AAA

The role of quality management in creating the reputation of the enterprise

Agnieszka Rutkowska

Abstract

The article deals with the issue of building the reputation of the enterprise through quality management and the system of communicating that. The role of indicated actions was analysed using two existing models of building reputation i.e. "building in process" and "building through values". The authors describe the quality actions and initiatives as factors responsible for building enterprise's identity and its image. The way they are communicated to the potential stakeholders influences their opinion about the enterprise as a reliable, credible, responsible and trustworthy organization. The article presents also various quality actions aimed at the creation of reputation, which in turn affects the market value of the enterprise.

Bibliography

 • Adamus-Matuszyńska A., Reputacja - nieuchwytna wartość firmy, http://www.proto.pl/PR/Pdf/reputacja_nieuchwytna_wartosc_firmy.pdf.
 • Alessandri S.W., Modelling corporate identity: a concept explication and theoretical explanation, "Corporate Communications: An Internal Journal" 2001, Vol. 6, No. 4, s. 173-182, http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000006146.
 • Dąbrowski T., Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2010.
 • Dowling G.R., Corporate Reputations: Should you Compete on Yours?, "California Management Review" 2004, Vol. 46, No. 3, s. 19-36, http://dx.doi.org/10.2307/41166219.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie., Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 • Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Znaczenie zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorstw., "e-mentor" 2009, nr 5, s. 32, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/id/696.
 • Komunikacja działań CSR w Polsce, Effective Public Relations, Warszawa, czerwiec 2012.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wyd. Gebethner, Warszawa 1994.
 • Majchrzak K., Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Mattelart A., Teorie komunikacji: krótkie wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Melewar T.C., Saunders J., Global corporate visual identity systems: using an extended marketing mix, "European Journal of Marketing" 2000, Vol. 34, No.5/6., s. 538-550, http://dx.doi.org/10.1108/03090560010321910.
 • Nooteboom B., Trust: Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures, Edaward Elegar, Northampton 2002.
 • Phillips J., Zarządzanie projektami IT. Poznaj najskuteczniejsze metody zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, Helion, Gliwice 2005.
 • Schmidt K., The Quest for Identity, Cassel, London 1995.
 • Schweiger M., Components and Parameters of Corporate Reputation - an Empirical Study, "Schmalenbach Business Review" 2004, Vol. 56, No. 1, s. 46-71.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 644.
 • Szczepańska K., Budowa wartości klienta w zarządzaniu jakością, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2012.
 • Szczepańska K., Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM, Alfa-Wero, Warszawa 1998.
 • Walczak W., Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa., "e-mentor" 2010, nr 4, s. 36, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/775.
AUTHOR

Agnieszka Rutkowska

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em66.1258

The article is in the printed version on pages 39-45.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite