Oferta specjalna dla doktorantów

Wzorem poprzedniego roku ogłaszamy ofertę promocyjną dla doktorantów. W czterech kolejnych numerach „e-mentora” (nr 3 i 5 po polsku oraz nr 2 i 4 po angielsku) rezerwujemy część miejsc dla artykułów opracowanych przez doktorantów. Oferta adresowana jest zarówno do doktorantów z Polski, jak i z zagranicy. 

 

Promocja trwa od 1 stycznia do 1 września 2023 roku.  Aby z niej skorzystać, należy:

  1. Przygotować artykuł naukowy zgodny z wytycznymi dla autorów: DLA AUTORÓW;
  2. Przesłać artykuł, korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www „e-mentora” – adres j.w.;
  3. Wypełniając formularz, podać afiliację będącą potwierdzeniem statusu doktoranta, a w polu Uwagi wpisać nazwisko promotora.

 

Zakwalifikowanie artykułu do wydania angielskojęzycznego jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnia on warunki określone w wytycznych dla autorów, tzn. gdy tematyka opracowania obejmuje zagadnienia interesujące również z perspektywy odbiorcy zagranicznego.

 

 

Procedura wydawnicza

Aby było możliwe zakwalifikowanie artykułu do jednego z wydań objętych ofertą specjalną, musi on przejść standardową procedurę redakcyjną oraz uzyskać dwie pozytywne recenzje. Opracowania przygotowane przez doktorantów będą miały pierwszeństwo przed tekstami innych autorów. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dla autorów. Jedną z dobrych praktyk publikacyjnych, która skraca procedurę redakcyjną, jest staranne przestrzeganie wytycznych określonych przez redakcję czasopisma. 

Po weryfikacji formalnej (zgodność artykułu z profilem czasopisma, uwzględnienie wymagań redakcyjnych opisanych we wskazówkach dla autorów, uprawnienia do skorzystania z oferty specjalnej) autor otrzyma od nas informację na temat stopnia spełnienia wymienionych kryteriów i dopuszczeniu (lub nie) do oceny merytorycznej. Natomiast na etapie oceny merytorycznej zapewniamy możliwość uzyskania szczegółowych wskazówek, które pomogą w dopracowaniu artykułu tak, aby w jak największym zakresie spełniał on międzynarodowe standardy publikacyjne. Na tym etapie nie będzie już możliwe wycofanie zgłoszonego tekstu.

Publikowanie w „e-mentorze” jest bezpłatne. Artykuły do wydania angielskojęzycznego muszą być opracowane w języku angielskim. Za publikację artykułu w „e-mentorze” autor otrzymuje 40 punktów. Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazie ESCI WoS, Index Copernicus i EBSCO.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@e-mentor.edu.pl. Językiem komunikacji jest polski i angielski.

 

okladka big pobierz pdf

Data wydania: maj 2024
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.