AAA

The vision of the „fourth way” - can social networking sites and intellectual capital accounting revolutionize the economy?

Lesław Niemczyk

Abstract

The current economic development was governed in three distinctive ways, such as capitalism, socialism and so-called „third way”. It is very likely that each of these ways has exhausted its possibilities of solving main socio-economic problems. Therefore it is worth considering other options for building their future scenarios, which would be subject to public discussion. The aim of this article is an attempt to outline the vision of the „fourth way”, which would be a mature knowledge-based economy. This path is set by the opportunity to engage the social networking sites and the tools of intellectual capital accounting in the framework of the common economic macrosystem.

In terms of methodology, it is a conceptual work that uses elements of strategic planning - the stakeholders analysis, the relationship analysis, the scenarios method. The main result of the research is to define the vision of a new economic macrosystem, whose foundations will be created by social networking sites, which use elements of intellectual capital accounting. Management of intellectual capital in such a system will be based on the simple tools of measurement, planning and control.

The article confirms the assumption that in the future the role of intellectual capital in a knowledge-based economy should still grow. The most important conclusion is bold hypothesis: social networking sites enhanced to support the registration of intellectual capital can combine the main stakeholders of knowledge-based economy into an effectively functioning macrosystem, which would not be a simple continuation of capitalism, socialism, or „third way”.

Bibliography

  • Bocheński J., Filozofia przedsiębiorstwa, [w:] J. Bocheński, Sens życia, Philed, Kraków 1993.
  • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
  • Marx K., Kapitał: krytyka ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1950-1965.
  • Naisbitt J., Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
  • Niemczyk L., Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
  • Niemczyk L. Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowości - przyczynek do badań interdyscyplinarnych, „e-mentor” 2015, nr 2(59), s. 65-68, http://dx.doi.org/10.15219/em59.1172.
  • Niemczyk L., Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów 2013.
  • Wachowiak P. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
  • Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007.
  • Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2014.
AUTHOR

Lesław Niemczyk

University of Rzeszów

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em63.1226

The article is in the printed version on pages 49-53.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite