabela Dyląg, Jakub Dyrlico, Olga Dziabenko, Bernhard Esslinger, Robert Falkowski, Amir Fazlagić, Marcos Fontela, Anna Frąckowiak, Krzysztof Gacek, Elżbieta Gajek, Paweł Garczyński, Maria Amata Garito, Jan Goliński, Michał Goliński, Tomasz Gołębiowski, Jacek Z. Górnikiewicz, Anna Grabowska, Wiesław M. Grudzewski, Paweł Grząbka, Katarzyna Grzejszczak, Tadeusz Grzeszczyk, Radosław Guz, Clair Hameed, Steinar Hesthammer, Irena Hejduk, Nicolás Hellers, Barbara U. Hildebrandt, Marek Hlebowicz, Ronghuai Huang, Marcin Janowski, Andrzej Jaszczuk, Monika Kaczmarek-Śliwińska, Tatiana Kałużnicka, Maciej Kierzek, Chandru Kistan, Kazimierz Kloc, Daniel Korzan, Stefan Kostańczak, Rafał Kostecki, Krzysztof Kowalczyk, Tomasz Krassowski, Marcin Krawczyk, Maciej Kroenke, Jan Kruszewski, Marek Kulczycki, Dragana Kupres, Anna Kwiatkiewicz, Sławomir Lachowski, Anna Lasek, Roy Leitch, Krzysztof Leja, Alicja Lewandowska, Ewa Lubina, Michał Łabędzki, Katarzyna Lubryczyńska, Magdalena Łyczko, Jan Maciejewicz, Michał Macierzyński, Katarzyna Macioł, Stanisław Macioł, Anna Matysiak, Lucio Margulis, Sylwester Markusik, Bogna Matuszewska, Raja Maznach, Marek McElroy, Alina Meissner, Beata Mierzejewska, Michał Milewski, Jerzy Mischke, Zbigniew Misiak, Rafał Mrówka, Dorota Myko, Grzegorz Myśliwiec, Roksana Neczaj, Dariusz Nojszewski, Krystyna Noga, Andrzej Nosek, Remigiusz Orzechowski, Zbigniew Osiński, Zbigniew Pastuszak, Mariusz Paszko, Daliborka Pašić, Krzysztof Pawłowski, Grażyna Penkowska, Krzysztof Piech, Maja Pivec, Piotr Płoszajski, Józef Półturzycki, Marek Rocki, Maria Romanowska, Gilbert Probst, Joanna Rogowska, Paweł Rubach, Tomasz Rudolf, Krystyna Rudowska, Paulina Rutkowska, Marta Sachajko, Sabina Salamon, Sergiusz Sawin, Boria Sax, Ingrid Schönwald, Anna Skibińska, Hanna Solarczyk, Ewa Solarczyk-Ambrozik, Agnieszka Sopińska, Anna K. Stanisławska, Ingolf Stähl, Helga Stock, Mariusz Strojny, Marianna Strzyżewska, Małgorzata Sulmicka, Karl-Erik Sveiby, Czesław Ślusarczyk, Piotr Świątek, Joanna Tabor, Sinje J. Teschler, Piotr Tomczak, Katarzyna Turek, Hakan Tuzun, Marcin Tyburski, Stanisław Urbaniak, Piotr Wachowiak, Zbigniew Wiśniewski, Andrzej Wodecki, Maria Zając, Ewa Zalewska-Steć, Anna Zbierzchowska, Jinbao Zhang, Wojciech Zieliński, Maarten J.J.M. van de Ven, G.J. Verheij, Jakub Wiśniewski, Elżbieta Wojnarowska, S. Walsarie Wolff

Marcin Dąbrowski
redaktor naczelny