AAA

E-learning w NHH

Steinar Hesthammer

Streszczenie

The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) zdecydowała się w styczniu 2000 r. na wprowadzenie systemu e-learning zarówno jako metody uzupełniającej w nauczaniu konwencjonalnym, jak i do edukacji na odległość. Wnikliwej ocenie poddano kilka systemów, w tym tak doskonale znane na świecie systemy jak Blackboard i WebCT. Jednak wybór padł na it's:learning stworzony przez norweską firmę it: solutions.

It's:learning jest kompletnym narzędziem dydaktycznym, do wykorzystywania na kursach i w środowiskach edukacyjnych, jako system wspierający zarówno konwencjonalny tryb nauczania, jak i nauczanie na odległość. Platforma ta zawiera kilka opcji komunikacji i znakomite narzędzie do tworzenia materiałów naukowych. Daje też nowe możliwości administracji i raportowania oraz omawiania i kontrolowania działalności każdego uczestnika kursu.

System ten pozwala na lepszą kontrolę korzystania z internetu oraz pomaga każdemu prowadzącemu kurs zarządzać internetem jako obszarem nauczania.

It's:learning został stworzony przede wszystkim jako platforma przeznaczona do użytkowania w celach edukacyjnych, a nie jako oprogramowanie do pracy grupowej. Jest to również narzędzie ułatwiające prowadzenie szkoleń w internecie.

Z naszego punktu widzenia kompletna platforma edukacyjna powinna pełnić następujące funkcje:
 • Komunikacja i współpraca.
 • Administracja, tworzenie raportów i ocena kursu.
 • Tworzenie źródeł bądź materiałów naukowych, ich publikacja i zarządzanie nimi.

Jeśli ocenia się różne systemy na tej podstawie, często okazuje się, że w pełni sprawdzają się one w odniesieniu do jednego lub dwóch, ale rzadko do wszystkich trzech obszarów funkcjonowania.

Wyboru it's:learning dokonano uwzględniając 5 podstawowych kryteriów:
 1. Łatwość użytkowania.
 2. Standaryzacja (standardy e-learning, ujednolicenie technologii i interfejsu).
 3. Integracja (pomiędzy platformą i innymi systemami, lub pomiędzy platformą i zawartością).
 4. Stabilny serwis i technologia, która pozwala obsługiwać wielu użytkowników.
 5. Możliwości dostosowawcze ("stały kontakt" pomiędzy użytkownikami i naszym zespołem programistów powoduje, że rozwój systemu pozostaje pod silnym wpływem użytkowników).

W system wbudowano kilka narzędzi komunikacji. It's:learning może być łatwo skonfigurowany tak, aby użytkownicy mieli dostęp do wszystkich lub tylko do części z nich. Jest to obszar, w którym wszyscy uczestnicy pracują razem - synchronicznie lub asynchronicznie.

It's:learning jest też narzędziem, dzięki któremu prowadzący może administrować uczestnikami kursu, wyznaczać im kolejne zadania w zakresie danego tematu, może też otrzymywać raporty o postępach ucznia, przekazanych przez niego pracach oraz zapoznawać się z jego opiniami. Platforma została opracowana tak, aby prowadzący mógł elastycznie wybierać metody nauczania. Nie jest on więc zależny od administratora w zakresie konfiguracji systemu oraz zarządzania uczestnikami i dostarczanymi im materiałami do nauki. Prowadzący może otrzymywać zbiorcze raporty na temat grup, ale ma też możliwość głębszego wejrzenia w pracę każdego studenta, w tym w bieżące referaty i ćwiczenia.

It's:learning jest doskonałym narzędziem kreowania, organizacji, aktualizacji i powtórnego użycia kursów i źródeł naukowych. Narzędzia wewnętrzne i zewnętrzne mogą być używane do tworzenia treści naukowych. Platforma obsługuje wszystkie typy treści elektronicznych - zarówno tych, którą opracowaliśmy sami, jak i tych, którą stworzyli inni.

It's:learning posiada zaawansowane funkcje, które pozwalają zarządzać tematami, uczestnikami kursów oraz doradcami lub autorami.

The Norwegian School of Economics and Business Administration wykorzystuje obecnie it's:learning w większości kursów zarówno tych prowadzonych metodami konwencjonalnymi, jak i metodą nauczania na odległość. System ułatwia prowadzenie szkoleń w internecie i odgrywa na uczelni ważną rolę elektronicznego obszaru edukacyjnego.

I. It's:learning

1. WSTĘP

It's:learning jest kompletnym narzędziem dydaktycznym, opracowanym do wykorzystywania na kursach i w środowiskach edukacyjnych, jako system wspierający zarówno konwencjonalny tryb nauczania, jak i nauczanie na odległość. Platforma ta zawiera kilka opcji komunikacji i znakomite narzędzie do tworzenia materiałów edukacyjnych. Daje też nowe możliwości administracji i raportowania oraz omawiania i kontrolowania działalności każdego uczestnika kursu.

System ten pozwala na lepszą kontrolę korzystania z internetu oraz pomaga każdemu prowadzącemu kurs zarządzać internetem jako obszarem nauczania.

It's:learning został stworzony przede wszystkim jako platforma przeznaczona do użytkowania w celach edukacyjnych, a nie jako oprogramowanie do pracy grupowej. Jest to również narzędzie ułatwiające prowadzenie szkoleń w internecie.

Z naszego punktu widzenia kompletna platforma edukacyjna powinna pełnić następujące funkcje:
Komunikacja i współpraca
Administracja, tworzenie raportów i ocena kursu.
Tworzenie źródeł bądź materiałów naukowych, ich publikacja i zarządzanie nimi.

Jeśli ocenia się różne systemy na tej podstawie, często okazuje się, że w pełni sprawdzają się one w odniesieniu do jednego lub dwóch, ale rzadko do wszystkich trzech obszarów funkcjonowania.

Opracowanie it's:learning oparte było na kilku podstawowych kryteriach:
 1. Łatwość użytkowania (jest to jego najważniejsza zaleta).
 2. Standaryzacja (standardy e-learning, ujednolicenie technologii i interfejsu).
 3. Integracja (pomiędzy platformą i innymi systemami, lub pomiędzy platformą i zawartością).
 4. Możliwość powiększania systemu - stabilny serwis i technologia, która pozwala obsługiwać wielu użytkowników.
 5. Możliwości dostosowawcze (bliskość pomiędzy użytkownikami i naszym zespołem programistów powoduje, że rozwój systemu pozostaje pod silnym wpływem użytkowników).

2. NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY DZIAŁANIA IT'S:LEARNING

Warto zauważyć, że powyższa lista jest jedynie punktem wyjścia do zrozumienia możliwości narzędzia, jakim jest it's:learning. Jednak rezultaty w formie działań dydaktycznych zależą nie tylko od technologii, liczy się również metoda, jaką wybieramy, oraz twórcze wykorzystanie systemu.

2.1. Komunikacja i współpraca
W system wbudowano kilka narzędzi komunikacji. It's:learning może być łatwo skonfigurowany tak, aby użytkownicy mieli dostęp do wszystkich lub tylko do części z nich. Jest to obszar, w którym wszyscy uczestnicy pracują razem - synchronicznie lub asynchronicznie.

Dostępne narzędzia komunikacji i współpracy to m.in.:
 • wewnętrzny system komunikacji
  Bardzo szybkie, profesjonalne narzędzie, umożliwiające komunikowanie się użytkowników różnych części systemu. Oznacza to, że nie musimy korzystać ze skrzynki pocztowej aby wysłać wiadomość, możemy natychmiast odpowiedzieć innym użytkownikom oraz np. przekazać informację całej klasie/grupie.
 • e-mail
  Zapewniamy usługi e-mail oparte na internecie, co oznacza, że użytkownicy mogą korzystać ze swoich obecnych kont e-mail, a także przyłączyć je wraz ze wszystkimi dostępnymi w nich funkcjami (katalogowanie, przekazywanie dalej wiadomości, obsługa załączników) do systemu.
 • grupy dyskusyjne
  Mogą one być tworzone na każdym poziomie i zajmować się określonym tematem, zadaniem lub służyć, na poziomie kierowniczym, jako narzędzie komunikacji.
 • czat
  It's:learning zawiera synchroniczny czat. Ma on kilka opcji, które dają możliwość tworzenia otwartych i zamkniętych pokoi, pokoi chronionych hasłem, pozwala prowadzącemu usuwać uczestników itd.
 • elektroniczny biuletyn informacyjny, serwis informacyjny na poziomie grupy:
  • Stwarza możliwość zamieszczania informacji dla różnych grup. Biuletyn informacyjny może zawierać tekst, grafiki, linki itd.
  • Zintegrowany wewnętrzny serwis informacyjny pozwala przekazywać najważniejsze informacje wszystkim prowadzącym i uczestnikom lub tylko jednej z tych dwóch grup. Mogą być one wysyłane do wszystkich pracowników w organizacji lub np. tylko do pracowników określonego wydziału.
  • Istnieją też nieodpłatne serwisy informacyjne, które użytkownik może subskrybować. Możliwe jest też opracowanie "menu" wiadomości do wyboru. Pozwala to na tworzenie w obrębie już istniejących grup wewnętrznych struktur z własnym przepływem informacji. Przykładami mogą być: Kurs prezentacji dla prowadzących, Informacje dla menadżerów, Informacje dla personelu i trenerów, Informacje związkowe, itd. Administrator przenosi odpowiedzialność za ich edycje i publikacje na poszczególne struktury.
 • bezpośrednie zawiadamianie o zalogowanych użytkownikach
  Dzięki tej opcji użytkownik może zostać w dowolnym czasie powiadomiony o tym, kto jest zalogowany. Daje to poczucie jednoczesności działania i sprawia, że użytkownik nie czuje się osamotniony. Możliwość natychmiastowego wysyłania wiadomości czyni to narzędzie prawie synchronicznym i przekształca obszar nauczania w obszar towarzyski.
 • wideokonferencja, biała tablica, współdzielenie aplikacji
  It's:learning zawiera program MS Netmeeting zintegrowany z kursami stworzonymi przez prowadzącego. Dzięki temu możliwe jest synchroniczne odbywanie wideokonferencji, pisanie i rysowanie na wirtualnych tablicach oraz używanie wbudowanych opcji pozwalających na pisanie w tym samym dokumencie, takim jak MS Word.
 • kalendarz wielofunkcyjny / indywidualny plan zajęć z informacjami od prowadzących kursy
  Plan zajęć jest często używany jako narzędzie komunikacji z prowadzącymi. Informacje dotyczące kursu pojawiają się w osobistym kalendarzu uczestnika. Kalendarz jest połączony m.in. z modułem planowania oraz narzędziem ankietowania i oceny, dzięki czemu pozwala na ustalenie wszelkich ważnych dla użytkownika terminów wraz ze stosownymi (odnoszącymi się do nich) notatkami. Może on też zostać podłączony do innych narzędzi kalendarza według dalej opisanym projektem integracji.
 • powiadamianie przez SMS
  Funkcja ta została dodana ostatnio. Uczestnik może aktywować alarmowanie SMSem. Odbiorca ponosi koszty otrzymywania SMSów, ale może zadecydować, o czym chce być zawiadamiany i ustalić maksymalną liczbę alarmów w ciągu dnia, np. uczestnik może wybrać opcję natychmiastowego powiadamiania o tym, że jego praca została poprawiona oraz o uzyskanej ocenie.
 • pokój projektów jako obszar komunikacji i dzielenia się źródłami naukowymi
  Wszyscy użytkownicy mogą tworzyć oddzielne obszary i zapraszać do nich pozostałych uczestników. Są one niezależne od przedmiotu/kursu/tematów i dają możliwość komunikacji i współpracy z wybranymi osobami. Większość narzędzi it's:learning związanych z tworzeniem, komunikacją i zarządzaniem jest tu również dostępna.

It's:learning zawiera też kilka innych opcji komunikacji. Wszystkie one zostały zaprojektowane tak, aby wspierać proces nauczania i ułatwić porozumiewanie się podczas bieżących działań.

2.2. Administrowanie, raportowanie i ocenianie podczas kursu
It's:learning jest również narzędziem, dzięki któremu prowadzący może administrować uczestnikami kursu, wyznaczać im kolejne zadania w obrębie określonego tematu, może też otrzymywać raporty o postępach ucznia, przekazanych przez niego pracach oraz zapoznawać się z jego opiniami. Platforma została opracowana tak, aby prowadzący mógł elastycznie wybrać metodę nauczania. Nie jest on więc zależny od administratora w zakresie konfiguracji systemu oraz zarządzania uczestnikami i dostarczanymi im materiałami dydaktycznymi. Prowadzący może otrzymywać zbiorcze raporty na temat grup, ale ma także możliwość głębszego wejrzenia w pracę każdego studenta, w tym w przygotowywane na bieżąco referaty i ćwiczenia.

Oto kilka użytecznych funkcji, jakie oferuje platforma:

UJEDNOLICONE RAPORTY
 • Standartowa treść (opracowanie), dostarczana przez producentów zewnętrznych, jest zwykle zaopatrzona w funkcję umożliwiającą komunikację pomiędzy użytkownikami oraz raportowanie. Platforma wspiera działanie tych funkcji i działa w oparciu o następujące międzynarodowe standardy:
  • AICC tracking of standardised courses from external suppliers (HACP),
  • SCORM API tracking (SCORM 1.2),
  • SCORM C&P.
ROZSZERZONE RAPORTOWANIE
 • Pełny przegląd postępów w nauce i aktywności w czasie prowadzonego wykładu/kursu.
  Funkcje te działają w wirtualnym dzienniku.
 • Administracyjne monitorowanie dostarczania prac.
  Opcja to pozwala zorientować się kto dostarczył, a kto nie dostarczył pracy. Umożliwia komentowanie i ocenianie prac. Ułatwia tworzenie ich statystyki, zarówno na podstawie ogólnego monitoringu kursu (przedmiotu), jak i postępów poszczególnych uczestników.
 • Testy rozpowszechniane pomiędzy uczestnikami, prowadzącymi kurs i innymi osobami
  Raporty z wynikami zawierają informacje o tym, na które pytania uczestnik odpowiedział dobrze, a na które źle oraz jaki był rozkład odpowiedzi.
 • Możliwość wewnętrznego ankietowania i oceniania oraz użycia narzędzia oceny na zewnątrz:
  - moduł do tworzenia ankiet. Narzędzie to daje użytkownikowi interfejs do tworzenia i oceniania jawnych bądź anonimowych ankiet, które mogą być rozprowadzane wewnętrznie w it's:learning, przesyłane e-mailem bądź prezentowane stronie WWW;
  - funkcja umożliwiająca przypisanie odpowiedzi do poszczególnych uczestników;
  - prezentowanie danych w Excelu, co ułatwia ich dalsze przetwarzanie.
 • Standardowe raporty, które prowadzący może pobierać w miarę potrzeb:
  - najbardziej aktywni uczestnicy,
  - najbardziej użyteczne źródła materiałów naukowych,
  - czytane/nieczytane,
  - osoby zalogowane w ostatnim tygodniu,
  - postępy uczestników.
 • Moduł raportowania nieobecności:
  - daje korzyści przy tych przedmiotach, w odniesieniu do których informacje o nieobecnościach uczestników mogą okazać się ważne.

2.3. Tworzenie materiałów naukowych, ich publikowanie i zarządzanie nimi
It's:learning jest doskonałym narzędziem do opracowywania, organizowania, aktualizowania i powtórnego wykorzystywania kursów i materiałów naukowych. Do tworzenia treści mogą być używane narzędzia wewnętrzne i zewnętrzne. Platforma obsługuje wszystkie typy zawartości cyfrowej - zarówno tej, którą opracowaliśmy sami, jak i tej, którą stworzyli inni. Przewidujemy trzy poziomy dotyczące treści.

2.3.1. Tworzenie własnych elektronicznych materiałów i pomocy naukowych przy użyciu wbudowanego programu wspomagającego, przeznaczonego zarówno dla prowadzących, jak i uczestników. Używając funkcji "add" w it's:learning, otrzymujemy dostęp do 10 narzędzi (modułów) umożliwiających tworzenie własnych pomocy dydaktycznych i dobieranie ich zależnie od przedmiotu.
a. Moduł do tworzenia grup dyskusyjnych - prosty i podzielony na kategorie. Wprowadzenie kategoryzacji oznacza szersze wykorzystanie grup dyskusyjnych do celów dydaktycznych. Ta dodatkowa funkcja została opracowana wspólnie z ILS w UiO.
b. Narzędzie do publikowania obrazów.
c. Moduł "Process-oriented writing" (opracowany wspólnie z UiB).
d. Moduł folderowy do organizacji zawartości przez tworzenie folderów (podfolderów) w kursie (przedmiocie). Dostęp do folderów może też być kontrolowany przez przyznawanie uprawnień do odczytu lub zapisu różnym grupom użytkowników pełniącym różne funkcje.
e. Wbudowany doskonały edytor umożliwiający szybkie i łatwe tworzenie własnych stron/materiałów dydaktycznych.
f. Moduł generujący testy. Są to testy oceniane automatycznie, umożliwiające udzielenia odpowiedzi typu "tak/nie", łączenia odpowiedzi w pary, a także testy wielokrotnego wyboru. Moduł pozwala też na wstawianie obrazków, formatowanie tekstu, korzystanie ze źródeł zewnętrznych, itd.
g. ePlus - znakomity program wspomagający do tworzenia multimedialnych kursów e-learning. Zawiera szablony graficzne i metodyczne, ale inspiruje też w prosty sposób do własnej twórczości zarówno prowadzących, jak i uczestników. Dalsze informacje na ten temat zawarte są w oddzielnym podpunkcie tego artykułu.

2.3.2. Istnieje możliwość dodawania materiałów dydaktycznych stworzonych przez zewnętrzne programy edytorskie (Word, PowerPoint, Flash itd.). Mogą to być zarówno materiały opracowane przez nas samych, jak i profesjonalna treść w formie elektronicznych pomocy dydaktycznych: dokumentów elektronicznych, linków do źródeł w sieci bądź innych obiektów, takich jak dźwięk, grafika, obraz video oraz interaktywne programy do nauczania, gry, symulatory itp.

- It's:learning posiada narzędzie, które pozwala łączyć się z zewnętrznymi źródłami zawierającymi materiały dydaktyczne. Dzięki funkcji "Add pointer" można też aktywować standardową komunikację z innymi obiektami zgodnymi ze standardem AICC. W ten sposób raporty treści ujednolicają w obrębie platformy dane, np. "Jak długo ktoś pracował z użyciem określonej pomocy naukowej?", "Jaki wynik osiągnął w testach zawartych w module nauczania?", "Czy osoba ta ukończyła zadanie?" itd.
- Moduł do ładowania poszczególnych plików. It's:learning umożliwia rozprowadzanie i przeglądanie wszystkich typów plików. Zwykle użytkownik potrzebuje niezbędnego oprogramowania, aby przeglądać pliki, ale istnieje również wbudowana ogromna biblioteka "widza". Przeglądarka ta umożliwia obecnie obsługiwanie kilku formatów plików.
- "My files" - oddzielny obszar do ładowania dużych pakietów plików i całej produkcji zewnętrznej. W tym miejscu można przechowywać np. produkcje wideo z folderami PowerPoint, w których skład wchodzą dokumenty i produkcje sieciowe zawarte w narzędziach zewnętrznych, takich jak Lectora, Rapid Builder, Viewlet Builder itd. Wbudowany w it's:learning SCORM API rejestruje komunikację między internetowym systemem nauczania i źródłem treści, a raporty są tworzone i przeglądane na stronie "stanu" kursu.

2.3.3. Instalacja całości Content structures in the form of finished digital course structures in "standardised" (IMS/AICC/SCORM C&P). Oznacza to możliwość wykorzystania treści pochodzących od norweskich i zagranicznych dostawców, takich jak eBok.no, Nettgymnas.no, elementK.com, Datapower, itd. Import i eksport odbywa się poprzez struktury XML oparte na specyfikacjach IMS'(SCORM). Daje to pewność, że wbudowana treść może być dłużej wykorzystywana dzięki temu, że łatwo ją przenieść do innych ujednoliconych platform edukacyjnych. Zespół funkcji pozwalający użytkownikowi na dokonanie tego procesu jest dostępny w interfejsie (ADL SCORM import/export).

Elektroniczne materiały do nauki mogą być tworzone, przechowywane, chronione i używane powtórnie. Wszystko co raz zostało stworzone i zarejestrowane w systemie, staje się obiektem, który może być wykorzystany kilkakrotnie. Różni użytkownicy mogą następnie opracowywać różne kursy, łącząc istniejące elementy z nowym, własnym materiałem edukacyjnym. Zbiór danych łączy się poszczególnymi pomocami naukowymi poprzez bibliotekę mediów powiązaną z ePlus. Możliwe jest wyszukiwanie informacji i limitowanie praw dostępu.

3. ZARZĄDZANIE TEMATAMI I UCZESTNIKAMI KURSU

It's:learning jest zaopatrzony w zaawansowane opcje zarządzania przedmiotami, uczestnikami oraz doradcami (autorami). Administratorom zalecamy dbanie o to, by większość funkcji administracyjnych była zintegrowana z pozostałymi systemami zarządzania.

Firma it:solutions dostarczyła rozwiązania integracyjne dla kilku systemów administrowania. Podczas prac integracyjnych dla NTNU, The Norwegian School of Economics and Business Administration, Stavanger Regional College wprowadziliśmy w życie zaawansowane projekty, związane z dynamiczną wymianą danych osobowych i grupowych pomiędzy systemami zarządzania zasobami ludzkimi i LMS.

Projekt integracyjny dla rady hrabstwa Hordaland był okazją, aby uważniej przyjrzeć się rozwiązaniom dla Active Directory, Extense oraz niezbędnym połączeniom dla serwera Exchange (e-mail i kalendarz). Praca integracyjna nad Felixem (bazą danych personelu NHO) jest właśnie na ukończeniu. Jeśli chodzi o inne szczegóły, LMS zawiera wiele funkcji zarządzanych lokalnie przy użyciu interfejsu administracji w it's:learning. Pozwala on dostosować platformę do indywidualnych potrzeb, z możliwością przekazania na poziom prowadzącego wpływu na użytkowanie poszczególnych funkcji. Filozofia stanowiąca podstawę rozwoju it's:learning sprowadza się do tego, że administracja jest ulokowana jak najbliżej użytkownika. Prowadzący administruje dostępem do materiałów odnoszących się do tematu jego kursu, a także tworzy i organizuje materiały dydaktyczne oraz zarządza nimi w sposób prosty i elastyczny.

Organizacja treści nawiązuje do "Eksploratora" dobrze znanej (w systemach Windows) przeglądarki plików i folderów, ujętych w formie drzewa, co daje możliwość łatwego dodawania pomocy naukowych. Dzięki temu system jest bardzo przyjazny dla użytkownika i każdy prowadzący może nim zarządzać. Pozwala to również osobom o niewielkiej wiedzy na temat systemu odkryć, że potrzebują niewiele czasu, aby nauczyć się posługiwania platformą.

4. TYPOWE ZASTOSOWANIA LMS: MOŻLIWOŚCI PROWADZĄCEGO I UŻYTKOWNIKA

Prezentujemy teraz trochę inne od powyższego spojrzenie, nie poprzez obszary funkcjonowania, lecz przez liczbę aplikacji w LMS i możliwości nauczania, jakie dają.

Korzyści dla prowadzących:
 • łatwiejsze zarządzanie pracą i procesami w obrębie przedmiotu
  Struktura platformy oraz dołączone programy wspomagające dają prowadzącemu możliwość kontroli, jaką w normalnym systemie nauczania mógłby sprawować z trudem i przy ogromnej stracie czasu, ze względu na konieczność prowadzenia pisemnej dokumentacji.
  Korzyści, jakie daje platforma dzięki swoim funkcjom są od razu widoczne: gotowe listy tych, którzy wykonali pracę i tych, którzy tego nie zrobili, raporty na temat czasu, jaki użytkownik poświęcił na poszczególne kursy, listy wyników, listy uczestników oraz określona liczba automatycznych raportów indywidualnych uczestnika oraz raportów na temat całej grupy.
 • lepsza kontrola internetu
  It's:learning oferuje użytkownikowi jasny, zamknięty i znajdujący się pod kontrolą obszar nauczania. Teraz także autor kursu, który nie posiada umiejętności tworzenia stron domowych, nie posługuje się html oraz ma ograniczoną wiedzę na temat PC i poruszania się w internecie, będzie w stanie korzystać z tej technologii.
  Nawet użytkownicy mający niewielką wiedzę na temat posługiwania się komputerami mogą obecnie wprowadzać kursy wspierane ICT. Wbudowany edytor, pozwalający na łatwą produkcję stron internetowych, jest "edytorem tekstu", z którego potrafi korzystać większość osób. Daje to możliwość skoncentrowania się na aspekcie edukacyjnym, a nie na technologii.
 • ułatwiony dostęp do materiałów naukowych
  Platforma jest zbudowana w sposób, który znany jest większości użytkowników programu Windows. Za pomocą "drzewa folderów" nieróżniącego się od tego spotykanego w Eksploratorze Windows, można łatwo "dodawać" materiały dydaktyczne, takie jak kursy elektroniczne, linki, pliki i inne obiekty, które będą dostępne dla uczestników. Publikowanie i rozprowadzanie własnych materiałów jest obecnie dla większości użytkowników dużo łatwiejsze.
 • dostępność wielu narzędzi dydaktycznych
  Technologia ta daje możliwości edukacyjne, które w inny sposób byłyby trudne do osiągnięcia. Prowadzący mogą obecnie korzystać z modułu "process-oriented writing", wprowadzać kursy strukturalne, wykorzystujące moduł do przekazywania prac, a oparte na uczeniu się poprzez rozwiązywanie zadań, oraz ułatwiać zdobywanie wiedzy przez zaadaptowane dydaktyczne grupy dyskusyjne.
 • większe możliwości urozmaicenia procesu dydaktycznego
  Obecnie przeprowadzane są badania dokumentujące zalety nauczania przy pomocy it's:learning. Jednak już teraz opinie użytkowników wskazują na to, iż platforma ta daje możliwość stosowania różnorodnych sposobów nauczania. Jest to motywujące zarówno dla uczestników, jak i dla kadry dydaktycznej.
 • lepsze możliwości śledzenia postępów uczestników kursu
  Dzięki możliwości monitoringu administracyjnego it's:learning pozwala prowadzącemu dotrzeć do uczestników, którzy nie nadążają za resztą grupy. Inne możliwości komunikacji niż te dostępne w nauczaniu konwencjonalnym pozwalają poświęcić więcej uwagi osobom, które tego potrzebują.
Korzyści dla uczestników:
 • łatwiejszy dostęp do materiałów naukowych,
 • możliwość współpracy niezależnie od miejsca i czasu,
 • zachęta do przemyśleń i samodzielnej pracy,
 • możliwość współpracy z innymi uczestnikami w zakresie pisania prac i projektów,
 • lepsze uporządkowanie i monitorowanie,
 • lepszy kontakt z prowadzącym.

5. MOCNE PUNKTY IT'S:LEARNING

5.1. Prosty i intuicyjny w użyciu interfejs
Przyjazny sposób użytkowania platformy edukacyjnej pozwalający na swobodne korzystanie wszystkim uczestnikom i prowadzącym jest decydującym czynnikiem jej udanego wprowadzenia w środowisko dydaktyczne. Nawet jeśli wydaje się, że sieciowe systemy edukacyjne mają prawie takie same funkcje, to ich użytkowanie pozwala odkryć najważniejsze różnice między nimi.

Prowadzący bądź autor może organizować swoje materiały w dowolny sposób, np. w zależności od tematu, czasu (tygodnia) bądź funkcji. W odróżnieniu do innych systemów, it's:learning nie ogranicza się tylko do funkcjonalnego podziału źródeł naukowych i innych treści.

Platforma musi nie tylko obsługiwać moduły dostarczone przez zewnętrznych dostawców, ale również umożliwiać prowadzącemu łatwe opracowanie własnych treści naukowych. Każdy prowadzący posiada dużą ilość stworzonych przez siebie materiałów, np. w programach MS Word czy PowerPoint, i musi mieć możliwość publikowania ich w systemie bez konieczności polegania na "ekspertach".

5.2. Dokumentacja użytkownika
Wraz z systemem it's:learning dostarczana jest pisemna dokumentacja dla prowadzących i administratorów. Dodatkowo wbudowana jest funkcja "help online", zawierająca instrukcje dla uczestników i prowadzących, które są na bieżąco aktualizowane.
Właściwe może okazać się przygotowanie broszur dla pracowników i uczestników z informacjami od zleceniodawcy (klienta) i firmy it:solutions, która może udostępnić w tym celu część swoich materiałów, bądź stworzyć broszury w całości.

5.3 Standaryzacja
Platforma obsługuje obowiązujące standardy e-learningu AICC/IMS/SCORM. System it's:learning stworzono z myślą o tym, aby był to system obejmujący wszystkie zadania, jakie ma spełniać obszar edukacyjny (posługiwanie się treściami, komunikacja, administracja). Platforma ta, obecnie dostępna w Norwegii i Wielkiej Brytani, spełnia specyficzne wymagania tych krajów, np. operuje obydwoma językami używanymi w Norwegii. Firma it:solutions jest obecnie na końcowym etapie prac nad ujednoliceniem rozwiązań dotyczących platform.

Odgrywamy wiodącą rolę na polu standaryzacji, co znajduje odzwierciedlenie w tym, że użytkownicy mogą uruchamiać ujednolicone kursy internetowe i pomoce naukowe na naszej platformie. Może to doprowadzić do wycofania z rynku kursów takich jak Internet training, Office i IT opracowanych przez Datapower, Boxer, Netgymnaset, eBok oraz innych, dostarczanych przez producentów z całego świata.

5.4. Rozbudowa systemu
W przeciwieństwie do rozwiązań opartych na językach skryptowych nasze rozwiązanie jest oparte na uniwersalnym języku kodowania C++. Daje to lepsze możliwości przetwarzania, szczególnie gdy wzrasta liczba pracujących jednocześnie użytkowników. Łącze do NIX o przepustowości 100 Mbits oraz zestaw serwerów wykonujących codziennie kopię zapasową systemu obsługuje obecnie 150 - 200 uczestników w całym kraju (rozwiązanie oparte na ASP).
  System it's:learning wykorzystuje technologię Microsoftu i dzięki temu ma prawie nieograniczone możliwości rozbudowy. Serwery sieciowe są połączone w klastery i zaopatrzone w system równoważenia obciążenia sieci, który jest w stanie pomieścić do 32 takich serwerów. Jeśli istnieje potrzeba zainstalowania jeszcze większej liczby serwerów należy zastosować rozwiązanie "Round Robin" lub podobne, które pozwoli podzielić ładunek informacji pomiędzy poszczególne klastry.

  Baza danych musi znajdować się na oddzielnym serwerze, który też musi posiadać możliwość rozbudowy. System Windows 2000 wspiera obsługę do 32 procesorów (w zależności od wersji serwera). Alternatywne rozwiązanie to jeden lub więcej serwerów zawierających bazę danych. Poszerzanie systemu nie zależy od liczby jego użytkowników, ale zależy od liczby osób korzystających z niego równocześnie.

5.5. Najważniejsze moduły i funkcje specjalne

5.5.1. Sieć edukacyjna
Nowostworzona sieć edukacyjna łączy naszych użytkowników przy założeniu, że będzie uruchamiana centralnie w serwerowni it:solutions w USIT/UiO (ASP). Dzięki temu możliwa jest współpraca uczestników kursów w całej Norwegii.

Możliwości, jakie stwarza sieć swoim użytkownikom, są następujące:
1. Komunikacja między różnymi organizacjami, firmami, szkołami, uczącymi się indywidualnie, hrabstwami i zarządami miast.
2. Prowadzący mogą rozpowszechniać swoje kursy i materiały edukacyjne na różnych poziomach. Mogą też współpracować z organizacjami w kraju i za granicą.
3. Uczestnicy kursów mogą publikować swoje prace na "wyższym szczeblu" (np. regionu zamiast uczelni) oraz zapraszać do współpracy innych uczestników z dowolnego miejsca w kraju.
4. Uczestnik może uzyskać dostęp do kursów oferowanych przez inne instytucje edukacyjne.
5. Również profesjonalni dystrybutorzy treści naukowych będą mogli tu prezentować swoje materiały edukacyjne. Zawartość tych baz danych stanie się łatwo dostępnym źródłem wiedzy dla prowadzących i uczestników. Obecnie dysponujemy już kilkoma odtwarzaczami tego rodzaju materiałów elektronicznych, które pomogą zainicjować takie usługi.
  Chcemy podkreślić, że dostęp do Sieci Edukacyjnej zależy obecnie od uruchomienia jej przez it:solutions.

5.5.2. Edytor zbioru znaków (równań) dla nauk matematyczno-przyrodniczych
System it's:learning posiada wbudowany znakomity edytor równań, który ułatwia ich generowanie w internecie. Jest to inna wersja programu znanego z MS Worda, obecnie zintegrowana z edytorem treści naukowych. Dzięki temu użytkownik może stosować specjalne symbole i tworzyć równania. Stają się one potem dokumentami sieciowymi, do których inni użytkownicy mają łatwy i szybki dostęp.
Pracownicy naszego działu rozwoju poświęcili wiele czasu, aby zapewnić użytkownikowi taką łatwość korzystania z programu. Obecnie nie znamy platformy o podobnej (WYSIWYG - What You See Is What You Get) funkcjonalności, jeśli chodzi o tworzenie i edytowanie równań.

5.5.3. ePlus
Ten nowy moduł w it's:learning powstał jako rezultat projektu badawczego realizowanego w ramach FUNN (Future of Neutral Networks), w którym uczestniczy it:solutions, a udziałowcami są The Media Centre w Bergen Regional College, wydawnictwo eBOK oraz the Norwegian Research Council - Rządowy Regionalny Fundusz Rozwojowy.

Projekt ePlus zawiera trzy składniki:
- Środowisko tworzenia, w którym można generować własne szkolenia, moduły kursowe i kursy.
Jest to narzędzie do produkowania treści, pomocy naukowych i stron domowych. Może być ono używane przez prowadzących, twórców kursów, autorów podręczników i producentów pomocy naukowych, jednak bardzo prosty interfejs pozwala również uczestnikom kursów tworzyć w internecie dobre, bogate w multimedia materiały.
- Biblioteka multimediów.
Dostęp do baz danych zawierających multimedia pozwala na łatwe użycie gotowych składników treści, takich jak dźwięki i obrazy. Wyprodukowany materiał może być w prosty sposób przeniesiony do it's:learning.
- CMS - system zarządzania treścią, który znacznie rozszerza możliwości it's:learning.
Jego ważną składową jest funkcja katalogowania tworzonych szkoleń, a zatem dająca możliwość powtórnego użycia modułów i szablonów oraz dzielenia się nimi.

Narzędzie do tworzenia składa się z dwu typów szablonów:
 • szablony graficzne:
  - wiele szablonów standardowych;
  - możliwość tworzenia własnych szablonów dla organizacji/kursu/wydziału;
  - szablony osobiste:
 • szablony strukturalne
  - szablony zawierające gotowe strony i struktury, pomagające uporządkować kurs (treść).

Elementy multimedialne mogą być pobierane zarówno z biblioteki it's:learning, jak i z własnych bibliotek połączonych z systemem. Istnieje też możliwość dostępu do dużych plików, takich jak zdjęcia, dźwięki, wideo, Flash /Shockwave, itp.

Po stworzeniu treści można ją traktować jako element niezależny bądź użyć powtórnie na wiele sposobów w większych strukturach. Treść może być w prosty sposób pobrana bezpośrednio do systemu, eksportowana w standardzie html (na CD, własną stronę w sieci) lub w formacie SCORM w celu używania na innych platformach LMS.

Zaoferujemy też dodatkowy moduł stwarzający dostawcom treści m.in. możliwość przechowywania ich materiałów w bazie danych z wymaganym zezwoleniem dostępu, w celu dalszej dystrybucji i sprzedaży (w ASP).


5.6. Integracja z katalogiem treści oraz bezpośrednie zarządzanie prawami dostępu i prostą dystrybucją elektronicznych pomocy naukowych / kursów

Opracowaliśmy katalog kursów, dzięki któremu licencjobiorcy mogą w prosty sposób rozpowszechniać swoje cyfrowe pomoce naukowe (kursy), a jednocześnie mają dostęp do szczegółowych raportów dotyczących wykorzystania tych materiałów, m.in. po to aby móc pobierać opłaty za możliwość ich użycia. Obecnie możliwy jest dostęp do ponad 1000 kursów.

Zarządzanie systemem i jego rozpowszechnianie rozwija się z uwzględnieniem międzynarodowych standardów. Użytkownik może łatwo "otwierać" nowe kursy dzięki hasłom przesyłanym przez dostawcę e-mailem lub systemem pocztowym w it's:learning.

Dzięki wprowadzeniu haseł proces ten zachodzi automatycznie, przez zintegrowane standardowe struktury kursu. Jak już wspomnieliśmy, mogą być one interaktywne, zawierać filmy wideo, symulacje itd.
Współpracując z dostawcami i klientami, możemy instalować lokalne bądź regionalne katalogi z "licencjami indywidualnymi" na bezpłatne używanie kursów.

Dzięki przedstawionym możliwościom rozprowadzamy kursy, za które właściciele licencji otrzymali opłatę, wśród tysięcy użytkowników indywidualnych, całych klas oraz w formie otwartych katalogów kursów dostępnych szerokim rzeszom użytkowników.

Chcemy podkreślić, że dostępność do tych usług jest obecnie zależna od aktywowania instalacji w it:solutions (ASP).

6. INNE MOŻLIWOŚCI

6.1 Dydaktyczne zastosowanie intranetu
W skład konfiguracji platformy edukacyjnej wchodzi wbudowana opcja uruchomienia intranetu na poziomie grupy, np. organizacji oddziału (wydziału) bądź niższym. Jest to struktura zasadniczo niezależna od zagadnień związanych z zagadnieniami "przedmiot, kurs, temat". Administrator udziela pozwolenia na tworzenie i publikowanie w intranecie na poziomie indywidualnym i grupowym.

Jeśli nasi klienci chcą wykorzystywać możliwości intranetu, otrzymują go dodatkowo w pakiecie usług. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że konieczne może okazać się dostosowanie obu systemów.

6.2. Konfiguracja usług informacyjnych
Jeśli istnieje taka potrzeba, portal jest instalowany wraz z usługami dotyczącymi przekazywania informacji oraz odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi. Przepływ publikowanych informacji może odbywać się w następujący sposób:
Najważniejsze informacje, np.:
od: 1) organizacji, 2) oddziału, 3) wydziału, itd.,
do: a) prowadzących, b) uczestników, c) obu grup.

Opcja ta może być przeniesiona (zsynchronizowana) z AD (Active Directory) lub z HR (systemem zarządzania zasobami ludzkimi).
Uczestnicy i prowadzący mogą też zamawiać (nieodpłatnie) nowe kategorie wiadomości. Należy określić, jakie kategorie zostaną stworzone i przyznać indywidualnym użytkownikom prawa do publikacji.

7. BEZPIECZEŃSTWO

Kiedy użytkownik korzysta z systemu, wszystkie czynności temu towarzyszące, np. zalogowanie się, przekazanie pracy, komunikowanie się z innymi uczestnikami i prowadzącymi, a także jego oceny i rejestr obecności są zapisywane i przechowywane. Do informacji tych ma dostęp tylko uczestnik, prowadzący i dystrybutor.

Wszystkie informacje są przechowywane na serwerach i dostępne tylko przez system. Niemożliwy jest dostęp do nich bez podania nazwy użytkownika i hasła. Zarówno użytkownik, jak i administrator mogą wykorzystywać te informacje jedynie podczas bieżących działań dydaktycznych oraz w celu zdobycia wiadomości na temat samego systemu. Informacje te nie mogą być nikomu udostępniane ani w celach komercyjnych, ani nieodpłatnie.

Informacje o użytkownikach są przechowywane na serwerach dystrybutora i usuwane na życzenie (tylko w przypadku rozwiązania ASP).

Korzystanie z nazwy użytkownika i hasła zapewnia bezpieczeństwo systemu. Dodatkowo stosuje się SSL (protokół bezpiecznej transmisji danych) do ochrony danych i treści ruchu pakietów (istnieje możliwość wyboru pomiędzy kluczem 40 lub 128 bitowym). System zabezpieczony jest również w ten sposób, że zalogowany użytkownik może korzystać tylko z tych danych, do których posiada indywidualne prawa dostępu. Istnieje też kontrola dostępu do różnych modułów kursowych i kursów. Wbudowana funkcja Help pozwala sprawdzić, jaki dostęp posiadają poszczególni użytkownicy, zależnie od roli, jaką odgrywają w systemie. Wszystkie dane, z wyjątkiem "My internet files", są chronione kontrolą dostępu. Zakładamy, że nasi klienci zaznajomią się sami z prawami dostępu, jakie im przysługują.

7.1. Rejestracja

 • Wszystkie błędy aplikacji są rejestrowane w oddzielnych plikach.
 • Działania użytkownika są rejestrowane w bazie danych, a plik dziennikowy w IIS (internetowym serwerze informacyjnym).
 • Standardowe raporty mogą być drukowane via it's:learning.
 • Określone raporty własne mogą być pobierane z bazy danych za pomocą narzędzia, takiego jak Crystal Reports (raporty z bazy danych) i Webtrends (raporty z plików dziennikowych IIS).

II. Usługi

1.1. Grafika i projekt funkcjonalny

 • Możemy zaprojektować interfejs zgodnie z wymaganiami klienta. Możliwe jest wprowadzenie dużych zmian w platformie, również dotyczących konfiguracji użytkowej.
  Zalecamy, aby w konfigurację startową włączyć jak najwięcej funkcji. W przypadku konieczności dostosowania systemu, zmian w interfejsie administratora w it's:learning można również dokonać później.

1.2. Integracja z systemami istniejącymi w organizacji
Firma it:solutions przeprowadza zarówno duże, jak i małe prace integracyjne. Najpoważniejsze wykonano w Stavenger Regional College, NTNU i the Norwegian School of Economics and Business Administration oraz w zarządzie hrabstwa Hordaland.

Doświadczenie zdobyte podczas wykonywania prac integracyjnych na różnych poziomach pozwala nam w trakcie rozmów z klientami znaleźć dobre rozwiązanie, a następnie oszacować czas potrzebny do jego wdrożenia.

1.3. Szkolenia
Norweska firma szkoleniowa Ajourit jest naszym autoryzowanym partnerem. Ma ona prawo przyznawać certyfikaty administratorom, którzy w zamian umożliwiają Ajourit dostęp do naszego telefonu wsparcia (telefonu informacyjnego, infolinii). Oferujemy też ujednolicone i opracowane zgodnie z potrzebami klienta kursy dla prowadzących i użytkowników.
Firma it:solutions oferuje certyfikowanym administratorom drugą telefoniczną linię wsparcia służącą rozwiązywaniu problemów związanych z oprogramowaniem (aplikacją, platformą). Klient jest odpowiedzialny za pierwszą linię wsparcia. Może być ona zorganizowana poprzez stworzenie własnego programu szkoleniowego lub we współpracy z naszym partnerem szkoleniowym.
Zalecamy aby przynajmniej jedna osoba z zespołu klienta uczęszczała zarówno na nasz kurs podstawowy, jak i na kurs dotyczący administrowania.

1.4. Wsparcie i obsługa klienta
Firma it:solutions oferuje telefon wsparcia użytkowany przez certyfikowanych administratorów.

Dysponując pełną obsługą, serwis wsparcia będzie odpowiadał tym, którzy ukończyli kursy uzyskując certyfikat it's:learning.

1.5. Rozwój użytkowości

Firma it:solutions jest liczącym się dostawcą technicznym w dziedzinie e-learning, dającym użytkownikom duże możliwości udziału w projektach łączonych.

Mamy dwa oddzielne wydziały pracujące nad rozwojem it's:learning. Nasz wydział rozwoju dostosowuje swoje działania do potrzeb i życzeń klientów i stale zajmuje wiodącą pozycję na rynku zarówno, jeśli chodzi o rozwój technologii, jak i nauczania. Natomiast dział obsługi klienta pracuje również nad modułami do it's:learning wykonywanymi na zamówienie. Nasi klienci mogą być pewni, że szukamy rozwiązań funkcjonalnych i przyjaznych dla użytkownika. Wierzymy, że it:solutions odnosi sukces, gdy klient odnosi sukces. Utrzymujemy bliskie kontakty z użytkownikami nawet, gdy aplikacja została już uruchomiona.

Prośby dotyczące ulepszeń lub nowych możliwości użytkowania są wprowadzane na dwa sposoby:
 • Z kilkoma klientami współpracujemy nad projektami indywidualnymi. Razem wypracowujemy listę potrzeb i uzgadniamy ustalenia czasowe i limity kosztów.
 • Stale otrzymujemy prośby od naszych użytkowników. Jeśli nadchodzą one z kilku źródeł i budzą ogólne zainteresowanie, stają się częścią naszego planu rozwoju.

W przyszłości będziemy też w stanie budować zintegrowane rozwiązania edukacyjne. Posiadamy wiedzę konieczną do wprowadzania dalszej integracji LMS z innymi systemami administracyjnymi, serwisami bibliotecznymi, rejestrowaniem kursów, płatnościami i rozwiązaniami dotyczącymi zakupów, usługami SMS, komputerami kieszonkowymi, itp.

To w połączeniu z kompetencją w odniesieniu do wprowadzanych standardów w dziedzinie nauczania elektronicznego, czyni z nas dobrego partnera w interesach.

Dla tych naszych klientów, którzy wybiorą ASP, system it's:learning będzie stale ulepszany i rozwijany (uaktualnienia będą wprowadzane jak tylko nowa funkcja zostanie całkowicie sprawdzona w naszym środowisku testowym i w miarę możliwości poddana eksploatacji próbnej u testowego klienta). O zmianach tych zawsze powiadamiamy administratora, a następnie uruchamiamy kontakty techniczne dokumentujące wprowadzone innowacje. Klientom, którzy wybrali instalację lokalną zawsze dostarczamy dodatkową dokumentację z półrocznymi uaktualnieniami aplikacji.

III. Technologia i platforma

1. WPROWADZENIE

Firma it:solutions dostarcza jako podstawę ASP, stronę która nie wymaga żadnych lokalnych instalacji, ani na serwerze ani u klienta. Ma to wiele zalet a najważniejsza z nich polega na tym, że klient może stale brać udział w rozwoju it's:learning.

Ci, którzy wybrali lokalną instalację it's:learning muszą przejąć odpowiedzialność za uruchomienie platformy i będą otrzymywać uaktualnienia tylko raz na pół roku.

Stronę technologiczną w rozwiązaniu ASP zapewnia it:solutions na podstawie umowy serwisowej.

Jeśli klient chce sam uruchomić rozwiązanie, koszt będzie zależał od 3 czynników:
 • serwerów,
 • oprogramoania (system operacyjny, baza danych, komponenty zewnętrznych dostawców),
 • użytkowników korzystających jednocześnie z systemu.


Konfiguracja serwera, z wyjątkiem przestrzeni pamięci, zależy wyłącznie od liczby użytkowników korzystających z systemu w tym samym czasie.

Bazując na technologii Microsoftu, it's:learning ma prawie nieograniczone możliwości rozbudowy.

Serwery sieciowe są połączone w klastery i zaopatrzone w system równoważenia obciążenia sieci, który jest w stanie pomieścić do 32 takich serwerów. Jeśli istnieje potrzeba zainstalowania jeszcze większej liczby serwerów należy zastosować rozwiązanie "Round Robin" lub podobne, które pozwoli podzielić ładunek informacji pomiędzy poszczególne klastry.

Baza danych musi znajdować się na oddzielnym serwerze, który też musi posiadać możliwość rozbudowy. System Windows 2000 wspiera obsługę do 32 procesorów (w zależności od wersji serwera). Alternatywne rozwiązanie to jeden lub więcej serwerów zawierających bazę danych.

Przykład: (oparty na standardowych komputerach z procesorami Pentium III)

500 użytkowników korzystających jednocześnie z systemu 3 maszyny (2 serwery sieciowe, 1 baza danych) z podwójnym CPU 1,4 MHz, 2 GB RAM.

Ta konfiguracja wspiera do 900 jednoczesnych użytkowników. Zalecamy posiadanie oddzielnego serwera plików. Maszyny z lepszymi procesorami (o większej prędkości, lub np. Xeon) pozwolą na stworzenie własnej konfiguracji, z mniejszym zapotrzebowaniem w zakresie liczby procesorów i komputerów. Można też zaopatrzyć system w kilka dostawek, które zrównoważą obciążenie bazy danych, co pozwoli wykorzystywać tańsze maszyny z dwoma procesorami.

2. SYSTEM OPERACYJNY

2.1. Serwer
Firma it:solutions uruchamia it's:learning dla klienta. System it's:learning działa na potężnych komputerach IBM/Dell z Windows 2000 Advanced Server, z Network Load Balancing. Komputery są rozbudowywane zgodnie zapotrzebowaniem. Dają one dostęp do najświeższej wersji it's:learning w dowolnym czasie. Informacje mogące mieć znaczenie w przypadku możliwego opóźnienia, zakłóceń oraz dotyczące konserwacji oraz innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na użytkowników (obsługę), są odnotowane w oddzielnej liście e-mail.

2.2. Klient
Nie ma żadnych założeń, jeśli chodzi o system operacyjny jaki posiada klient, ale zaleca się aby system ten został zainstalowany wraz z najświeższym pakietem uaktualnień oferowanym przez producenta.

3. OPROGRAMOWANIE I USTAWIENIA

3.1. Serwer

Dodatkowo oprócz podstawowej instalacji systemu operacyjnego i IIS, muszą być zainstalowane następujące elementy (mogą one zostać dostarczone przez it:solutions):
 • myODBC (wszystkie serwery sieciowe);
 • Java (TM) 2 Runtime Environment (wszystkie serwery sieciowe);
 • komponenty pochodzące od zewnętrznych dostawców:
  - ActiveFile 2.3 (wszystkie serwery sieciowe),
  - AppletFile 2.5 (wszystkie serwery sieciowe),
  - powerTCPMail Tool (wszystkie serwery sieciowe),
  - IRC server, najlepiej IRCPlus (jeden serwer),
 • Windows Media Server (wszystkie serwery sieciowe);
 • ActiveSMS- Telenor Link (jeden serwer);
 • mySQL (win32); (serwery baz danych).

3.2. Klient
System it's:learning wymaga od klienta tylko przeglądarki internetowej. W celu wykorzystania wszystkich funkcji tego systemu i należytego przygotowania do korzystania z kursów, podczas instalacji (konfiguracji) systemu powinno się wziąć pod uwagę kilka czynników technicznych:

 • wyszukiwarka - zalecany jest Microsoft Explorer 5 (lub nowszy), Netscape 4.7, Netscape 6.2, Opera 6.0,
 • rozdzielczość ekranu: minimalna 600x800, zalecana 1024x768.
Istnieje możliwość używania kilku dodatkowych funkcji (m.in. korzystanie z treści cyfrowych), jeśli obecne są następujące czynniki:
 • it's:learning zawiera składnik active-x, który daje użytkownikowi więcej opcji korzystania z edytorów. Składnik ten działa tylko pod systemem operacyjnym Windows;
 • czat wymaga by port 8002 lub 6667 były otwarte;
 • Java - aby korzystać z funkcji specjalnych it's:learning, takich jak czat, edytor równań, narzędzia do ładowania plików oraz otrzymywania raportów zgodnych ze SCORM konieczne jest zainstalowanie Javy w komputerach użytkowników (Java 2 plugin version 1.4.0);
 • odtwarzacze: treści od różnych dostawców zwykle wymagają różnych odtwarzaczy. Do najczęściej używanych należą Flash, Shockwave, Authorware, RBX i MSMediaplayer;
 • Jeśli używany jest Word 2000, wersja Office 2000 bez zainstalowanego pierwszego pakietu uaktualnień (service pack 1) zawiera błędy. Zalecamy uaktualnienie przy użyciu pakietu uaktualnień lub nowszej wersji programu aby uniknąć problemów.

IV. Baza kursów

"Cyfrowe pomoce naukowe" - ogromne portfolio kursów od najbardziej znanych dostawców.
Firma it:solutions posiada obecnie ogromną bibliotekę "cyfrowych pomocy naukowych" od różnych dostawców. Źródła i treści naukowe są składową kompletnego pakietu dla studentów. Każdy z nabywców systemu powinien rozważyć utworzenie biblioteki zasobów, będącej kombinacją materiałów oferowanych przez różnych dostawców. Licencje są oferowane na przystępnych warunkach.
Nasza baza danych zawiera obecnnie wiele rodzajów kursów i szkoleń.

INFORMACJE O AUTORZE

STEINAR HESTHAMMER
Autor jest kierownikiem projektu mającego na celu wprowadzenie systemu e-learning w Norwegian School of Economics and Business Administration. Zespół osób zaangażowanych w projekt w ciągu blisko trzech lat pracy włożył niemały wysiłek w ocenę różnych, stosowanych w tym sposobie nauczania, dobrze znanych na świecie systemów, takich jak Blackboard i WebCT. Autor jest głównym kierownikiem w Biurze Spraw Akademickich i Studenckich uczelni. Ukończył studia w 1991 r. z tytułem magistra ekonomii.