AAA

Knowledge management model functioning in a service department of a manufacturing company - a case study

Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska

Abstract

Knowledge management, including the process of knowledge acquisition and sharing, may be a key factor to the development of an organization. According to the “process” approach to knowledge management all areas of a company should be treated as elements of this process. This article aims to elaborate a model of knowledge management for a manufacturing company producing semitrailers referring to an example of its functioning at a service department. The proposed model contains 3 elements: (1) the characteristics of business processes at a service department, (2) the identification of explicit and tacit knowledge sources, (3) defining the procedures to classify service requests. It allows to assess the amount of time needed, the demand for human resources, materials and spare parts of new coming requests.

Bibliography

  • Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza - próba definicji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 798, s. 100-116.
  • Haraf A., Wójcik M., Zarządzanie wiedzą przepustką do sukcesu w biznesie, Portal Innowacji, 2012, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=EAEB1B9F91E04EE4AE306EBD0CE837DB.
  • Kisielnicki J., Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, [w:] B. Łopusiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  • Mierzejewska B., Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji, „e-mentor” 2005, nr 3(10), s. 55-59, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/171.
  • Patalas-Maliszewska J., Knowledge Worker Management: Value Assessment, Methods, and Application Tools, Springer, Heidelberg 2013.
  • Piotrowska A., Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem, [w:] A. Grzegorczyk (red.), Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012, s. 79-95.
  • Przedsiębiorstwo MEGA - producent pojazdów użytkowych, osi i zabudów, Książka gwarancyjna, Nysa.
  • Żytniewski M., Zadora P., Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN, [w:] M. Pańkowska, S. Stanek (red.), Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 128, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 195-210.
AUTHORS

Adam Dudek

University of Applied Sciences in Nysa

Justyna Patalas-Maliszewska

University of Zielona Góra

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em61.1196

The article is in the printed version on pages 66-74.

pdf download PDF

pdf read the article (English)

How to cite

A. Dudek, J. Patalas-Maliszewska, Model zarządzania wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego – studium przypadku, „e-mentor” 2015, nr 4(61), s. 66-74, http://dx.doi.org/10.15219/em61.1196.