AAA

Problems faced by teachers engaged in distance learning - results of qualitative field study

Piotr Chomczyński

Abstract

The paper encompasses the results of research referring to problems faced by teachers engaged in distance learning. Their experiences closely connected with development of this method of knowledge transfer are discussed. The mentioned examples linked with e-learning activities given by practicians and researchers confirm that teachers' experiences directly affect their motivation which is the crucial condition for development of distance learning. There is also very important support given to teachers engaged in e-learning. The result of study presented in the article bases on qualitative field study encompassing ten educational centers in Poland.

Bibliography

  • Burawoy M., The Extended Case Method. Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, and One Theoretical Tradition, University of California Press, Los Angeles 2009.
  • Chomczyński P. i in., Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Studio Linia, Warszawa 2013.
  • Chomczyński P., Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2006, t. II, nr 1, s. 68-87.
  • Eberle T., Maeder Ch., Organizational ethnography, [w:] Silverman D. (ed.), Qualitative Research, 3rd Edition, Sage, London 2011.
  • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
  • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
  • Kostera M., Antropologia organizacji, [w:] tejże, Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
  • Patton M., Obserwacja - metoda badań terenowych, [w:] Korporowicz L. (red.), , Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
  • Przybyła W., Ratalewska M., Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012.
AUTHOR

Piotr Chomczyński

University of Lodz

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em60.1185

The article is in the printed version on pages 42-47.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

P. Chomczyński, Problemy nauczycieli zaangażowanych w kształcenie na odległość – wyniki terenowych badań jakościowych, „e-mentor” 2015, nr 3(60), s. 42-47, http://dx.doi.org/10.15219/em60.1185.