AAA

Centrum Naukowe University of St.Gallen

Oliver Bendel

Centrum Naukowe University of St.Gallen

Centrum Naukowe, kierowane przez prof. Andreę Back (University of St. Gallen), stanowi sektor badawczy pracujący nad zagadnieniami związanymi z e-learningiem, a w szczególności e-learningiem korporacyjnym. Założone w 1977 r., jest obecnie jedną z przodujących jednostek badawczych i konsultingowych w dziedzinie e-edukacji w obszarze niemieckojęzycznym.
Główne pola działalności Centrum Naukowego USG to:
(1) szerzenie wiedzy,
(2) publikacje,
(3) projekty.

Wiele materiałów związanych z działalnością Centrum Naukowego USG można znaleźć na stronie www.learningcenter.unisg.ch.

Szerzenie wiedzy

Newsletter E-learning (ISSN 1660-5039), który powstał w marcu 2001 r., jest obecnie jednym z najbogatszych źródeł informacji na temat e-edukacji w Europie. Publikowany jest online 10 razy w roku, a bezpłatny dostęp do niego ma blisko 2200 bezpośrednich subskrybentów. Zamówienia na subskrypcję można składać na stronie www.learningcenter.unisg.ch.

Dwa razy w roku odbywa się wykład z cyklu "Seminare des Learning Center der Universität St. Gallen". Praktycy i naukowcy prezentują wówczas aktualne prace z zakresu e-learningu i nauczania mieszanego, co pozwala śledzić bieżące i przyszłe postępy w tych dziedzinach. Uczestnicy związani są zarówno z sektorem korporacyjnym, jak i rządowym. Informacje na temat odbytych i przyszłych seminariów można odnaleźć na stronie www.learningcenter.unisg.ch/seminare.htm.

Publikacje

W październiku 2001 r. prof. Andrea Back, dr Oliver Bendel oraz dr Daniel Stoller Schai opublikowali książkę E-learning im Unternehmen: Grundlagen- Strategien- Methoden- Technologien, która szybko stała się bestsellerem w dziedzinie wydawnictw na temat e-learningu. W jej pierwszej części przedstawiono model e-learning, zawierający opis technologii, systemów, procesów i metod oraz strategii i zmian w zarządzaniu. W dalszej części pracy można znaleźć rozważania dotyczące ważnych zagadnień e-learningu korporacyjnego w odniesieniu do prezentowanego modelu. Dodatkowe informacje na temat książki można znaleźć na stronie www.learningcenter.unisg.ch/buch.htm.

Centrum Naukowe USG oraz Learntec, największy europejski organizator targów i konferencji na temat e-learningu, opublikowały latem 2002 r. podręczny słownik terminologii dotyczący tej metody. Jego specjalna edycja zawiera zbiór ponad 100 nowych haseł. Słownik zilustrowany przez Ulricha Magin, rysownika Perry-Rhodan, ma pomagać odwiedzającym targi i konferencje odnaleźć się w zagadnieniach związanych z e-learningiem. Rezerwacji można dokonywać na stronie naszego partnera www.learntec.de.

W 2001 r. rozpoczęto publikacje serii dzienników ISSN Arbeitsberichte des Learning Center der Universität St. Gallen (ISSN 1424-8557), zawierających raporty pochodzące głównie z projektów korporacyjnych. Zamówić je można na stronie www.learningcenter.unisg.ch.

Centrum Naukowe stale angażuje się w wydawnictwa o dużym znaczeniu. Projekty takie jak "avatar" i "e-learning" przedstawione zostały w książce Lexikon der Wirtschaftsinformatik pod redakcją prof. Petera Martensa (Springer Verlag). Mieliśmy też udział w wydaniu E-Learning und E-Kooperation, pracy zbiorowej autorów tworzących grupę E-Writing (Luchterhand), oraz książki Handbuch E-Learning, której autorami są Andreas Hohenstein i dr Karl Wilbers (Deutscher Wirtschaftsdienst). Obie pozycje pojawiły się na przełomie 2001 i 2002 roku. Ponadto prof. Andrea Back i dr Oliver Bendel napisali artykuł na temat portali uczących i wiedzowych, który znalazł się w książce Corporate University: Wie unternehmen ihre Mitarbeiter mit E-learning erfolgreich weiterbilden autorstwa prof. Petera Glotza i dr Sabine Seufert. Informacje dotyczące tej książki są także dostępne na stronie placówki The Institute of Media and Communications Management www.mcm.unsig.ch.

Projekty korporacyjne

Projektami korporacyjnymi oraz tymi, które dotyczą sektora rządowego kieruje dr Oliver Bendel we współpracy z Corporate E-Learning. Poniżej przedstawione są szczegóły dotyczące wybranych projektów.

W 2001 r. na zlecenie the Credit Suisse Financial Services zostały przeprowadzone badania nad potencjałem dydaktycznym i kosztami zastosowania systemowego platform uczących. Doświadczenia te ukazały możliwości wykorzystania tego typu platform przez różne międzynarodowe korporacje, takie jak DaimlerChrysler AG, Deutsche Lufthansa AG czy Allianz AG.

W 2001 r., we współpracy z Viviance AG New Education, został stworzony system szkoleń na temat zarządzania dla Swissair Group. Centralny składnik systemu to model kompetencji, który wprowadza podział na różne profile prac w Swissair według umiejętności mających znaczenie dla efektów wykonywanej pracy. Podstawowym celem systemu jest umożliwienie każdemu pracownikowi przejścia indywidualnego programu szkoleń, w zależności od jego umiejętności i potrzeb. Powinno to zapewnić lepsze i efektywniejsze wykorzystanie pracy wydziału szkoleń.
Na przełomie 2001/02 r. na zlecenie Viviance AG New Education przeprowadzono badania na temat "Potenziäle Pädagogischer Agenten". Opisują one zarówno cechy, funkcje i zastosowania pomocy dydaktycznych, jak również potencjalne dziedziny ich wykorzystania w e-learningu korporacyjnym. Badania mają charakter innowacyjny i są punktem wyjścia do dalszych naukowych i praktycznych doświadczeń z użyciem tych pomocy.

W okresie od 1 lipca do 30 listopada 2002 r. przeprowadzono projekt badawczy w Academy of the Police Baden-Württemberg w Niemczech. Jego celem było przedstawienie wstępnego szkolenia zawodowego z użyciem metody nauczania mieszanego. Pracownicy naukowi zaprezentowali ponad stustronicowy opis wyników badań, zawierający szczegółowe zestawienie kosztów wstępnych i możliwości wprowadzenia metody nauczania mieszanego.

Od 2003 r. zostanie wprowadzona dodatkowo nowa forma współdziałania korporacyjnego (Learning Alliances), która znajduje zastosowanie w dziedzinach takich, jak współpraca przez internet (e-collaboration), nauczanie mieszane oraz e-learning. Podczas czterech spotkań warsztatowych w ciągu roku będzie miała miejsce intensywna wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy wszystkimi zespołami. Ma ona doprowadzić do osiągnięcia określonego wcześniej wspólnego celu.

Prognozy

Dzięki głębokiej wiedzy i szerokiemu doświadczeniu w dziedzinie e-learningu, Centrum Naukowe USG ma mocną pozycję na arenie europejskich badań i konsultingu. Planowane jest również przeprowadzenie badań w zakresie zarządzania wiedzą, e-governmentu oraz wprowadzania usług konsultingowych w obu tych dziedzinach. Wyniki badań zostaną opublikowane w przyszłości.

INFORMACJE O AUTORZE

OLIVER BENDEL
studiował literaturę niemiecką i filozofię. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie informatyki. Otrzymał tytuł doktora ekonomii na Univeristy of St.Gallen w Szwajcarii. Od kilku lat jest dyrektorem projektu w Centrum Naukowym (Institute of Information Management, University of St. Gallen). Zajmuje się ono zagadnieniami związanymi z e-learningiem, ze szczególnym uwzględnieniem e-learningu grupowego. Dr Oliver Bender jest, wraz z prof. Andreą Back, wydawcą "Newsletter E-Learning". Odpowiada on również za seminaria dotyczące e-learningu prowadzone w Centrum Naukowym. W 2001 r. opublikował książkę "E- Learning im Unternehmen: Grundlagen - Strategien - Methoden - Technologien" przygotowaną we współpracy z prof. Andreą Back i dr. Danielem Stoller-Schai. Stała się ona bestsellerem w niemieckojęzycznej społeczności osób związanych z e-learningiem.

Learning Center
University of St. Gallen
Müller-Friedberg-Strasse 8
CH-9000 St. Gallen, Szwajcaria

tel.+41 (0)71 224 3358
fax +41 (0)71 224 2716
e-mail: oliver.bendel@unisg.ch
URL: http://www.learningcenter.unisg.ch