AAA

Nauczanie Interaktywne

Roy Leitch

Wstęp

Edukacja na świecie wkracza w okres poważnych zmian, niektórzy mówią nawet o zmianie wzorców nauczania. Wystarczy tylko przyjrzeć się tematom omawianym na konferencjach poświęconych dydaktyce, w prasie i periodykach akademickich, aby zauważyć mnogość rozwijających się metod nauczania. Niektóre z nich są nowe, niektóre stare, a niektóre odkrywane na nowo- nauczanie na odległość, nauczanie otwarte, nauczanie oparte na źródłach, nauczanie polegające na rozwiązywaniu konkretnych zagadnień, nauczanie elastyczne, nauczanie aktywizujące - żeby wymienić tylko kilka z tych metod.

Wszystkie są wynikiem dwu głównych i powiązanych ze sobą zjawisk: po pierwsze internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, zapoczątkowanej przez odkrycia w zakresie komunikacji i technologii a w szczególności internetu, po drugie fundamentalnego zwrotu w sposobie patrzenia na proces dydaktyczny i przeniesieniu uwagi z osoby wykładowcy lub nauczyciela na potrzeby ucznia oraz zaakceptowaniu faktu, iż ludzie uczą się, wykorzystując różne sposoby i w różnym tempie.

Uniwersytet Interaktywny

Uniwersytet Interaktywny jest szkocką instytucją edukacyjną nie tylko na rynku lokalnym, ale jego misją jest również propagowanie treści dydaktycznych i programów kształcenia na rynku międzynarodowym.
Służymy blisko 100 tys. studentów na całym świecie, którzy mają dostęp do sieci poprzez 35 lokalnych instytucji partnerskich w 20 krajach. Większość naszych programów edukacyjnych pozwala zdobyć kolejno szkocki dyplom ukończenia szkoły średniej, tytuł licencjata i magistra.

Uniwersytet Interaktywny dzięki współpracy z siecią instytucji partnerskich gwarantuje, iż dostarczane kursy są dostosowane do lokalnych potrzeb i są wkomponowane w proces nauczania, a zarazem dzięki globalnemu charakterowi umożliwia studentom naukę w edukacyjnej wspólnocie. Zasadniczym założeniem naszego modelu biznesowego jest traktowanie współpracujących z nami zagranicznych instytucji jak równorzędnych partnerów. Ich zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego programu. To właśnie bezpośrednie wsparcie dydaktyczne oraz odpowiedni, osadzony w specyfice danego środowiska program, decydują o tym, że kursy dostarczane przez UI i instytucje współpracujące, różnią się od tradycyjnych form nauczania na odległość. Obserwujemy również, iż dzięki tej współpracy wzrasta wciąż wzrasta liczba naszych partnerów na świecie.

Działalność UI

Po półrocznej działalności UI stał się odpowiedzialny za rozwój i dystrybucję sześciu kluczowych programów od Heriot-Watt University i jest w trakcie negocjacji dotyczących sylabusa opracowanego przez inne szkockie uniwersytety.

Najbardziej znany jest program zarządzania uniwersytetu Heriot-Watt, z którego obecnie korzysta 1200 studentów. Równie popularny, szczególnie na Środkowym Wschodzie, jest kurs podstaw biznesu, przeznaczony dla studentów chcących poszerzyć wiedzę w zakresie języka angielskiego, informatyki i matematyki.

UI jest także odpowiedzialny za rozpowszechnianie Heriot-Watt SCHOLAR, najobszerniejszego na świecie programu e-learning. Program ten umożliwia studentom zdobycie online certyfikatów Scottish Advanced Higher, Higher i Higher National oraz uczestniczenie w pierwszym poziomie kursów Heriot-Watt University. W samej Szkocji jest obecnie 60 tys. zarejestrowanych jego użytkowników. W maju 2003 r. w Hong Kongu 30 tys. studentów korzystało z programu SCHOLAR, gdy zamknięto ich szkoły na skutek epidemii SARS.

Południowo wschodnia Azja jest największym i najpoważniejszym rynkiem dla UI, przy czym Chiny i Indie są krajami o największym potencjale. Fakt ten nie powinien dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mieszkańcy Indii, Malezji i Chin stanowią 75% całej populacji. Te rozwijające się kraje cechuje ogromny głód wiedzy, który powoduje poszerzanie się rynku. Kursy dostarczane przez UI są identyczne z tymi, jakie prowadzą uniwersytety w Szkocji. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy wykształceniem, jakie otrzymuje student korzystający z programu UI za granicą a tym, jakie zdobywa uczący się na tym samym kursie np. na Heriot-Watt University w Edynburgu. Zakres kursu i jego zawartość są identyczne. Te same są egzaminy, egzaminatorzy i sposób oceniania.

Podsumowanie

Studenci, którzy uczą się w domu, kończą kurs, uzyskując tytuł uznawany na całym świecie, a jednocześnie specyficzną wiedzę dla swojego środowiska, posiadają doskonałe kwalifikacje i stanowią cenny nabytek dla lokalnej gospodarki. Wielu z naszych studentów kształci się w sposób mieszany - zarówno za pomocą materiałów dostarczanych im do domów, jak i przyjeżdżając na naukę do Szkocji na kilka miesięcy.

Ponieważ UI oferuje pełny zestaw kursów, od podstawowych po podyplomowe, prawie wszyscy studenci po ukończeniu jednego z nich decydują się na kontynuowanie nauki w naszym systemie. Dzięki temu, przy wykorzystaniu różnych programów z oferty czterech wirtualnych szkół UI: zarządzania, informatyki, nauk przyrodniczych i inżynierii, mają możliwość rozwijania swojej kariery.

Z radością powitamy naszych polskich przyjaciół na globalnym kampusie UI.

INFORMACJE O AUTORZE

ROY LEITCH
Profesor Roy Leitch jest dyrektorem generalnym Interaktywnego Uniwersytetu. Pełniąc funkję zastępcy rektora Heriot-Watt University, był pomysłodawcą programu Heriot-Watt SCHOLAR, który przyczynił się do utrwalenia wiodącej pozycji uniwersytetu w dziedzinie innowacji dydaktycznych. Jest zarówno założycielem, jak i dyrektorem Intelligent Systems Laboratory w Heriot-Watt i działa jako konsultant rządowy w Wielkiej Brytanii, Indiach i Włoszech. Jest też członkiem Electrical Engineers oraz the British Computer Society.