Redakcja i Rada Programowa

Zespół redakcyjny 

Za przygotowanie kolejnych numerów czasopisma odpowiada zespół w składzie:

 • redaktor naczelny - dr Marcin Dąbrowski 
 • redaktor prowadzący - dr Małgorzata Marchewka
 • sekretarz redakcji i redakcja językowa - Katarzyna Majewska
 • redaktor statystyczny - dr Irena Kasperowicz-Ruka 
 • strona internetowa - Piotr Gęca, Krzysztof Kalamus, Łukasz Tulik

Rada Programowa

Rada Programowa czasopisma naukowego „e-mentor" czuwa nad kierunkiem rozwoju czasopisma oraz uczestniczy w jego tworzeniu, m.in. poprzez udział w procesie pozyskiwania i recenzowania artykułów.

 • Maria Aluchna - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Piotr Bołtuć - University of Illinois Springfield, USA
 • Ilona Buchem - Beuth University of Applied Sciences, Niemcy
 • Wojciech Dyduch - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
 • Charles Dziuban - University of Central Florida, USA
 • Luciano Floridi - University of Oxford, UK
 • Andrzej J. Gapinski - Penn State University, USA
 • Andrzej Kononowicz - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Polska
 • Jan Kruszewski - Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 • Frank McCluskey - American Public University System (emeritus), USA
 • Don Olcott, Jr. - University of South Africa, RPA i Oldenburg University, Niemcy
 • Marcin Piekarczyk - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska
 • Sandeep Raha - McMaster University, Canada
 • Marek Rocki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Waldemar Rogowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Maria Romanowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Piotr Wachowiak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

 Recenzenci

Do recenzowania artykułów zapraszani są każdorazowo eksperci z dziedziny, która odpowiada tematyce artykułu. Raz w roku publikujemy aktualną listę osób współpracujących z redakcją przy ocenianiu zgłaszanych opracowań. Grono recenzentów zawsze liczy kilkudziesięciu pracowników naukowych z uczelni polskich i zagranicznych.

okladka big pobierz pdf

Data wydania: maj 2024
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.