AAA

How Teenagers Perceive Parental Attitudes Towards Their Activity on the Web

Anna Mróz, Roman Solecki

Abstract

The article presents the results of research on the relationship between the activity of teenagers on the internet, their motivations of using the web and their opinions on parental attitude towards those activities. The goal of the authors was to explore what attitudes do parents present toward different types of activities of their teenage children while surfing the internet. In order to identify and measure such relationship the Internet Addiction Test (IAT) developed by Kimberly Young was applied. Quantitative research, was based on polling 706 junior high and high school students from Małopolska (The Lesser Poland) region. The researchers analyzed the relationship among the above variables.

References

 • Augustynek, A. (2010). Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia. Warszawa: Difin.
 • Babbie, E. (2003). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. A. Wojciechowski (tłum.). Poznań: Zysk i S-ka Wydaw.
 • Bohner, G. i Wanke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: GWP.
 • Floros, G.D., Simos, K., Dafouli, E. i Geroukalis, D. (2012). Influence of Parental Attitudes Towards Internet Use on the Employment of Online Safety Measures at Home. Studies in health technology and informatics, 181, s. 64-70. ahttp://dx.doi.org/10.3233/978-1-61499-121-2-64.
 • Kenrick, D.T., Neuberg, S.L. i Cialdini, R.B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: GWP.
 • Lenhart, A., Arafeh, S., Smith, A. i Macgill, A. (2008). Parental Attitudes toward Writing and Technology. W: Writing, Technology and Teens (37-41). http://www.pewinternet.org/files/oldmedia/Files/Reports/2008/PIP_Writing_Report_FINAL3.pdf.pdf.
 • Livingstone, S. i Helsper, E.J. (2008). Parental Mediation of Children's Internet Use. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52(4), 581-599. http://dx.doi.org/10.1080/08838150802437396.
 • Makaruk, K. i Wójcik, S. (2012). EU NET ADB - Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce i Europie. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Marody, M. (1976). Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mika, S. (1982). Psychologia społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Morbitzer, J. (2015). O nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świecie. Labor et Educatio, 3, s. 411-430.
 • Morbitzer, J. (2014). O wychowaniu w świecie nowych mediów - zarys problematyki. Labor et Educatio, 2, s. 119-144.
 • Morbitzer, J. (2016). Współczesna przestrzeń obecności człowieka - między realnością a wirtualnością. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 13, s. 59-68.
 • Mudyń, K. (2012). O inteligencji emocjonalnej i emocjonalności użytkowników cyberprzestrzeni. W: J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek-Media-Edukacja (s. 307-313). Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 • Oleszkowicz, A. i Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Plinta, V.S., Woronowicz, B.T., Wojewódzka, B. i Marsollek, N. (2012). Wolni od uzależnień behawioralnych, Opole: ROPS.
 • Poprawa, R. (2011). Test problematycznego używania Internetu. Adaptacja i ocena psychometryczna Internet Addiction Test K. Young. Przegląd Psychologiczny, 54(2), 193-216.
 • Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF - Wiesław Łoś.
 • Segiet, K. (2013). Socjalizacja dziecka w rodzinie a kontekst społeczno-kulturowy. W: B. Matyjas (red.), Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym (s. 16-23). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 • Turkle, S. (2013). Samotni razem, M. Cierpisz (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wojciszke, B. (2000). Postawy i ich zmiana. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: GWP.
 • Yen, J., Yen, C., Chen, C., Chen, S. i Ko, C. (2007). Family Factors of Internet Addiction and Substance Use Experience in Taiwanese Adolescents. Cyber Psychology & Behavior, 10(3), 323-329. http://dx.doi.org/10.1089/cpb.2006.9948.
 • Young, K. (1998). Internet Addiction: The Emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behaviour, 1(3), 237-244. http://dx.doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237.
 • Zimbardo, P.G. i Gerrig, R.J. (2015). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
AUTHORS

Anna Mróz

Roman Solecki

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em71.1316

The article is in the printed version on pages 19-24.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite