AAA

Key competencies in the labour market from the perspective of higher education students

Agata Matuszewska-Kubicz

Abstract

The subject of key competencies in the labour market has been discussed in many publications and reports in recent years, presenting the point of view of researchers and employers on the issue. However, the perspective of future employees also seems to be worth discussing; hence this research covers university students currently entering the labour market. Ten competencies identified as key in the labour market are examined: problem-solving, creativity and innovation, analytical and critical thinking, active learning and teaching, interdisciplinarity, emotional intelligence, social intelligence, intercultural competencies, virtual cooperation, digital competency. The study aimed to determine the respondents' opinions and beliefs about selected key competencies on the labour market, their willingness to develop them, and their declared level of these competencies. The survey was carried out using the quantitative method, using the CAWI technique, on a sample of 352 respondents - students of the University of Lodz. The results indicate that the students mostly share the view that the competencies indicated as being key will be expected by employers in the labour market in the next five years. Moreover, for most of the competencies being studied, they assess their current level to be high and see the need to develop them for professional purposes. Discrepancies are also indicated between the students' self-assessment of their competencies and their employers' assessment.

Keywords: labour market, key competencies, students' competencies, competency level, expectations of employers

References

 • Azmi, A. N., Kamin, Y., Noordin, M. K., & Nasir, A. N. M. (2018a). Towards industrial revolution 4.0: Employers' expectations on fresh engineering graduates. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7(4), 267-272.
 • Azmi, I. A. G., Hashim, R. C., & Yusoff, Y. M. (2018b). The employability skills of Malaysian University students. International Journal of Modern Trends in Social Sciences, 1(3), 1-14.
 • Bartczak, M., & Szymankowska, A. (2020). Self-assessment of the usefulness for work of young people from Generation Z and their opinion on the expectations of employers. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(136), 107-129.
 • Bayrakçi, M., & Dindar, H. (2015). Factors effecting students' lifelong learning in higher education. International Journal on Lifelong Education and Leadership, 1(1), 11-20.
 • Beck, S. (2003). Skill and competence management as a base of an Integrated Personnel Development (IPD) - A Pilot Project in the Putzmeister. Journal of Universal Computer Science, 9(12), 1381-1387.
 • Buks, I. (2017). II Forum Edukacji Dorosłych - relacja. e-mentor, 4(71), 50-52. https://doi.org/10.15219/em71.1311
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed). Academic Press. https://doi.org/10.4324/9780203771587
 • Commission of the European Communities. (2000, October 30). A memorandum on lifelong learning. https://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf
 • Coşkun, Y. D., & Demirel, M. (2010). Lifelong learning tendency scale: the study of validity and reliability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 2343-2350. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.461
 • Czarnik, S., Górniak, J., Jelonek, M., & Kasparek, K. (2020). Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat. Bilans Kapitału Ludzkiego 2019. PARP. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/01-BKL---Raport-z-badania-ludnosci_ostateczny.pdf
 • Davies, A., Fidler, D., & Gorbis, M. (2011). Future Work Skills 2020. Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute.
 • DeLab UW, & Gumtree. (2017). Raport Gumtree: Aktywni+ Przyszłość rynku pracy. https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/DELabUW_raport_Aktywni.pdf
 • Dorożyński, T., Świerkocki, J., & Urbaniak, W. (2016). Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych. Wyniki badania bezpośredniego. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 19(2), 93-109. https://doi.org/10.1515/cer-2016-0015
 • Dryl, W., & Dryl, T. (2016). Kompetencje absolwentów uczelni wyższych z perspektywy ich przydatności na współczesnym rynku pracy. Zarządzanie i Finanse, 14(2), 33-48. http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_3.pdf
 • Dymek-Maciejewska, M. (2018). Idealny pracownik? Kompetencje pozaformalne - oczekiwania i rzeczywistość. Journal of Modern Science, 2(37), 11-21.
 • Dyrla-Mularczyk, K., Pluciński, M. A., & Borowiec, A. (2018). Kompetencje miękkie absolwentów uczelni wyższych - perspektywa pracodawców sektora MŚP. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8(3), 213-226.
 • Fidler, D. (2016). Future skills. Update and literature review. Institute for the Future.
 • Gawrycka, M., Kujawska, J., & Tomczak, M. T. (2021). Self-assessment of competencies of students and graduates participating in didactic projects - Case study. International Review of Economics Education, 36, 100204. https://doi.org/10.1016/j.iree.2020.100204
 • Gedye, S., & Beaumont, E. (2018). "The ability to get a job": student understandings and definitions of employability. Education + Training, 60(5), 406-420. https://doi.org/10.1108/ET-10-2017-0159
 • Górniak, J., Strzebońska, A., & Worek, B. (2020). Rozwój kompetencji. Uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy. PARP. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/3-BKL-Uczenie-sie-doroslych-OK_201027.pdf
 • Grez De, L., Valcke, M., & Roozen, I. (2012). How effective are self- and peer assessment of oral presentation skills compared with teachers' assessments? Active Learning in Higher Education, 13(2), 129-142. https://doi.org/10.1177/1469787412441284
 • Griffin, M., & Coelhoso, P. (2019). Business students' perspectives on employability skills post internship experience: Lessons from the UAE. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 9(1), 60-75. https://doi.org/10.1108/HESWBL-12-2017-0102
 • Gruzdev, M., Kuznetsova, I., Tarkhanova, I., & Kazakova, E. (2018). University graduates' soft skills: the employers' opinion. European Journal of Contemporary Education, 7(4), 690-698.
 • Guàrdia, L., Mancini, F., Jacobetty, P., & Maina, M. (2021). Graduates' employability skills in East Africa. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 12(2), 169-184. https://doi.org/10.21153/jtlge2021vol12no2art988
 • Infuture Institute. (2019). Pracownik przyszłości. https://infuture.institute/raporty/pracownik-przyszlosci/
 • International Labour Organization. (2014, September). Skills mismatch in Europe. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_315623.pdf
 • Janowska, A., & Skrzek-Lubasińska, M. (2019). Kompetencje przyszłości w warunkach ekspansji gospodarki 4.0. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 379, 57-71.
 • Jasińska, M., & Podgórska, K. (2015). Między oczekiwaniami a rzeczywistością. Umiejętności miękkie u osób wchodzących na rynek pracy. e-mentor, 5(62), 16-20. https://doi.org/10.15219/em62.1213
 • Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. (2018). How to measure students' innovation competences in higher education: Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments. Studies in Educational Evaluation, 58, 30-36. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2018.05.007
 • Kinash, S., Crane, L., Judd, M. M., & Knight, C. (2016). Discrepant stakeholder perspectives on graduate employability strategies. Higher Education Research & Development, 35(5), 951-967. https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1139555
 • Kocór, M., Górniak, J., Prokopowicz, P., & Szczucka, A. (2020). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach: obraz tuż przed pandemią. PARP, Uniwersytet Jagielloński.
 • Kudzia, M. (2017). Opinie pracodawców z województwa opolskiego na temat przygotowania absolwentów szkół wyższych do pełnienia obowiązków zawodowych. Społeczeństwo i Ekonomia, 1(7), 22-32.
 • Kuit, T., & Fildes, K. (2014). Changing curriculum design to engage students to develop lifelong learning skills in biology. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 22(2), 19-34.
 • Kurantowicz, E., Nizińska, A., Padilla-Carmona, T., & González-Monteagudo, J. (2017). Uniwersytet i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii. Konfrontacje, oczekiwania, perspektywy. Studia Edukacyjne, 44, 23-43.
 • Lew, M. D. N., Alwis, W. A. M., & Schmidt, H. G. (2010). Accuracy of students' self-assessment and their beliefs about its utility. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(2), 135-156. https://doi.org/10.1080/02602930802687737
 • Lisá, E., Hennelová, K., & Newman, D. (2019). Comparison between employers' and students' expectations in respect of employability skills of university graduates. International Journal of Work-Integrated Learning, 20(1), 71-82.
 • Low, M., Botes, V., Dela Rue, D., & Allen, J. (2016). Accounting employers' expectations - the ideal accounting graduates. e-Journal of Business Education and Scholarship of Teaching, 10(1), 36-57.
 • Malik, G., & Venkatraman, A. (2017). "The great divide": skill gap between the employer's expectations and skills possessed by employees, Industrial and Commercial Training, 49(4), 175-182. https://doi.org/10.1108/ICT-11-2016-0071
 • Marszałek, A. (2011). Doskonalenie kluczowych kompetencji jako wymóg współczesnego rynku pracy. e-mentor, 3(40), 67-73. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/841
 • McKinsey & Company. (2018). Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce. https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/ramie-w-ramie-z-robotem
 • Mort, J. R., & Hansen, D. J. (2010). First-year pharmacy students' self-assessment of communication skills and the impact of video review. American Journal of Pharmaceutical Education, 74(5), 78. https://doi.org/10.5688/aj740578
 • OECD. (2012). Better skills, better jobs, better lives: A strategic approach to skills policies. https://doi.org/10.1787/9789264177338-en
 • Pamuła, A. (2018). Kariera i kompetencje informatyczne w sektorze usług biznesowych na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 52(2), 141-151. https://doi.org/10.17951/h.2018.52.2.141-151
 • Pater, R. (2019). Zapotrzebowanie na umiejętności na rynku pracy i w przestrzeni życia społecznego w Polsce. Edukacja, 149(2), 85-100. http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/PDF/02_2019/8.%20Robert%20Pater%20-%20Zapotrzebowanie%20na%20umiejetnosci.pdf
 • Piasecka-Robak, A. (2016). Kompetencje vs. zawód - wybór między tradycją a zmianą? O ocenie kwalifikacji nabytych drogą nieformalną i pozaformalną. In V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny (Eds.), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery (pp. 133-152). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Polańska, K. (2019). Wpływ nowych przestrzeni rozwoju gospodarki oraz oczekiwań pracodawców na kształcenie ekonomistów na przykładzie SGH. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 54, 143-153. http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z54_11.pdf
 • Popczyk, W. (2018). Kompetencje i motywacje studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Horyzonty Wychowania, 17(42), 219-228.
 • Przytuła, S. (2018). Kompetencje pracowników wobec wyzwań globalnego rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 512, 194-205.
 • Rakowska, A., & Sitko-Lutek, A. (2016). Kluczowe kompetencje pracowników przyszłości w opinii ekspertów międzynarodowych - wyniki badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 429, 173-185.
 • Ratminingsih, N. M., Marhaeni, A., & Vigayanti, L. P. D. (2018). Self-assessment: The effect on students' independence and writing competence. International Journal of Instruction, 11(3), 277-290. https://doi.org/10.12973/iji.2018.11320a
 • Ricchiardi, P., & Emanuel, F. (2018). Soft skill assessment in higher education. Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal), 18, 21-53.
 • Rios, J. A., Ling, G., Pugh, R., Becker, D., & Bacall, A. (2020). Identifying critical 21st-Century skills for workplace success: A content analysis of job advertisements. Educational Researcher, 49(2), 80-89. https://doi.org/10.3102/0013189X19890600
 • Roszyk-Kowalska, G., & Kraśniak, J. (2020). Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej przedsiębiorstw sektora Hi-Tech. Diagnoza luki umiejętności. Przegląd Organizacji, 4, 38-44. https://doi.org/10.33141/po.2020.04.05
 • Różański, A. (2018). Kompetencje społeczne menedżerów - oczekiwania pracodawców w Polsce i USA w świetle opublikowanych ofert pracy. Edukacja - Technika - Informatyka, 3(25), 139-145. https://doi.org/10.15584/eti.2018.3.19
 • Scott, F. J., Connell, P., Thomson, L. A., & Willison, D. (2017). Empowering students by enhancing their employability skills. Journal of Further and Higher Education, 43(5), 692-707. https://doi.org/10.1080/0309877X.2017.1394989
 • Seifert, T., & Feliks, O. (2019). Online self-assessment and peer-assessment as a tool to enhance student-teachers' assessment skills. Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(2), 169-185. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1487023
 • Sharma, R., Jain, A., Gupta, N., Garg, S., Batta, M., & Dhir, S. K. (2016). Impact of self-assessment by students on their learning, International Journal of Applied & Basic Medical Research, 6(3), 226-229. https://doi.org/10.4103/2229-516X.186961
 • Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wolters Kluwer.
 • Sopegina, V. T., Chapaev, N. K., & Simonova, M. V. (2016). Integration of pedagogical and technological knowledge in forming meta-competencies of a modern worker. International Journal of Environmental and Science Education, 11(15), 7836-7846.
 • Succi, C., & Canovi, M. (2020). Soft skills to enhance graduate employability: comparing students and employers' perceptions. Studies in Higher Education, 45(9), 1834-1847. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1585420
 • Suleman, F., & Laranjeiro, A. M. C. (2018). The employability skills of graduates and employers' options in Portugal: An explorative study of anticipative and remedial strategies. Education + Training, 60(9), 1097-1111.
 • Suleman, F., Suleman, A., & Cunha, F. (2020). Employability skills of graduates: Insights from job advertisements. 6th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'20) (pp. 247-254). https://doi.org/10.4995/HEAd20.2020.11029
 • Turek, D. (2015). Kompetencje osób młodych na rynku pracy - oczekiwania pracodawców. e-mentor, 3(60), 8-16. https://doi.org/10.15219/em60.1179
 • Tymon, A. (2013). The student perspective on employability. Studies in Higher Education, 38(6), 841-856. https://doi.org/10.1080/03075079.2011.604408
 • Ward, M., Gruppen, L., & Regehr, G. (2002). Measuring self-assessment: Current state of the art. Advances in Health Sciences Education. Theory and Practice, 7(1), 63-80. https://doi.org/10.1023/A:1014585522084
 • Włoch, R., & Śledziewska, K. (2019). Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym? DELab Uniwersytet Warszawski. https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/Kompetencje_przyszlosci_Raport.pdf
 • World Economic Forum. (2018). The Future of Jobs Report 2018. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
 • World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
 • Ya-Hui, S., Li-Yia, F., Chao-Chin, Y., & Tzu-Ling, C. (2012). How teachers support university students' lifelong learning development for sustainable futures: The student's perspective. Futures, 44(2), 158-165. https://doi.org/10.1016/j.futures.2011.09.008
 • Yorke, M. (2004). Employability in the undergraduate curriculum: Some student perspectives. European Journal of Education, 39(4), 409-427. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2004.00194.x
 • Zehetmeier, D., Kuhrmann, M., Böttcher, A., Schlierkamp, K., & Thurner, V. (2014). Self-assessment of freshmen students' base competencies. 2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 429-438). IEEE. https://doi.org/10.1109/EDUCON.2014.6826130
 • Żukowska, J., & Kuźnar, A. (2019). Kompetencje absolwentów w oczach przyszłych pracodawców na przykładzie absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects, 52(2), 135-146. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2380
AUTHOR

Agata Matuszewska-Kubicz

The author holds a PhD in economic sciences in the field of management, an organisational psychologist, a career counsellor, and a soft skills trainer. She works as an assistant professor at the Department of Labour and Social Policy at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz and as an entrepreneurship specialist in the Career Service of the University of Lodz. She has several years of professional experience in career guidance and training in soft skills and entrepreneurship. Her scientific interests include human resources management, competencies in the labour market, changes on the labour market, psychology of labour, and employer branding.

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em92.1541

The article is in the printed version on pages 69-80.

pdf download PDF

pdf read the article (English)

How to cite

Matuszewska-Kubicz, A. (2021). Key competencies in the labour market from the perspective of higher education students. e-mentor, 5(92), 69-80. https://doi.org/10.15219/em92.1541